(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sáng 23-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày báo cáo tình hình thành lập doanh nghiệp năm 2019, đề xuất các giải pháp bảo đảm hoàn thành các tiêu chí chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành theo đề xuất, kiến nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư, thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế; tăng thu ngân sách Nhà nước. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại hội nghị.

Các địa phương đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Đó là, UBND huyện Hà Trung đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, đơn vị có liên quan rà soát các khu dân cư hiện có trên hệ thống các sông con để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung vào phương án quy hoạch.

Huyện Hà Trung và huyện Ngọc Lặc đề nghị tỉnh xem xét, cho phép huyện chủ động phê duyệt quy hoạch khu dân cư nông thôn mà không phải xin ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng. Huyện Hoằng Hóa đang triển khai lập mặt bằng quy hoạch 1/500 khu tái định cư các xã Hoằng Ngọc, Hoằng Tiến, do đó để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, UBND huyện Hoằng Hóa đề nghị UBND tỉnh cho phép bổ sung 4 vị trí còn lại vào quy hoạch sử dụng đất của huyện. UBND huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh xem xét, cho phép điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện để làm cơ sở triển khai thực hiện một số dự án lớn trên địa bàn.

Huyện Nông Cống đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện bổ sung một số cụm công nghiệp của huyện vào quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Yên Định, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Thường Xuân đề nghị tỉnh xem xét, nâng mức hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và xây dựng cụ thể một số đơn giá bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn phát biểu tại hội nghị.

Các huyện Ngọc Lặc, Bá Thước, Vĩnh Lộc, Thạch Thành đề nghị tỉnh xem xét đưa một số dự án không có khả năng thực hiện trong năm 2019 ra khỏi Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc ban hành kế hoạch GPMB để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019. Huyện Thường Xuân đề nghị tỉnh xem xét, ban hành quy định cụ thể về trình tự thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh để các địa phương có cơ sở thực hiện. Huyện Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh xem xét, ban hành cơ chế hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi nghề sau khi bị thu hồi đất để thực hiện các công trình công cộng.

Huyện Tĩnh Gia đề nghị UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng kinh phí GPMB của dự án để đầu tư, xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án. Huyện Đông Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan hướng dẫn việc xác định số khẩu nông nghiệp để làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường GPMB. Huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh quan tâm sớm đầu tư xây dựng lưới điện của 8 thôn, bản trên địa bàn chưa có điện lưới quốc gia để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển sản xuất cho nhân dân; đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc bàn giao diện tích rừng đang thuộc diện quản lý của các chủ rừng Nhà nước cho huyện để làm cơ sở giao đất cho người dân thiếu đất sản xuất.

UBND TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa, các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Thường Xuân, Như Xuân, Thiệu Hóa đề nghị tỉnh nghiên cứu, ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh. Các huyện Cẩm Thủy, Thiệu Hóa đề nghị tỉnh xem xét giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp hằng năm cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, nhất là trên địa bàn các huyện miền núi. TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Triệu Sơn, Yên Định, Ngọc Lặc, Nga Sơn, Vĩnh Lộc, Nông Cống, Thường Xuân, Hà Trung, Đông Sơn, Lang Chánh, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Tĩnh Gia đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí mua hóa chất, vật tư để phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ kinh phí cho các hộ có lợn bị chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi.

TP Thanh Hóa và huyện Hà Trung đề nghị tỉnh xem xét tăng phụ cấp cho đội ngũ thú y nhằm thu hút những người có trình độ, năng lực để làm việc; đồng thời, mở các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ cấp xã, thôn và các hộ giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan rà soát, xác định cụ thể các bãi chứa cát nhưng không có mỏ để có biện pháp thu hồi nhằm xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép. Huyện Mường Lát đề nghị tỉnh xem xét giao chỉ tiêu giảm số hộ nghèo hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh sớm giải quyết kiến nghị của nhân dân hai xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm về việc nghi ngờ Công ty Nicotex Thanh Thái còn chôn lấp chất thải nguy hại trong khuôn viên của công ty.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình bày báo cáo tình hình triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2019; công tác phòng chống và hỗ trợ thiệt hại bệnh dịch tả lợn châu Phi; công tác khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 3, số 4 gây ra trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tính đến ngày 15-10-2019, toàn tỉnh đã đo đạc, kiểm kê 3.459,28 ha/4.122,95 ha, bằng 83,9%; lập phương án bồi thường 2.479 ha/4.122,95 ha, bằng 60,15%; đã GPMB được 1.838,23 ha/4.122,95 ha, đạt 44,59% so với kế hoạch sau rà soát.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Sau ý kiến của các sở, ngành, phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận cố gắng của các sở, ngành, các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm 2019. Thời gian còn lại của năm 2019 không nhiều, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, các địa phương dồn lực để thực hiện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Trước mắt, các sở, ngành, các địa phương tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, từ đó đánh giá tiến độ hoàn thành từng chỉ tiêu cụ thể và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đối với những chỉ tiêu còn đạt thấp. Đối với việc xử lý hậu quả thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương thực hiện mục tiêu bố trí nhà ở cho những hộ mất nhà ở theo kế hoạch mục tiêu mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra. Công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các đơn vị có liên quan của tỉnh, các địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp đã đề ra; trong đó, việc kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện tái đàn là quan trọng nhất và phải được thực hiện nghiêm ngặt. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nếu địa phương nào để bệnh dịch tả lợn châu Phi tăng trong thời gian tới thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với sản xuất vụ đông, các địa phương tiếp tục mở rộng các loại cây trồng còn thời vụ và tập trung chăm sóc những loại cây đã trồng. Về công tác GPMB, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh trả lời từng kiến nghị của các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, tổ chức giao ban hàng tuần để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB và phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Về vấn đề khiếu nại, tố cáo, các huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Tĩnh Gia, Quảng Xương cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề kiến nghị của người dân. Việc xử lý rác thải đang là vấn đề bức xúc của người dân ở nhiều địa phương, nên các sở, ngành, các địa phương cần đẩy mạnh việc thu hút doanh nghiệp đầu tư xử lý rác thải. Các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp năm 2019 và nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp. Đối với các huyện không hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo phải có giải trình cụ thể. Các huyện có kế hoạch triển khai Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập xã. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có ý kiến cụ thể đối với từng vấn đề kiến nghị, đề xuất của các địa phương.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]