(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhiều vụ khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài đã được tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành “điểm nóng” góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân và đối thoại với người dân.

Những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhiều vụ khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài đã được tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành “điểm nóng” góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trọng tâm là Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo... Đồng thời đã ban hành Chỉ thị số 21 ngày 8-4-2019 về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định 2916 ngày 19-4-2019 về Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Quyết định 2917 ngày 19-4-2019 về nội quy tiếp công dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại trụ sở tiếp công dân...

Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án tiếp công dân, xử lý các vụ việc phát sinh. Các địa phương đã công khai lịch tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tổ chức tiếp công dân thường xuyên, đột xuất tại trụ sở tiếp công dân theo quy định. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã trực tiếp tiếp công dân; tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết các vụ việc; chấn chỉnh những việc làm sai trái của cán bộ, cơ quan cấp dưới. Đặc biệt thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị và sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc tiếp dân, đối thoại với dân của người đứng đầu cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã được triển khai, thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp. Qua tiếp dân, đối thoại, đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; nhiều vụ việc đã được rà soát, giải quyết kịp thời, đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật, nên đã chấm dứt khiếu kiện, hạn chế đơn thư vượt cấp, góp phần ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp và đối thoại với 21 lượt công dân về 12 vụ việc (4 vụ khiếu kiện, 3 vụ tố cáo và 5 vụ phản ánh kiến nghị) tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; qua tiếp dân, đối thoại với dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc và trả lời công dân theo quy định. Việc tiếp dân, chỉ đạo xử lý, giải quyết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được xã hội và Nhân dân đánh giá cao, tác động tích cực đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, tổ chức trong việc tiếp dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 187/208 vụ khiếu nại, đạt 89,9%; qua giải quyết, đã trả lại cho công dân 717,1m2 đất. Về tố cáo, đã giải quyết 25/29 vụ, qua giải quyết đã thu hồi về cho Nhà nước 16,36 triệu đồng... Thanh tra tỉnh đã chủ trì phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát các vụ việc khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải quyết, trả lời công dân, đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật. Đến nay trên địa bàn tỉnh không còn vụ việc phức tạp, kéo dài thuộc diện Trung ương đưa vào rà soát theo Kế hoạch số 36 của Thanh tra Chính phủ.

Cùng với cả nước, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2020, trọng tâm là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, là dịp nhìn nhận, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 và rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm ổn định tình hình phục vụ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã và đang tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị 35 và Quy định số 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân trên phạm vi địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]