Cập nhật: 09:48 11/06/2021
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thảo luận, cho ý kiến vào các chương trình phát triển trọng tâm và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày 11-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thảo luận, cho ý kiến vào các chương trình phát triển trọng tâm và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đây là hội nghị rất quan trọng, định hướng cho sự phát triển của Thanh Hóa trong 5 năm tới và quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thực tiễn cho thấy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, chúng ta phải có tầm nhìn xa, rộng, bao quát, vừa triển khai toàn diện các nhiệm vụ, vừa phải lựa chọn đúng những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có kết quả, tạo hiệu ứng lan tỏa, tác động sâu sắc đến các lĩnh vực, địa bàn, những điểm trọng yếu, tháo gỡ những điểm ách tắc, những nút thắt, tạo ra sự phát triển bứt phá.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Trên cơ sở các chương trình trọng tâm và khâu đột phá, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.

Về Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đang làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Là tỉnh có địa bàn rộng, số người dân làm nông nghiệp và sống trong khu vực nông nghiệp, nông thôn rất lớn, trong 3 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, XVIII, XIX, tỉnh ta đều xác định Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ.

Trên cơ sở kế thừa kết quả và bài học kinh nghiệm ở các khóa trước đây, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Chương trình; trong đó làm rõ các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển nông nghiệp theo các vùng, miền, các lĩnh vực sản xuất, các cây trồng, vật nuôi chủ lực mà tỉnh có thế mạnh, nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; gắn xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

Về Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở kế thừa kết quả thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ khóa XVII và XVIII; nội dung Chương trình lần này đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác lập và quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, về thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn như Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định.

Về Chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Du lịch là ngành kinh tế có giá trị gia tăng khá cao, nhu cầu của thị trường không ngừng tăng lên. Đối với tỉnh ta, là một địa phương có hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú, từ các bãi biển tốt nhất miền Bắc tới các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các di tích, danh thắng dày đặc, cùng với truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, Thanh Hóa đang hội đủ các yếu tố để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch phát triển của cả nước. Chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025 là chương trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Thanh Hóa không chỉ trong 5 năm tới mà còn có tầm nhìn tới 10 năm, 20 năm và xa hơn nữa, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đối với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi giai đoạn 2011- 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sinh thời, với tầm nhìn của một lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thượng du thắng là Thanh Hóa thắng”. Và thực tế, miền thượng du Thanh Hóa đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình không chỉ đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, mà còn đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách do Trung ương ban hành, Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững vùng miền núi, đạt được những kết quả khá toàn diện.

Tuy nhiên, mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, song vùng miền núi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để vùng miền núi vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, rất cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Về Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Để tạo dựng được một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, cạnh tranh so với các địa phương khác trong cả nước và trở thành điểm đến an toàn, tin cậy cho các nhà đầu tư, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiếp tục xác định “Đẩy mạnh cải cách hành chính” là khâu đột phá của nhiệm kỳ. Tuy vậy, so với nhiệm kỳ trước đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thì đột phá lần này hướng tới việc tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Đây là điểm mới khác biệt, yêu cầu cao hơn so với đẩy mạnh cải cách hành chính của nhiệm kỳ trước.

Về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sau hơn 6 tháng tích cực chuẩn bị và tổ chức thực hiện, Cuộc bầu cử trên địa bàn Thanh Hóa đã diễn ra an toàn, dân chủ, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của cử tri và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Tỷ lệ cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu đạt 99,75%, là tỷ lệ đạt cao nhất từ trước đến nay.

Với nhiều nội dung vừa cấp bách, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết, trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và đóng góp vào thành công của hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trình bày tờ trình số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị thông qua các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Bí thư huyện ủy Như Xuân Nguyễn Bá Hùng phát biểu thảo luận về Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều đánh giá các chương trình và kế hoạch hành động khâu đột phá được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nhiều định hướng, chiến lược lớn tạo động lực phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Hóa Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Về Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phân tích, làm rõ những điều kiện trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Các ý kiến cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. Đề nghị trong chương trình phát triển cần bổ sung thêm nguyên nhân hạn chế về quản lý sử dụng đất các nông, lâm trường, ban quản lý rừng phòng hộ... từ đó có giải pháp cụ thể trong việc giao đất, giao rừng để người dân ổn định cuộc sống phát triển kinh tế. Cùng với đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của hợp tác xã trong liên kết hợp tác phát triển nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp cũng cần quan tâm đầu ra cho sản phẩm, xây dựng thương hiệu và bảo trợ cho các sản phẩm nông sản để không còn tình trạng “được mùa mất giá - được giá mất mùa”. Việc phát triển nông nghiệp ngoài ứng dụng, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cũng cần nghiên cứu đầu tư các nhà máy chế biến.

Các ý kiến cũng nêu lên những kết quả trong xây dựng nông thôn mới và đề nghị tỉnh quan tâm trong xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị ngoài các ý kiến thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có ý kiến trực tiếp vào văn bản và gửi về Văn phòng Tỉnh ủy cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh hoàn thiện Chương trình.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đã phân tích, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm và tiếp thu những ý kiến xác đáng để hoàn thiện Chương trình.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thống nhất về mặt quan điểm là: Phát triển nông nghiệp phải chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phải tính đến hiệu quả, đến giá trị gia tăng. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu một cách kỹ càng, thấu đáo khi chuyển đổi cây trồng, có cái nhìn khách quan đối với những cây chủ lực đã có thời “cứu cánh” cho nông dân Thanh Hóa, có vai trò lịch sử hết sức to lớn đóng góp vào xóa đói giảm nghèo.

