(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thọ Xuân đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác KTGS, xử lý tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hạn chế vi phạm ở Đảng bộ huyện Thọ Xuân

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hạn chế vi phạm ở Đảng bộ huyện Thọ Xuân

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thọ Xuân giao ban chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng tháng.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thọ Xuân đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác KTGS, xử lý tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thọ Xuân thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Quán triệt nghiêm túc các quy định, hướng dẫn, văn bản, nghị quyết của Đảng về công tác KTGS, từ đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng. UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu với BTV Huyện ủy xây dựng chương trình công tác KTGS cụ thể theo phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” và “giám sát mở rộng”. Huyện ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình KTGS theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp.

Nội dung KTGS được cấp ủy, UBKT các cấp bám sát nhiệm vụ thực tiễn ở địa phương và những vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng như: Việc thực hiện quy chế làm việc, chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ luật, kỷ cương theo các quy định của Đảng và Nhà nước; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU của BTV Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; giám sát việc thực hiện Kết luận số 21-KL/HU của BTV Huyện ủy về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo”; kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra đối với 1 tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 20 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra chủ yếu về giữ gìn đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; quản lý, sử dụng đất đai; tài chính ngân sách... UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 128 tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và 7 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cuộc KTGS đều được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Sự việc kiểm tra được đoàn kiểm tra kết luận đúng, sai rõ ràng, đảm bảo chính xác, khách quan, công tâm. Những sai phạm được chỉ rõ, hạn chế, yếu kém được nhắc nhở, khắc phục kịp thời. 8 tháng năm 2019, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 20 đảng viên, trong đó: Khiển trách 11, cảnh cáo 6 và khai trừ khỏi Đảng 3 đồng chí.

Đồng chí Thái Xuân Cường, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thọ Xuân, cho biết: Thông qua công tác KTGS đã đánh giá được những ưu điểm, phát hiện được những hạn chế, khuyết điểm; nhắc nhở kịp thời các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Qua đó, từng bước nâng cao được vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong đảng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể của các đảng bộ, chi bộ đề ra trong năm 2019.

Góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thời gian tới, Đảng bộ huyện Thọ Xuân tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần, trách nhiệm, vững về chuyên môn nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, tập trung KTGS đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quang Nhật


Quang Nhật

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]