(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Thanh Hóa, sáng 14-11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2019.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Tiếp tục chương trình làm việc tại Thanh Hóa, sáng 14-11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2019.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện QCDC tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện QCDC tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Ảnh:Minh Hiếu

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, tích cực, đưa việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đối thoại giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét. Việc công khai thu chi tài chính, quy chế, quy định, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ, công chức, người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và nhiều đơn vị cấp huyện có sự đổi mới, hiệu quả hoạt động được nâng lên, đặc biệt là trong tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ thực hiện QCDC ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao Thanh Hóa đã xây dựng, ban hành hệ thống văn bản các quy định, quy chế thực hiện dân chủ cơ sở khá đồng bộ.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng Thanh Hóa đã có những cách làm sáng tạo trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được bảo đảm và phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, ổn định tình hình ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Giai đoạn 2016 -2018 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng trưởng bình quân đạt 11%, 9 tháng năm 2019 đạt 20,25% là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 4 năm (2016 -2019) ước đạt 452.849 tỷ đồng. Nhiều chương trình, nội dung lớn do phát huy hiệu quả QCDC đã được triển khai tốt ở Thanh Hóa như xây dựng nông thôn mới, sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn...

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh khẳng định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là nội lực vô cùng quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh khẳng định thực hiện QCDC ở cơ sở là nội lực vô cùng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và vun đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Việc thực hiện hiệu quả QCDC đã phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy không khí phấn khởi, đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Minh chứng rõ nét nhất là sự ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa. Đến nay toàn tỉnh có 6 đơn vị cấp huyện, 332 xã và gần 800 thôn, bản đạt chuẩn NTM, hoàn thành mục tiêu của tỉnh sớm trước một năm. Là tỉnh lớn, có số lượng đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố phải sắp xếp, sáp nhập nhiều, nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Việc huy động các nguồn lực, nhất là sức mạnh từ nội lực được phát huy, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển nhanh, rõ rệt trong những năm gần đây. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Bộ mặt đô thị, nông thôn đều khởi sắc. Tình hình xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Về hoạt động của ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở đã từng bước được kiện toàn, nâng cao chất lượng; tăng cường hoạt động kiểm tra của các ban chỉ đạo, của cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ QCDC ở cơ sở, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, điểm nóng ở cơ sở.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng thừa nhận còn có những hạn chế, tồn tại trong thực hiện QCDC ở cơ sở như việc công khai các nội dung theo Pháp lệnh 34 có nơi, có lúc còn mang tính hình thức; thực hiện QCDC ở cơ sở trong doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả; việc góp ý, phê bình, giám sát của các tổ chức đoàn thể, ban thanh tra nhân dân chưa phát huy hết được vai trò ở các cơ quan, đơn vị; hoạt động giám sát phản biện xã hội, nhất là những kiến nghị xử lý sau giám sát phản biện còn hạn chế... Trên cơ sở ý kiến góp ý của đoàn công tác, Thanh Hóa sẽ có các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện nhiệm vụ XDCS và QCDC ở cơ sở có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, đồng thời ban hành hệ thống văn bản các quy định, quy chế thực hiện dân chủ cơ sở khá đồng bộ; Ban chỉ đạo QCDC các cấp đã có kế hoạch, chương trình, đi vào nề nếp, hiệu quả. Đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương bày tỏ ấn tượng trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của Thanh Hóa những năm gần đây. Đó chính là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết của tỉnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân; hiệu quả từ việc khơi dậy sức dân, phát huy QCDC cơ sở. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện QCDC cơ sở, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, nội dung phù hợp. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Ban chỉ đạo các cấp cần tiếp tục nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt năm “Dân vận chính quyền”; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tham gia giám sát, phản biện xã hội và các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị về thực hiện dân chủ cơ sở. Đối với những kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác sẽ tập hợp để kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, giải quyết.

Hồng Hạnh


Hồng Hạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]