(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp để cho ý kiến vào tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập trung cao độ, huy động tốt nguồn lực đầu tư làm đòn bẩy đưa kinh tế bứt phá

Ngày 9-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp để cho ý kiến vào tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập trung cao độ, huy động tốt nguồn lực đầu tư làm đòn bẩy đưa kinh tế bứt phá

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Tập trung cao độ, huy động tốt nguồn lực đầu tư làm đòn bẩy đưa kinh tế bứt phá

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Những tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là: Đã kiểm soát tốt đại dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh và được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn tăng so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,3 %, thu ngân sách nhà nước tăng 4%; thu hút FDI tăng cả về số dự án và vốn đăng ký, thành lập mới doanh nghiệp tăng 2,2%; huy động vốn đầu tư phát triển tăng 9,7%; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Đã tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính,chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đã thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng là người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Tập trung cao độ, huy động tốt nguồn lực đầu tư làm đòn bẩy đưa kinh tế bứt phá

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào báo cáo, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh uỷ đã phân tích kỹ nguyên nhân để tỉnh đạt được những kết quả nêu trên và chỉ rõ những tồn tại hạn chế như: Công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ở một vài nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra sai sót, chưa đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh.

Tập trung cao độ, huy động tốt nguồn lực đầu tư làm đòn bẩy đưa kinh tế bứt phá

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản thống nhất với các mục tiêu và 8 giải pháp đã đề ra và cho rằng, để đạt được kết quả đề ra đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải nỗ lực quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa đã kiểm soát tốt được dịch COVID-19, với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo và có nhiều phương án để đảm bảo khống chế được dịch không lây lan ra cộng đồng và Thanh Hóa được xếp là tỉnh nguy cơ thấp. Đây là kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Mặc dù ảnh hưởng lớn của dịch COVID -19, nhưng kinh tế tỉnh vẫn tăng trưởng khá, cao nhất các tỉnh Bắc miền trung, trong đó nhiều chỉ tiêu tăng và tăng cao hơn so với cùng kỳ như thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, FDI... Những con số thể hiện Thanh Hóa là điểm đến và là nơi thu hút đầu tư tốt, thông thoáng. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, trên địa bàn tỉnh đã vượt thời gian quy định về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở. Các xã mới sáp nhập đã tổ chức đại hội Đảng bộ thành công tốt đẹp.

Tập trung cao độ, huy động tốt nguồn lực đầu tư làm đòn bẩy đưa kinh tế bứt phá

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn. Ảnh hưởng lớn của dịch COVID – 19 sẽ tiếp tục kéo dài, nhưng do tỉnh đã dự báo và có giải pháp phòng, chống ngay từ những tháng đầu năm nên đến thời điểm này Thanh Hoá đang từng bước thoát ra khỏi ảnh hưởng của dịch COVID - 19. Tuy vậy, việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 224 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 sẽ rất khó khăn. Song, tỉnh nhất quyết không điều chỉnh mục tiêu để tiếp tục phấn đấu.

Để thực hiện được các nhiệm vụ trong tâm cuối năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sau hội nghị này chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng ngay kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh đến hết năm 2020 cụ thể đến từng lĩnh vực, từng việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 6 tháng cuối năm từ 15,2% trở lên để cả năm đạt 10% trở lên, và cả nhiệm kỳ đạt 12%. Trước hết, các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Từng ngành, từng cấp phải nắm chắc từng lĩnh vực, từng ngành nghề, từng nhà máy để tập trung giải quyết, xử lý. Đồng thời, tìm mọi giải pháp để tiêu thụ được các sản phẩm Thanh Hoá sản xuất được, từ sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, đến sản phẩm dịch vụ. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải tập trung cao huy động nguồn lực đầu tư ở mức cao nhất làm đòn bẩy đưa kinh tế bứt lên sau dịch COVID– 19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục huy động nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án của các nhà đầu tư nước ngoài và dự án lớn. Tập trung cao đẩy nhanh tiến độ đấu thầu các dự án có sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất. Thu hồi nợ từ việc tổ chức đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất và đấu thầu các dự án có sử dụng đất. Tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá diễn ra vào ngày 12 -6 -2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu UBND tỉnh tập trung cao để chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế và giao các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ phụ trách các huyện thành lập các tổ kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy các kết quả trên lĩnh vực văn hoá – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh bệnh COVID – 19. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức trong bộ máy vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 177 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh phải báo cáo ngay với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có hướng giải quyết kịp thời.

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo, UBND tỉnh bám sát báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đề án phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và mục tiêu chung đến năm 2025 đưa Thanh Hoá trở thành một trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước về một số lĩnh vực để tính toán mục tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm.

Tập trung cao độ, huy động tốt nguồn lực đầu tư làm đòn bẩy đưa kinh tế bứt phá

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành thực hiện nghị quyết 05 khá tốt, làm thay đổi căn bản nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Trong tổng số 22 chỉ tiêu đề ra, chỉ còn 4 chỉ tiêu khó đạt mục tiêu là: Các khu công nghiệp (KCN) đáp ứng yêu cầu về môi trường; các KCN mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung; các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; làng nghề đạt yêu cầu về môi trường và 1 chỉ tiêu chưa đạt. Để có thể thực hiện tốt các chỉ tiêu này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu về môi trường ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết 1/500, khi kêu gọi dự án đầu tư và khi lập dự án đầu tư để đảm bảo sự phát triển bền vững. Kêu gọi và tạo điều kiện thật tốt cho các doanh nghiệp vào đầu tư các khu xử lý nước thải, rác thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề. Tiếp tục chỉ đạo rà soát lại và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nặng theo quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý: Việc bảo vệ nguồn nước chưa bao giờ quan trọng và cấp thiết như hiện nay, vì vậy, phải đặc biệt lưu ý quan hệ tốt với tỉnh Hủa Phăn (Lào) và các tỉnh dọc các trục sông để kiểm soát tốt nguồn nước. Đẩy mạnh và giám sát chặt chẽ việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn. Tập trung xử lý căn cơ môi trường nông thôn, môi trường đô thị, môi trường trên các trục sông lớn, môi trường ở các bệnh viện để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hình thức thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa phèn, giữ ngọt 2 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang; Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh; Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc và công tác thi đua – khen thưởng.

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]