(Baothanhhoa.vn) - Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp sát đúng, hiệu quả; trong đó, chú trọng thực hiện các khâu đột phá, tập trung vào những việc mới, việc khó, khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp sát đúng, hiệu quả; trong đó, chú trọng thực hiện các khâu đột phá, tập trung vào những việc mới, việc khó, khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ

Chiến sĩ mới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hành bắn súng AK tư thế quỳ.

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã bám sát phương châm chỉ đạo về các khâu đột phá và xác định đó là then chốt, tiền đề quan trọng, tạo đòn bẩy trong thực hiện nhiệm vụ; trở thành động lực to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các khâu đột phá đã xác định, Đảng ủy Quân sự tỉnh đưa vào nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng năm, xác định các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị mình. Trong năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện khâu đột phá: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở, trọng tâm cấp chi bộ, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương”.

Việc xác định và triển khai thực hiện khâu đột phá nêu trên đã tạo được hiệu quả, chuyển biến rõ nét trong toàn đảng bộ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong LLVT địa phương; là cơ sở để tập trung mọi nguồn lực, thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Phát huy được sức sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung công việc, lựa chọn vấn đề trọng tâm để đột phá, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nội tại trong đảng bộ, chi bộ, đơn vị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương; đồng thời, tạo phong trào thi đua rộng khắp, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua quyết thắng của LLVT địa phương.

Công tác huấn luyện luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Trong công tác chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành huấn luyện, các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ chế độ, nền nếp huấn luyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp về những nội dung mới, thống nhất phương pháp, bảo đảm cán bộ huấn luyện đảm nhiệm huấn luyện tốt theo chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời xây dựng, thực hiện các mô hình huấn luyện điểm, làm cơ sở để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh. Nhờ có nhiều đột phá trong công tác huấn luyện, những năm gần đây, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, chương trình huấn luyện, giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, thiết thực, có kế thừa, phát triển, tập trung đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giữa giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự với rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy.

Hàng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua, chú trọng vào nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là giải pháp cơ bản quan trọng nhất để xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị. Duy trì và thực hiện có hiệu quả nội dung đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, “cấp trên bồi dưỡng cấp dưới”, phương châm “làm việc theo chức trách, gương mẫu trong hành động”, “nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng”, sâu sát cơ sở, năng động, trách nhiệm với công việc của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh. Đồng thời, coi trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác cán bộ; gắn việc đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, nhận xét đánh giá cán bộ với bình xét thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, bảo đảm cho từng cơ quan, đơn vị luôn ổn định, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ và an toàn tuyệt đối về chính trị.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là cơ sở để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện những nội dung đột phá cho những năm tới và xác định, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trong đó hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng từ cơ sở, tập trung đột phá vào các nội dung: Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là cấp chi bộ; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chất lượng xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật; chất lượng xây dựng và hoạt động của ban CHQS cấp xã và lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Ngọc Lê (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)


Bài Và Ảnh: Ngọc Lê (Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]