(Baothanhhoa.vn) - Chiều 1-7, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chiều 1-7, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022 công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nội dung, hình thức hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp có nhiều đổi mới. Công tác nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai rộng khắp, kịp thời, có hiệu quả.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đã kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, nhất là trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Tổng biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu thảo luận tạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn các kết qủa nổi bật đã đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian qua. Đồng thời, nêu những cách làm hay, sáng tạo, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các huyện, các ngành đạt được trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh một số kết quả trọng tâm, đó là: Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện và các ngành tiếp tục được kiện toàn ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc; xây dựng các trang fanpage để đăng tải, chia sẻ thông tin kịp thời, trở thành công cụ để đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Ban Chỉ đạo 35 các cấp cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời có cách làm sáng tạo, phù hợp với địa phương, đơn vị.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tham luận tại hội nghị,

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, các cấp, các ngành đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết của Trung ương Đảng mới ban hành, nhất là làm tốt công tác tuyên truyền Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá; tuyên truyền những thành tựu trong phòng, chống dịch của tỉnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác bảo đảm an toàn trên không gian mạng; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Các đại biểu dự hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên nêu rõ: Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các ngành và nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các ngành cần quan tâm nắm chắc tình dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân, cán bộ, đảng viên; giám sát chặt chẽ tình hình không gian mạng để tập trung đấu tranh, gỡ bỏ những trang thông tin, tài khoản, mạng xã hội xấu độc. Quan tâm xử lý nghiêm các đối tượng tung tin sai sự thật, tung tin xấu, độc liên quan đến triển khai Nghị quyết của Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; nắm chắc, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhất là những vụ việc nhạy cảm, tác động đến dư luận như các vụ án về kinh tế.

Đối với các các cơ quan báo chí, nhất là cơ quan báo chí của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đề nghị tiếp tục quan tâm tuyên truyền đậm nét các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, kết quả phục hồi kinh tế - xã hội của đất nước. Tập trung truyên truyền nhiệm vụ của tỉnh trong phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Đưa tin một cách khách quan liên qua đến các vụ án kinh tế để định hướng dư luận. Tuyên truyền đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án...

Cùng với đó, tiếp tục đăng tải các tin, bài trên Báo Thanh Hoá, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh để phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái thù địch gây ảnh hưởng xấu trong dư luận; tuyên truyền các kinh nghiệm hay, cách làm mới, gương điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, để lan tỏa ra đời sống, tạo những hiệu ứng tích cực.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành trong khối nội chính cần tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tung tin sai sự thật; ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin xấu, độc. Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để có định hướng thông tin về tình hình chung của tỉnh, những vấn đề dư luận quan tâm, không để phát sinh thành điểm nóng.

Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố tham mưu kịp thời cho cấp uỷ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý tốt các tình huống nhạy cảm, phức tạp tại địa phương; nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời định hướng. Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy tập trung chỉ đạo sớm kiện toàn ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn theo Kết luận và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]