(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo kết luận số 1053-TB/TU ngày 2-1-2019 về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt nội dung Thông báo kết luận, xây dựng kế hoạch khắc phục, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân có liên quan để thực hiện; thường xuyên giao ban đánh giá kết quả và đôn đốc việc khắc phục.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Yên Định khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, rà soát

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo kết luận số 1053-TB/TU ngày 2-1-2019 về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt nội dung Thông báo kết luận, xây dựng kế hoạch khắc phục, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân có liên quan để thực hiện; thường xuyên giao ban đánh giá kết quả và đôn đốc việc khắc phục.

Để khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác thanh tra, UBND huyện đã tăng cường công tác thanh tra kinh tế - xã hội. Từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2019, thanh tra huyện đã thực hiện 12 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: Quản lý tài chính, ngân sách xã; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai; thu, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân và học sinh; công tác tổ chức, cán bộ; chương trình mục tiêu... Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế phải thu hồi là 151.297.600 đồng, giảm trừ thanh toán trong xây dựng cơ bản 17.600.000 đồng, đến nay đã thực hiện xong việc thu hồi và giảm trừ thanh toán theo kết luận thanh tra. Đối với việc đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, nhất là việc xử lý số tiền sai phạm mà Thông báo kết luận số 1053-TB/TU đã yêu cầu, đến thời điểm tháng 6-2019, huyện đã đôn đốc thực hiện giảm trừ được 788.760.800 đồng, đồng thời giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 9 hộ dân thị trấn Quán Lào.

Trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thu – chi tài chính, năm 2019, UBND huyện đã công khai dự toán, quyết toán ngân sách theo quy định, chỉ đạo phòng tài chính kế hoạch khắc phục dứt điểm việc thẩm định, xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan, đơn vị được thụ hưởng còn nhiều sai sót; chấm dứt việc cấp, hỗ trợ, bổ sung ngân sách cho các cơ quan, đơn vị không đúng nhiệm vụ chi ngân sách của huyện theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn; việc sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, chỉ đạo xử lý dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số trường hợp cụ thể. Đối với các hạn chế trong lĩnh vực nông nghiệp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về kê khai diện tích trong thực hiện chính sách miễn, giảm thủy lợi phí. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo ban quản lý dự án nâng cao năng lực lập hồ sơ dự án, quản lý các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư đúng các quy định của pháp luật; chỉ đạo hoàn thành việc thu hồi và giảm trừ số tiền các công trình như Thông báo kết luận số 1053-TB/TU đã yêu cầu. Khắc phục tình hình nợ đọng thuế, việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế của các doanh nghiệp, Đảng ủy Chi cục Thuế huyện đã tập trung kiểm tra, rà soát tỷ lệ nợ đọng thuế, có giải pháp đưa tỷ lệ nợ đọng về dưới 5% tổng thu theo quy định của ngành, thực hiện các giải pháp cưỡng chế nợ thuế như đôn đốc nợ thường xuyên bằng gọi điện thoại, gửi email, cưỡng chế bằng trích tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, phối hợp với chủ đầu tư về tình hình giải ngân cho các nhà thầu, truy thu tiền thuế của 4 doanh nghiệp số tiền 94.834.134 đồng và xử phạt theo quy định. Khắc phục các hạn chế trong lĩnh vực tư pháp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với các ngành trong lĩnh vực tư pháp để triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế của từng đơn vị. Đến tháng 6-2019, các tồn tại, hạn chế cụ thể của từng cơ quan tư pháp đã được khắc phục cơ bản. Từ năm 2019, các cơ quan, đơn vị hạn chế thấp nhất các sai sót, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận. Đối với các vụ việc sai phạm lớn, đã chuyển 4 vụ việc tại các xã Định Liên, Yên Thọ, Quý Lộc đến cơ quan cảnh sát điều tra theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với các tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực được nêu trong kết luận kiểm tra; đồng thời chỉ đạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng địa phương, đơn vị và xây dựng kế hoạch khắc phục, báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận kiểm tra.

Theo đánh giá của Đoàn rà soát Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định mới đây, việc khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN, lãng phí đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định thực hiện cơ bản đầy đủ, nghiêm túc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chậm được khắc phục và chưa thực hiện được việc khắc phục. Đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, lãng phí trên địa bàn huyện; đề nghị chủ tịch UBND huyện tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm về kinh tế theo các kết luận thanh tra, kiểm toán Nhà nước. Đoàn rà soát cũng yêu cầu huyện chuyển hồ sơ 2 vụ việc liên quan đến các sai phạm tại UBND thị trấn Thống Nhất và UBND xã Yên Giang do chậm xử lý đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xem xét, điều tra.

Đồng chí Trần Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cho biết: Sau các cuộc kiểm tra, rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã góp phần đề cao hơn trách nhiệm của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cũng như các đồng chí trong Ban Thường vụ, của các ban, phòng, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để chấn chỉnh, làm cho đúng với quy định của Đảng, Nhà nước, đúng quy định của pháp luật. Những nội dung mà Đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra mới đây, chúng tôi sẽ nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tiếp tục khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phục vụ cho đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025 sắp tới.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]