Phát triển nông nghiệp cũng cần phải chuyển đổi cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây khác có hiệu quả cao hơn, cùng với đó cần phải quan tâm đảm bảo an ninh lương thực. Cần có cơ chế, chính sách kết hợp cả đầu vào, đầu ra cho sản phẩm, chuyển từ hỗ trợ mạnh đầu vào sang hỗ trợ mạnh cho đầu ra sản phẩm. Quan tâm tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn, kêu gọi hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thực hiện việc tích tụ, tập trung đất đai để khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao, nhưng không được làm bần cùng hóa nông dân mà phải để người nông dân được tham gia vào chuỗi sản xuất, đảm bảo sinh kế cho nông dân. Tăng cường phát triển mạnh kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, hỗ trợ dạy nghề cho nông dân. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Về xây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải gắn với làng nghề nông thôn, gắn với phát triển du lịch. Đồng thời nêu rõ hơn lúc nào hết phải nêu cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể, đặc biệt là phải tuyên truyền, vận động, giáo dục, hướng dẫn để Nhân dân thực sự là chủ thể trong quá trình thực hiện phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, sự đồng thuận từ doanh nghiệp đến người dân thì chắc chắn sẽ thành công.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Bí thư Thành ủy Sầm Sơn Lương Tất Thắng phát biểu thảo luận về Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Cho ý kiến vào Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 các đại biểu cho rằng: Thanh Hóa là địa phương có hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú, có chiều dài bờ biển lợi thế cho phát triển du lịch biển. Thanh Hóa cũng có nhiều di tích, danh thắng cùng với truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Thanh Hóa đã và đang hội tụ đủ các yếu tố để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Những năm qua, số lượng khách du lịch đến Thanh Hóa ngày càng tăng. Kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho du lịch được tăng cường. Tuy nhiên, phát triển du lịch ở Thanh Hóa chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh đang có.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Bí thư thị ủy Nghi Sơn Trịnh Xuân Phú phát biểu tại hội nghị.

Để phát triển du lịch các ý kiến đề nghị Chương trình cần phải làm rõ thực trạng, chỉ rõ những hạn chế và phải xác định việc phát triển nguồn nhân lực trong phát triển du lịch; bố trí nguồn lực và kêu gọi các doanh nghiệp lớn vào đầu tư hạ tầng du lịch tạo điểm nhấn và sự khác biệt để thu hút du khách trong nước và quốc tế. Cần có quy hoạch trong việc phát triển du lịch và nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân trong làm du lịch, phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề truyền thống, sản xuất nông nghiệp, du lịch gắn với nông thôn mới...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị đã đóng góp nhiều kinh nghiệm, cách làm hay từ thực tiễn địa phương, đơn vị trong việc phát triển du lịch.

Đồng chí cũng đã thông tin kết quả đánh giá của Tổng cục Thống kê về lĩnh vực dịch vụ. Qua đánh giá 5 tháng đầu năm, Thanh Hóa là 1 trong 9 tỉnh của cả nước có sự phát triển dịch vụ du lịch khá cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích làm rõ những vấn đề mà các đại biểu đã nêu và đề nghị hội nghị thống nhất về quan điểm là: Phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đây là định hướng chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, và đây cũng là động lực để tạo sự phát triển cho các ngành, lĩnh vực khác.

Phát triển du lịch phải thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính chất liên ngành, liên vùng, có trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả, có thương hiệu và có tính cạnh tranh cao; phải có nội dung văn hóa sâu sắc, phải tăng cường liên kết trong tỉnh, trong nước và quốc tế; chú trọng liên kết ngành du lịch với các lĩnh vực khác, trong chuỗi giá trị hình thành các sản phẩm du lịch. Cần tăng cường phát triển du lịch nội địa và phát triển du lịch quốc tế.

Du lịch phải phát triển bền vững, gắn với việc bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc với bảo vệ môi trường thiên nhiên, giải quyết tốt lao động việc làm và an sinh xã hội và kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an ninh, xã hội. Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thông chính trị, của các cấp, ngành và toàn xã hội có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền; phát huy mạnh mẽ động lực của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và có sự thống nhất quản lý của Nhà nước trong phát triển du lịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong qúa trình triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch để “mỗi người dân là một sứ giả, một tuyên truyền viên về phát triển du lịch”, xây dựng du lịch tỉnh Thanh Hóa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghe Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) đã trao 100 chiếc điện thoại thông minh được cài đặt ứng dụng “9999 hi vọng” do AIC phát triển hỗ trợ người khiếm thị tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ VII: Cho ý kiến vào các chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cám ơn tập thể lãnh đạo cán bộ Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) trong những năm qua đã đồng hành quan tâm, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có phát triển ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cám ơn Công ty đã dành phần quà có ý nghĩa cho những người khiếm thị tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí nhấn mạnh: Để thích ứng được tình hình mới, tận dụng cơ hội của Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư mang lại, ngày 27-9-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52 về Chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt về chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Việc chuyển đổi số thực chất là cuộc cách mạng về thể chế. Thể chế phải đi trước một bước và phải được điều chỉnh linh hoạt để xuất hiện những cái mới, đó là công nghệ mới, sản phẩm mới, ứng dụng mới, tiện ích mới. Chuyển đổi số ở Thanh Hóa thực chất là chuyển đổi số của chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn toàn tỉnh. Để thực hiện được điều đó, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn xã hội, với tinh thần phải triển khai xuyên suốt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện Đề án chuyển đổi số, làm việc với các đơn vị tư vấn, các cơ quan chức năng trong đó có Công ty CP Tiến bộ Quốc tế để sớm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chương trình chuyển đổi số với quyết tâm Thanh Hóa sớm nhập cuộc, bắt tay, hành động trong cuộc cuộc chuyển đổi số.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]