Cập nhật: 18:37 27/09/2020
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bộ Chính trị duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Chiều 27-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bộ Chính trị duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bộ Chính trị duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương.

Bộ Chính trị duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa làm việc với Bộ Chính trị.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Chính trị duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025.

Báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến nhiều lần.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gửi dự thảo Báo cáo chính trị xin ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương; tổ chức 10 hội nghị tư vấn, phản biện, tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị; triển khai lấy ý kiến của các tổ chức đảng trực thuộc, công bố toàn văn trên báo, đài của tỉnh và mở diễn đàn tham gia góp ý của cán bộ đảng viên và Nhân dân; sau đó tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về những vấn đề cần tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa và thông qua dự thảo văn kiện trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Về tiêu đề Báo cáo chính trị (Chủ đề Đại hội): “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; Đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước – một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Về kết cấu và bố cục của dự thảo Báo cáo Chính trị gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong 5 năm, từ 2015-2020, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi trong bối cảnh chung của thế giới và khu vực, nhưng được sự quan tâm của Trung ương, Thanh Hóa đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân dự kiến đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đã có 8 đơn vị cấp huyện, 313 xã (chiếm 65,75%) đạt chuẩn nông thôn mới, vượt cao so với mục tiêu Đại hội; tỷ lệ đô hóa dự kiến đạt 35%, đạt mục tiêu Đại hội; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng hiện đại, văn minh.

Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, đã ứng dụng, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới tại các bệnh viện tuyến tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn và có ý nghĩa quan trọng; có thể khẳng định chưa bao giờ Thanh Hóa có được tiềm lực và vị thế như ngày nay; đó là cơ sở, điều kiện để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra đã được cụ thể hóa ngay trong năm 2016 và tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động nguồn lực thực hiện, nên đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020.

Ở phần thứ hai của dự thảo Báo cáo Chính trị nêu lên phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, phương hướng chung là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là mũi nhọn; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống của Nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Phương châm hành động Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX là: Đoàn Kết – Kỷ Cương – Sáng tạo – Phát triển. Dự thảo Báo cáo Chính trị đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu đáng chú ý là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên; Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 750 nghìn tỷ đồng trở lên; Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10% trở lên; Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỷ USD; Sản lượng lương thực hàng năm ổn định ở mức 1,5 triệu tấn; Số doanh nghiệp thành lập mới 5 năm đạt 15.000 doanh nghiệp; Tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 40% trở lên; Đến hết năm 2025 có 17 huyện, thị xã, thành phố, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm theo tiêu chí mới của giai đoạn 2021 - 2025 từ 1,5% trở lên; Đến hết năm 2025 đạt 13 bác sĩ/1 vạn dân; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 81%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt 90%; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên.

Về chương trình trọng tâm, gồm có 6 chương trình: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình phát triển du lịch, giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế, giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Dự thảo báo cáo chính trị cũng đề ra 3 khâu đột phá là: Khâu đột phá về phát triển hạ tầng; Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; Khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Dự thảo Báo cáo Chính trị đã nêu lên 19 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện các mục tiêu chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của đảng bộ các cấp của tỉnh Thanh Hoá cũng như việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tỉnh. Các đồng chí cho rằng, Thanh Hoá rất nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị, công phu và khoa học trong việc xây dựng các dự thảo theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ chính trị, các hướng dẫn của Trung ương; bám sát thực tiễn và nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nên đạt chất lượng tốt.

Bộ Chính trị duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng rất ấn tượng trước những kết quả mà Thanh Hoá đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đánh giá cao tính kiên trì, bền bỉ, quyết liệt của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá trong việc quyết tâm đưa Thanh Hoá phát triển.

Các đồng chí cho rằng, điểm nổi bật nhất trong đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua của Thanh Hoá là tỉnh đã khắc phục được những khuyết điểm, bất cập trên mọi mặt vốn tồn tại lâu nay, nhất là trong công tác cán bộ và đoàn kết, thống nhất thúc đẩy những mặt mạnh, đưa Thanh Hoá bứt phá. Tỉnh cũng đã nỗ lực rất cao trong việc báo cáo với Bộ chính trị để được ban hành Nghị quyết 58, tạo động lực to lớn cho sự phát triển của tỉnh trong các nhiệm kỳ tới.

Góp ý vào dự thảo các văn kiện của Thanh Hoá, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng lưu ý tỉnh nhiệm kỳ tới phải tạo ra được những động lực mạnh để phát triển và phải đoàn kết, thống nhất, xác định tinh thần chung là tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, vươn lên từ bàn tay, khối óc của người Thanh Hoá, từ đất đai, khung trời, cửa biển của tỉnh Thanh Hoá với tư duy lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá.

Có như thế, Thanh Hoá mới có thể bứt phá, trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Bộ Chính trị duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, công phu, trí tuệ, theo đúng quy định Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

Đặc biệt, Dự thảo Báo cáo Chính trị đã cập nhật, bổ sung những định hướng lớn trong Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đã cơ bản tiếp thu các ký kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với tinh thần cầu thị, nghiêm túc.

Về Dự thảo Báo cáo chính, đồng chí Chủ tịch Quốc hội cơ bản thống nhất với chủ đề đại hội mà Dự thảo báo cáo Chính trị đã nêu lên, bảo đảm đủ các thành tố cơ bản nhất, thể hiện rõ tư tưởng chỉ đạo, tư duy đổi mới, quyết tâm chính trị, cũng như mục tiêu phấn đấu phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu tiếp thu những góp ý của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng để hoàn thiện chủ đề của Đại hội. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất với kết cấu và bố cục của Dự thảo Báo cáo Chính trị và đề nghị tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở dự thảo Nghị quyết Đại hội cần nghiên cứu xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với điều kiện và thực tiễn của địa phương để Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế tăng trưởng cao vượt mục tiêu Đại hội lần thứ XVIII, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Môi trưởng đầu tư kinh doanh được cải thiện, huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt mục tiêu Đại hội. Thu ngân sách nhà nước nằm trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước. Xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị đạt kết quả tích cực, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới. Văn hóa – xã hội chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng đầu trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Quốc phòng - an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả rõ nét; là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố; năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên. Thanh Hóa đã có một nhiệm kỳ phấn đấu không ngừng; cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu ở mức cao.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Thanh Hóa cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn để quyết định những mục tiêu kinh tế - xã hội cụ thể, đúng hướng; trong đó xác định những mục tiêu đột phá, tập trung thu hút đầu tư; tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp; phát huy tiềm năng dịch vụ du lịch thành thế mạnh.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao; chú trọng đến việc kết nối vùng và các tỉnh lân cận. Giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết thống nhất giữa các cấp ủy Đảng; nâng cao thu nhập bình quân đầu người, đảm bảo an sinh xã hội… Phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Trên cơ sở góp ý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thanh Hóa sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bộ Chính trị duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu cảm ơn các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến trân trọng cám ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và hứa sẽ hoàn thiện các văn kiện Đại hội theo sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng để trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 - 10 - 2020.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]