(Baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, tính năng động, sáng tạo, 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh luôn tạo dựng cho mình một sức mạnh, một bản sắc văn hóa và những truyền thống tốt đẹp, đưa sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà không ngừng lớn mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Lang Chánh : Xây dựng huyện Lang Chánh phát triển toàn diện, vững mạnh

Phát huy truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, tính năng động, sáng tạo, 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh luôn tạo dựng cho mình một sức mạnh, một bản sắc văn hóa và những truyền thống tốt đẹp, đưa sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà không ngừng lớn mạnh.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Lang Chánh : Xây dựng huyện Lang Chánh phát triển toàn diện, vững mạnh

Bia đá được dựng tại gia đình ông Phạm Văn Chính, làng Cắm, xã Đồng Lương – nơi thành lập Chi bộ Đảng, tiền thân của Đảng bộ huyện Lang Chánh. Ảnh: Phong Sắc

Cuối năm 1945, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, để lãnh đạo cuộc kháng chiến và phong trào cách mạng ở Lang Chánh đòi hỏi phải có một tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ngày 15-2-1949, Chi bộ Cộng sản đầu tiên tại Lang Chánh được thành lập. Từ những “hạt giống đỏ” đầu tiên, đến cuối năm 1949, huyện Lang Chánh đã xây dựng thêm chi bộ mới, gồm chi bộ ghép của hai xã Giao An - Tân Phúc và Chi bộ xã Đồng Lương. Nhằm bảo đảm cho sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trên địa bàn Lang Chánh, tháng 8-1950, Đảng ủy Ban Miền Tây chỉ đạo thành lập Đảng bộ huyện Lang Chánh trên cơ sở 3 chi bộ (Chi bộ Cơ quan huyện, Chi bộ ghép Giao An - Tân Phúc, Chi bộ xã Đồng Lương). Đảng bộ huyện ra đời đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng huyện nhà.

Ngay sau khi được thành lập, vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sát với tình hình thực tiễn lúc bấy giờ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cứu đói, từng bước ổn định đời sống nhân dân, xây dựng hậu phương vững chắc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hàng vạn thanh niên của huyện đã tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến... góp phần làm nên nhiều chiến công vĩ đại. Trong phong trào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vững tay súng, chắc tay cày; huy động sức người, sức của cho kháng chiến, làm tròn trách nhiệm của “hậu phương lớn” cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần làm nên chiến thắng vang dội của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Sau ngày nước nhà thống nhất, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lang Chánh bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước ổn định cuộc sống người dân, phát triển sự nghiệp giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi các các tệ nạn xã hội... tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Đặc biệt, sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ huyện đã vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ những khâu đột phá; ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo trong nhân dân, tranh thủ mọi nguồn lực đưa kinh tế - xã hội của huyện phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15,9%, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 25,5 triệu đồng. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, sản lượng lương thực đạt năng suất, chất lượng cao, đáp ứng phần lớn nhu cầu lương thực của nhân dân trong huyện. Chăn nuôi gia súc, gia cầm có chuyển biến tích cực, tập trung phát triển vật nuôi có lợi thế của huyện (gà đồi, dê, lợn, cá tầm, cá hồi...). Đến nay, toàn huyện có 119 trang trại, gia trại, kêu gọi thu hút được 4 doanh nghiệp vào đầu tư phát triển chăn nuôi với quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, giá trị gần 1.000 tỷ đồng. Hạ tầng cơ sở được tăng cường xây dựng, hệ thống trường lớp được xây dựng kiên cố, khang trang với 65,6% trường đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn. Hệ thống y tế cơ sở được đầu tư nâng cấp cùng với đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Đến nay đã có 9/11 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 100% các trạm y tế có bác sĩ. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát triển. Công tác giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng được Đảng bộ, chính quyền huyện chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Đến nay, toàn huyện đã có 1 xã đạt chuẩn NTM (xã Giao An) và 14 thôn, bản đạt chuẩn NTM, bình quân cả huyện đạt 12,1 tiêu chí. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho nông dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ xóa nhà dột nát, tạm bợ, giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định yên tâm lao động sản xuất nên tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm qua các năm. Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm còn 16,4%. Bên cạnh đó, du lịch đang từng bước chuyển mình, các địa danh, như: Chùa Mèo, thác Ma Hao, làng Năng Cát, thác Hón Lối đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa, di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, hằng năm đón từ 30.000 đến 35.000 lượt khách đến tham quan... Đây được xem là tiền đề vững chắc để huyện phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, được rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, giai đoạn lịch sử nào, Đảng bộ huyện luôn thấm nhuần sâu sắc quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. 70 năm qua, từ 4 đảng viên của những ngày đầu mới thành lập, đến nay Đảng bộ huyện đã có 3.386 đảng viên, sinh hoạt tại 34 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, 157 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đội ngũ đảng viên luôn luôn phát huy, kế tục truyền thống thế hệ đi trước, có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, hằng năm có từ 45 đến 47% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

Có thể thấy, dù mỗi thời điểm có những khó khăn, thuận lợi khác nhau, song Đảng bộ huyện Lang Chánh luôn phát huy vai trò là hạt nhân trong lãnh đạo, vận động quần chúng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện nhà nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, trong những năm tới, Đảng bộ huyện xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển và xây dựng NTM. Nâng cao chất lượng và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng huyện Lang Chánh phát triển toàn diện, vững mạnh.

Phạm Đăng Lực

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]