(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Mỗi cán bộ kiểm tra là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng

Sáng 4-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Mỗi cán bộ kiểm tra là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng

Toàn cảnh hội nghị.

Mỗi cán bộ kiểm tra là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Mỗi cán bộ kiểm tra là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nêu bật lên những kết quả đạt được của UBKT các cấp trong năm 2021. Để công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục đạt hiệu quả trong năm 2022, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu đại diện cho thường trực cấp ủy, UBKT các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban, ngành cấp tỉnh tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu Báo cáo tổng kết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật ở địa phương, đơn vị, cần phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những kết quả đã đạt được, trao đổi những cách làm hay, cách làm sáng tạo. Đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Mỗi cán bộ kiểm tra là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy trình bày báo cáo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy trình bày công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, phát huy những thành tích, kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Tập trung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 58 NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; việc thực hiện quy chế làm việc; công tác bồi thường GPMB, thực hiện các dự án trọng điểm; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường.

UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị có liên quan; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 của cấp ủy và cập mình; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện cụ thê của địa phương. Câp ủy, UBKT các cấp đã chủ động phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc giải quyết tố cáo, khiếu nại; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm. Kết quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật được công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp.

Về nhiệm vụ năm 2022, báo cáo đã nêu lên 6 nhiệm vụ trọng tâm để các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mỗi cán bộ kiểm tra là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát; nêu lên những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ thực tiễn của địa phương.

Mỗi cán bộ kiểm tra là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng

Lãnh đạo TP Thanh Hóa phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy cần quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở; ban hành hướng dẫn, thực hiện quy trình công tác kiểm tra, giám sát; mẫu hóa văn bản các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Mỗi cán bộ kiểm tra là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng

Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát các cấp của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2021 và thông tin về những cách làm mới trong công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương.

Đồng chí mong rằng trong năm 2022 công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các văn bản mới, nhiệm vụ mới về công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra vừa có trọng tâm, trọng điểm, vừa có bề rộng và chiều sâu; tiến hành kiểm tra nhằm ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Mỗi cán bộ kiểm tra là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn và đề nghị UBKT Tỉnh ủy tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu bật vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2021. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: Việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy cấp trên, của UBKT về công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy còn hạn chế.

Một số cấp ủy, UBKT xác định nội dung kiểm tra, giám sát chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa đi vào các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, tồn đọng, dễ phát sinh vi phạm; thiếu chủ động trong việc nắm tình hình và phát hiện, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn là khâu yếu; sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm phát hiện, còn xử lý kéo dài. Chất lượng và hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát còn thấp, tác dụng răn đe còn hạn chế, kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt chưa mạnh mẽ, hoạt động giám sát chưa rõ nét.

Mỗi cán bộ kiểm tra là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Hiện nay vị trí, vai trò, uy tín của UBKT các cấp đang được nâng lên, quyền hạn, trách nhiệm đã được mở rộng. Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm, đó là cơ sở, tiền đề quan trọng để UBKT các cấp triển khai nhiệm vụ mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cơ bản đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo và đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp cần tiếp tục nhận thức thật sâu sắc và đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng…

Tổ chức thật tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế và hướng dẫn về công tác kiểm tra kỷ luật của Đảng, trọng tâm là Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa xây và chống; lấy xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên.

Cấp ủy, UBKT các cấp cần phải xác định kiểm tra, giám sát là phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng. Vì vậy, phải tích cực, chủ động đổi mới quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và các quy định liên quan, bảo đảm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải được mở rộng, tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính.

Cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề để phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi, vi phạm.

Cấp ủy, UBKT phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thi hành kỷ luật, bảo đảm, công tâm, khách quan, đúng khuyết điểm và người có khuyết điểm phải nhận thức được để khắc phục, sửa chữa, xem xét, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; thực hiện việc tiếp đảng viên và công dân theo quy định.

Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải tổ chức thực hiện thật tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo chức năng, nhiệm vụ và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kiểm tra, giám sát, nhất là kết quả xử lý sau khi thi hành kỷ luật. Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trên tinh thần chủ động kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng quy định của để khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm…

Ủy ban kiểm tra cấp trên phải tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới, tránh tình trạng nhẹ trên, nặng dưới hoặc bao che sai phạm cho các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời thông qua kiểm tra, giám sát chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ để nhân rộng, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Điều quan trọng quyết định là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra. Các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng, tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp ngành UBKT Đảng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp làm việc khoa học, công tâm, khách quan, trên cơ sở nắm chắc Điều lệ Đảng và các quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mỗi cán bộ kiểm tra luôn gương mẫu trong cuộc sống và trong công tác, thực sự là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]