(Baothanhhoa.vn) - Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Vĩnh Lộc, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Vĩnh Lộc sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập

Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Vĩnh Lộc, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Huyện Vĩnh Lộc sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập

Diện mạo mới ở xã Ninh Khang.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Tịnh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Lộc, cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 14-3-2018, tổ chức quán triệt Nghị quyết số 18, 19 đến tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện. Giao cho các ban, phòng chức năng tham mưu thực hiện đảm bảo có hiệu quả về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét và tổ chức thực hiện, bảo đảm nội dung và lộ trình theo kế hoạch. Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, các ngành chức năng của huyện đã chủ động tham mưu các giải pháp, nhất là rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thay đổi về chất lượng trong hoạt động của tổ chức, bộ máy và nghiên cứu, đề xuất hợp nhất các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tương đồng... Các xã, thị trấn đã tập trung đánh giá thực tiễn, rà soát toàn bộ hệ thống chính trị về phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, nhận định rõ những bất cập cần khắc phục. Từ đó, chủ động kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và xây dựng các quy chế của tổ chức bộ máy. Mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đến cuối tháng 11-2019, toàn huyện đã tinh giản biên chế được 42 đồng chí, trong đó khối Đảng 1 đồng chí, khối chính quyền 41 đồng chí. Cùng với việc tinh gọn bộ máy, huyện đã sáp nhập 41 thôn thành 21 thôn, giảm 20 thôn so với quy định; sáp nhập 6 xã, thị trấn thành 3 đơn vị hành chính mới; bố trí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện...

Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW tại Vĩnh Lộc đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo ra bước đột phá trong việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn; từng bước khắc phục những hạn chế, chồng chéo trong công việc. Thời gian tới, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện theo quy định khung của Trung ương, của tỉnh; hợp nhất các cơ quan, đơn vị có chức năng tương đồng của Đảng, chính quyền theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn chặt công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ để đảm bảo được nguồn cán bộ trẻ.

Bài và ảnh: Lê Quốc


Bài Và Ảnh: Lê Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]