(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu chỉ đạo hội nghị về triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền phải đặc biệt lưu ý, phải làm thật tốt công tác tư tưởng, tạo đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phải làm thật tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

Phát biểu chỉ đạo hội nghị về triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền phải đặc biệt lưu ý, phải làm thật tốt công tác tư tưởng, tạo đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Phải làm thật tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh:Minh Hiếu

Sáng 20-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” nhân kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029- 2019).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị về triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền phải đặc biệt lưu ý, phải làm thật tốt công tác tư tưởng, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân thật kỹ về tên gọi mới của các xã khi sáp nhập, xử lý thật tốt vấn đề tài sản, trụ sở làm việc, công tác cán bộ ở các đơn vị thực hiện việc sáp nhập.

Phải làm thật tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh:Minh Hiếu

Đồng chí cho biết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2019, huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã. Quán triệt Nghị quyết số 37 – NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 20 – CT/TU ngày 15-3-2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước khi ban hành chính thức. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ngành, địa phương cần phải quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch theo đúng tiến độ, yêu cầu trung ương và tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm cần thực hiện tốt trong quá trình triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Một là về nhận thức, đây là một bước trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năm 2018, Thanh Hóa đã tiến hành việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh đã giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố, xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố (giảm 1.578), theo đó giảm tương ứng 9.468 cán bộ không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả này rất quan trọng, làm tiền đề để tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập xã, phường, thị trấn, và tiến tới là sáp nhập các huyện khi có đủ điều kiện.

Thứ hai, việc sáp nhập xã, thị trấn có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tình cảm, quyền lợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân các đơn vị tiến hành sáp nhập. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố có đơn vị triển khai sáp nhập phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc để có các giải pháp bảo đảm quyền lợi, chế độ chính sách cho cán bộ nơi thực hiện sáp nhập và thực hiện theo đúng quy định.

Việc sắp xếp, sáp nhập xã, phường, thị trấn là việc lớn, việc khó và phức tạp. Do đó phải tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm từ trong cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt với quyết tâm chính trị cao, tạo được sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về cách thức triển khai, đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết số 37 – NQ/TW của Bộ Chính trị đến tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ban hành các chỉ thị, kết luận về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, triển khai quán triệt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Đối với cấp huyện, ngay sau hội nghị này, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai quán triệt ngay các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; xây dựng các kế hoạch ở cấp mình, bảo đảm đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND tỉnh đã xây dựng, bảo đảm lộ trình trình HĐND tỉnh quyết nghị, thông qua tại kỳ họp giữa năm 2019.

Phải làm thật tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh:Minh Hiếu

Ba là, yêu cầu công tác triển khai phải hết sức khẩn trương vì thời gian rất ngặt, nhưng phải bảo đảm kế hoạch khả thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Phải lưu ý 2 mốc thời gian cứng là: Tất cả các nội dung liên quan đến thẩm quyền của HĐND tỉnh phải bảo đảm nội dung để trình, thông qua tại kỳ họp giữa năm 2019. Từ 1-12-2019, sau khi công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính, tất cả sẽ hoạt động theo đơn vị hành chính cấp xã mới. Nếu không quyết tâm thực hiện đúng theo lộ trình này, sẽ ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ các đơn vị hành chínhcấp xã đòi hỏi quyết tâm chính trị cao nhất của toàn hệ thống chính trị. Nếu triển khai thuận lợi, sẽ là cơ sở để triển khai sớm việc sáp nhập cấp huyện.

Bốn là, trong phát biểu ý kiến của các đơn vị tại hội nghị, cho thấy các đơn vị đều có cách làm phù hợp, đó là nghiên cứu lịch sử sáp nhập các đơn vị hành chính trước kia để xây dựng phương án, cách đặt tên. Một số huyện đã xây dựng phương án và các văn bản cần thiết để triển khai. Tuy nhiên, cần lưu ý căn cứ tình hình, đặc điểm cụ thể ở từng địa phương để cụ thể nội dung các công việc, giao trách nhiệm cụ thể, mốc thời gian hoàn thành phải rõ ràng. Đi cùng với đó phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện để bảo đảm hoàn thành các nội dung công việc theo đúng mốc các kế hoạch.

Trong triển khai thực hiện, đối với cấp huyện phải thực hiện các bước như tỉnh đã triển khai. Ngay trong tuần tới phải hoàn thành xong các nhiệm vụ theo kế hoạch UBND tỉnh giao. Hết sức lưu ýphải làm thật tốt công tác tư tưởng, thảo luận kỹ về các phương án đặt tên đơn vị hành chính xã mới. Xử lý thật tốt vấn đề tài sản, trụ sở, việc sắp xếp bố trí cán bộ, chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư khi sáp nhập.

Ngoài các xã, thị trấn thực hiện việc sáp nhập theo Kế hoạch 58 –KH/UBND tỉnh, khuyến khích việc sáp nhập các xã, thị trấn ở nơi có đủ điều kiện, nhưng phải làm tuần tự, chắc chắn, không chạy theo tỷ lệ đô thị hóa. Không phải cứ sáp nhập các xã vào thị trấn là đã thành đô thị, vì đô thị có tiêu chí của nó, trong khi các xã chưa đủ tiêu chí của đô thị.

Năm là, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các ban đảng, ban cán sự đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố. Theo đó các đơn vị được phân công nhiệm vụ bám sát kế hoạch được giao, đối với cấp tỉnh sớm có các hướng dẫn chỉ đạo về xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ của các đơn vị thuộc diện phải sáp nhập, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng;hướng dẫn việc tiếp nhận, bàn giao trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất của các xã thuộc diện sáp nhập; công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc diện dôi dư... Thực hiện nghiêm việc dừng bổ nhiệm, tiếp nhận cán bộ đối với các đơn vị thuộc diện sắp xếp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, thực hiện các bước, các khâu trong quy trình sắp xếp các xã theo đúng quy định, đúng lộ trình và thời gian tỉnh đã đề ra.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]