(Baothanhhoa.vn) - Cách đây 70 năm, ngày 11-3-1948, trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Bác Hồ đã chỉ ra 6 điều về tư cách người công an cách mạng, đó là:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân là vũ khí tư tưởng, động lực làm nên mọi thành tích, chiến công của lực lượng công an Thanh Hóa

Cách đây 70 năm, ngày 11-3-1948, trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Bác Hồ đã chỉ ra 6 điều về tư cách người công an cách mạng, đó là:

Công an Thanh Hóa hướng về cơ sở làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân. . Đức Long (Công an tỉnh)

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Đây vừa là lời dạy, vừa là quan điểm tư tưởng của Người về chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử, mục tiêu phấn đấu của người chiến sĩ công an cách mạng suốt đời vì nước vì dân.

Ra đời cùng với lực lượng công an cả nước trong khí thế sục sôi của những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử, Công an Thanh Hóa rất vinh dự, tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên trong lực lượng công an cả nước tổ chức triển khai học tập và thực hiện 6 điều Bác dạy Công an Nhân dân (CAND) tại địa danh lịch sử Rừng Thông - Đông Sơn (19-5-1948). Từ đó đến nay, 6 điều Bác Hồ dạy CAND đã thực sự trở thành vũ khí tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động và là động lực tinh thần to lớn làm nên mọi thành tích, chiến công của lực lượng công an Thanh Hóa. Liên tục trong suốt 70 năm qua (1948 - 2018), dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” cũng luôn được Công an Thanh Hóa duy trì thường xuyên và phát triển sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, trở thành phong trào thi đua rộng lớn, tác động mạnh mẽ, toàn diện đến tất cả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng (XDLL).

Dưới ánh sáng soi đường của Đảng và 6 điều dạy của Bác Hồ kính yêu, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đảng bộ, chính quyền, sự đùm bọc, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, lực lượng công an Thanh Hóa luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, tận hiếu với nhân dân, dũng cảm mưu trí vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang trong tỉnh lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của kẻ thù, bảo vệ vững chắc chính quyền của nhân dân trong những ngày đầu cách mạng và trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng của dân tộc.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an Thanh Hóa ngày đêm kiên cường bám trận địa, bám cầu phà, nêu cao tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm, kiên cường, không sợ hy sinh, gian khổ vượt qua bom rơi, lửa đạn vô cùng ác liệt, vừa sơ tán dân, vừa chỉ huy cho những đoàn xe qua các trọng điểm bắn phá ác liệt của giặc Mỹ trong 2 lần giặc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc... là những tấm gương sáng ngời về tinh thần thi đua yêu nước và học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Nhiều tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng như liệt sĩ Lê Văn Hanh, Võ Đình Đa, Nguyễn Văn Thuần, Nguyễn Xuân Văn, Đặng Văn Thư... đã gắn liền với những địa danh lịch sử Hàm Rồng - Núi Ngọc, Phà Ghép, Đò Lèn và mãi mãi còn in đậm trong ký ức của mỗi người dân xứ Thanh.

Sau ngày miền Nam giải phóng, nhất là trong thời kỳ đổi mới, CNH, HĐH đất nước, lực lượng CAND nói chung, công an Thanh Hóa nói riêng đã luôn xác định công tác XDLL trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu. Trong đó, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với nhiều nội dung và cách làm sáng tạo, phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và XDLL; kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục với đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật nội bộ, coi trọng giáo dục truyền thống. Qua đó, đã đưa phong trào có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa sâu rộng, tạo ra phong trào hành động cách mạng thật cụ thể và sâu sắc thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình như các phong trào thi đua “4 nhất”, “5 xây, 3 chống”, “Siết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ”; “Xây dựng tính nhân văn trong công an Thanh Hóa”; diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; phong trào xây dựng 3 mục tiêu “Đơn vị văn hóa, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần”.

Những năm gần đây, Công an Thanh Hóa đã gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị 03 (nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” bằng những nội dung cụ thể thông qua thực hiện có hiệu quả chủ đề hành động “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển”, khâu đột phá “Trách nhiệm cao, nghiệp vụ sâu, điều hành giỏi” trong lãnh đạo, chỉ huy, “Nắm vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, hiệu quả trong công việc” đối với CBCS; phong trào “Giữ vững thế trận lòng dân” với 3 nội dung trọng tâm “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu và làm cho dân tin”; kế hoạch hành động “Xây dựng hình ảnh người CBCS công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; lấy phiếu đánh giá sự “Hài lòng” của nhân dân đối với lực lượng công an; tổ chức đánh giá tín nhiệm, thực hiện chuyển đổi vị trí lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng công an Thanh Hóa... Từ các phong trào thi đua này đã tạo ra sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của CBCS trong toàn lực lượng; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn được nâng lên rõ rệt, góp phần thúc đẩy các đơn vị công an trong tỉnh nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Điểm nổi bật trong nhận thức và hành động cách mạng của lực lượng công an Thanh Hóa là đã thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên có nhiều đổi mới và sáng tạo trong tư duy, trước hết là đổi mới về cách nhìn, phương pháp, cách thức tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Chính vì vậy, trong những năm qua, Công an Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, tình hình an ninh quốc gia trên các tuyến, các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm luôn được đảm bảo ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, “đột xuất”, “bất ngờ”. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhiều mặt có bước chuyển biến tích cực, hoạt động của các tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, không để xảy ra tội phạm hoạt động băng ổ, nhóm theo kiểu “xã hội đen”. Phạm pháp hình sự bình quân giảm từ 3,5 - 5% năm; tỉ lệ điều tra khám phá án liên tục đạt trên 80%. Các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL luôn được chú trọng và quan tâm đúng mức, góp phần giữ vững đoàn kết, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Uy tín của lực lượng công an Thanh Hóa với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng lên.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả; nhiều mô hình điển hình tiên tiến của Công an Thanh Hóa như: Quy trình giải quyết các điểm nóng về ANTT trong những năm đầu đổi mới; thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực ANTT; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác công an; xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hóa; hướng dẫn công an xã, thị trấn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Đề án 375, Chỉ thị số 10 về xây dựng mô hình khu dân cư an toàn về ANTT... đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ, được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương nhân rộng trong công an toàn quốc.

Có thể khẳng định: Trong suốt chặng đường phát triển của cách mạng hơn 70 năm qua, hiếm có phong trào nào được duy trì, phát triển và có sức lan tỏa đặc biệt cả chiều rộng lẫn chiều sâu và thu được nhiều kết quả to lớn như phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Học tập và làm theo lời Bác, lực lượng công an Thanh Hóa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; luôn biết dựa vào dân và hết lòng phục vụ nhân dân, được nhân dân tin yêu, giúp đỡ. Chính vì vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng công an Thanh Hóa cũng luôn vững vàng vượt qua, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới”; được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và hàng trăm huân, huy chương các hạng; 1 lẵng hoa và 12 Huy hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có 9 đơn vị cơ sở và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại. Từ năm 1999 đến nay, Công an Thanh Hóa có 15 năm được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc”. Đây là những phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự, tự hào, nguồn cổ vũ, động viên to lớn để CBCS trong lực lượng công an Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của quê hương, đất nước đã và đang tạo thời cơ và thuận lợi để lực lượng công an Thanh Hóa cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thử thách nặng nề, đòi hỏi mỗi CBCS công an Thanh Hóa phải nỗ lực vươn lên, không ngừng học tập và làm theo lời Bác dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là công cụ sắc bén của Đảng và chính quyền trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, là con em yêu quý của nhân dân, xứng danh với tư cách người công an cách mạng như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.


Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]