Cập nhật: 09:00 06/12/2021
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ Mười hai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Ngày 6-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ Mười hai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX được tổ chức để thảo luận và quyết định rất nhiều vấn đề quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2022. Trên cơ sở nội dung của hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham gia ý kiến trực tiếp về kết cấu và nội dung của báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 58/NQ-TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu cần tập trung đánh giá về kết quả, làm rõ những “điểm sáng”, ấn tượng về kết quả đạt được, điểm nổi bật, điểm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó cũng cần cho ý kiến cụ thể vào những tồn tại hạn chế, yếu kém; đánh giá chung và bài học kinh nghiệm mà báo cáo đã nêu.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Vì vậy các đại biểu cần cho ý kiến cụ thể vào nội dung phần dự báo tình hình thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức năm 2022.

Trên cơ sở báo cáo đề ra, các đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến cụ thể vào 3 phương án mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra: Phương án 1 (phương án trung bình) tăng trưởng GRDP đạt 10% trở lên. Phương án 2 (phương án khá) tăng trưởng GRDP đạt 11,5% trở lên. Phương án 3 (phương án cao) tăng trưởng GRDP đạt 13% trở lên.

Trong 3 phương án trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn phương án 2 là phương án vừa bảo đảm tính phấn đấu, vừa bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, bày tỏ rõ quan điểm của mình đối với phương án lựa chọn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu lên những nội dung quan trọng về Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Trên cơ sở các kế hoạch, báo cáo trình tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết, có trọng tâm, trọng điểm, có tác động làm chuyển biến tình hình sau hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh trình bày Kế hoạch và các báo cáo, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận cho ý kiến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Đồng chí Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phát biểu thảo luận.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất với đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu trong báo cáo, đó là: Năm 2021, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước, trên địa bàn tỉnh ta dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, tác động sâu, rộng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực và đời sống của Nhân dân, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực; có 21/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (còn 1 chỉ tiêu về xây dựng Đảng chưa đánh giá).

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phát biểu thảo luận.

Trong đó có 6 nổi bật là: Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, sáng tạo, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế tăng trưởng khá cao, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước; các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nhà nước, giá trị xuất khẩu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay.

Đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đặc biệt là chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội (khóa XV) ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa”, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ, giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, công tác phòng chống dịch bệnh đạt kết quả quan trọng, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân ổn định.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới; nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết, khắc phục hiệu quả, nhất là về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hồi vốn tạm ứng quá hạn của các dự án,...; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng hiệu quả; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, dân chủ, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật và thành công tốt đẹp.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phát biểu tham luận.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Đồng chí Lê Thị Hương, Tỉnh ủy viên Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phát biểu thảo luận.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả trên các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; thu chi ngân sách; phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; công tác tạo việc làm cho người lao động trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố trong cả nước; công tác phòng chống dịch COVID - 19, tiến độ tiêm vắc xin trên địa bàn…

Các ý kiến khẳng định, có được những kết quả trong năm 2021 là sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với đó là sự tập trung, triển khai thực hiện của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của cộng đồng, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Lãnh đạo huyện Quảng Xương phát biểu thảo luận.

Các ý kiến đều thống nhất với 5 bài học kinh nghiệm được được Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút ra. Về mục tiêu giải pháp năm 2022, trên sơ sở 3 phương án chỉ tiêu chủ yếu tăng trưởng kinh tế được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra trong báo cáo, các ý kiến phát biểu đều thống nhất với phương án 2 và cho rằng đây là phương án vừa bảo đảm tính phấn đấu, vừa bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Đại biểu cũng thống nhất 5 vấn đề lớn và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện trong năm 2022, nhất là các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19. Các đại biểu cũng đã đề nghị các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn làm cản trở đến sự phát triển của tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa phát biểu thảo luận.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất với báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, kế hoạch vì sự phát triển chung của tỉnh.

Thay mặt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn tinh thần đoàn kết, những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là đội ngũ thầy thuốc, y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội, công an, các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã dũng cảm vượt qua khó khăn cùng cả nước và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trước những những thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; cho ý kiến vào mục tiêu, giải pháp năm 2022

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tiếp tục kiên trì, kiên định, kiên quyết thực hiện thành công chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19”, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo trong năm 2022 và tin tưởng với truyền thống đoàn kết thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, sau Hội nghị lần này, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện; triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua phương hướng,mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp của năm 2022.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]