(Baothanhhoa.vn) - Bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấpTính đến ngày 13-6-2020, có 1.341/1.470 đảng bộ, chi bộ cơ sở (bằng 91,2%), trong đó có 521/559 xã, phường, thị trấn đã tổ chức đại hội; có 3 đảng bộ cấp huyện đã tổ chức đại hội, có 17 đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Có thể thấy thành công của đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để các đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấpTính đến ngày 13-6-2020, có 1.341/1.470 đảng bộ, chi bộ cơ sở (bằng 91,2%), trong đó có 521/559 xã, phường, thị trấn đã tổ chức đại hội; có 3 đảng bộ cấp huyện đã tổ chức đại hội, có 17 đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Có thể thấy thành công của đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để các đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Minh Hiếu

Theo kế hoạch, đại hội đảng bộ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 30-6-2020, đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31-8-2020, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào tháng 10-2020.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Công tác nhân sự đại hội được thực hiện đúng các bước quy trình theo quy định của Đảng, đảm bảo dân chủ, khách quan; chuẩn bị đủ số lượng, có sự đổi mới, tính kế thừa và cơ cấu hợp lý, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, dân tộc cơ bản đảm bảo theo quy định. Đối với những trường hợp nhân sự không bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm quy định, bảo thủ, trì trệ, thiếu tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, các cấp ủy đã kiên quyết đưa ra khỏi phương án nhân sự cấp ủy khóa mới. Đồng thời với công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung giải quyết tốt tình hình ở cơ sở, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; giải quyết dứt điểm tình trạng đơn, thư khiếu kiện kéo dài, nội bộ mất đoàn kết, cán bộ vi phạm kỷ luật, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình, không làm ảnh hưởng đến phong trào chung của địa phương, đơn vị.

Sau khi đơn vị đầu tiên của tỉnh là Đảng bộ phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở vào đầu tháng 2-2020, các đảng bộ huyện, thị, thành phố và tương đương đã chọn từ 2 đến 3 tổ chức cơ sở đảng (gồm 1 đến 2 xã, phường, thị trấn; 1 cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp huyện và tương đương) tổ chức đại hội điểm, tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo đại hội đại trà theo kế hoạch.

Theo ghi nhận của phóng viên, qua đại hội đảng bộ cấp cơ sở cho thấy, về cơ bản việc chuẩn bị dự thảo văn kiện trình đại hội đã đánh giá đúng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định được mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể, đặc biệt là chương trình trọng tâm, khâu đột phá nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình, quy định. Trong quá trình diễn ra đại hội, công tác điều hành của đoàn chủ tịch thể hiện tính khoa học và linh hoạt. Công tác bầu cử bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế bầu cử trong Đảng, kết quả bầu cử cơ bản theo đúng đề án nhân sự trình đại hội. Các nghi thức tại đại hội được tổ chức trang nghiêm, không khí trong đại hội phấn khởi và dân chủ. Tuy nhiên, bên cạnh đó tại một số đơn vị trong quá trình tổ chức đại hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Việc xây dựng Báo cáo Chính trị có nội dung chưa cụ thể, rõ nét, có chỉ tiêu chưa mang tính đột phá. Chưa có nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội Đảng cấp trên. Trình bày Báo cáo Chính trị còn chậm, chiếm nhiều thời gian của đại hội. Mặc dù đã chuẩn bị chu đáo nhưng ý kiến tham luận trực tiếp tại đại hội, nhất là tham gia vào phần nhiệm vụ, giải pháp còn ít. Một số đơn vị còn lúng túng trong xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.

Tính đến ngày 13-6-2020, có 1.341/1.470 đảng bộ, chi bộ cơ sở (bằng 91,2%), trong đó có 521/559 xã, phường, thị trấn đã tổ chức đại hội; có 3 đảng bộ cấp huyện đã tổ chức đại hội, có 17 đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Có thể thấy thành công của đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để các đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hai đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện là Đảng bộ huyện Quan Sơn và Đảng bộ TP Thanh Hóa đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội điểm vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6-2020. Đây là hai đơn vị tiêu biểu của tỉnh, trong nhiệm kỳ qua có bước phát triển mang dấu ấn đột phá, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Ngay sau khi kết thúc đại hội, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm. Qua việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức đại hội điểm cấp huyện cho thấy công tác điều hành trong đại hội thực hiện đúng chương trình, đúng kế hoạch đã đề ra. Các đại biểu dự đại hội có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đại hội. Đại hội đã bầu đủ số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ với số phiếu tín nhiệm cao, đúng định hướng và cơ cấu. Việc điều hành của đoàn chủ tịch tại đại hội đã theo đúng văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Công tác trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần phục vụ đại hội đều được bảo đảm chu đáo.

Qua rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp huyện, Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu các đơn vị còn lại tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, đồng thời chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ cấp mình. Trước khi tổ chức đại hội phải có sự chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng các báo cáo tại đại hội, nhất là báo cáo chính trị, bảo đảm khoa học, sát với thực tế, có tính khả thi cao. Song song với đó phải rà soát mọi mặt và làm thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội theo đúng quy trình, quy định, vì đây là khâu rất quan trọng, quyết định đến thành công của đại hội, đến việc thực hiện các mục tiêu, nghị quyết đại hội. Trong quá trình tổ chức đại hội phải quán triệt rõ và thực hiện dân chủ nhưng phải nghiêm túc trong các bước, quy trình. Tất cả các nội dung phải được xây dựng và lên kịch bản chi tiết nhưng cần tùy theo từng diễn biến cụ thể của đại hội để điều hành linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Đối với những chi bộ, đảng bộ cơ sở đã đại hội xong, phải khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, đưa nghị quyết đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống. Cùng với đó, các cấp ủy đảng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020; tạo khí thế để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]