(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đảo Mê; thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Mê, Đồn Biên phòng Hải Hòa.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Đồn Biên phòng Hải Hòa

Ngày 20-1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đảo Mê; thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Mê, Đồn Biên phòng Hải Hòa.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Đồn Biên phòng Hải Hòa

Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đảo Mê.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn và thị xã Nghi Sơn.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Đồn Biên phòng Hải Hòa

Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đảo Mê.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đảo Mê; Miếu thờ - nơi hy sinh của 16 liệt sĩ Quân khu 4 bị tai nạn máy bay tại Đảo Mê năm 2005.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Đồn Biên phòng Hải Hòa

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đảo Mê.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ Đảo Mê và chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Đồn Biên phòng Hải Hòa

Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê.

Tại các đơn vị đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần sẵn sàng chiến đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Mê, Đồn Biên phòng Hải Hòa.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Đồn Biên phòng Hải Hòa

Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đặt biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Mê, Đồn Biên phòng Hải Hòa tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Đồn Biên phòng Hải Hòa

Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong dịp tết. Xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập phương án và chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị, vật chất, phương tiện sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống khi có lệnh.

Tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng của nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Đồn Biên phòng Hải Hòa

Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Đồn Biên phòng Hải Hòa

Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Mê.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê và Đồn Biên phòng Hải Hòa

Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa.

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tặng quà và chúc toàn thể các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên Đảo Mê và tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Mê, Đồn Biên phòng Hải Hòa đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đầm ấm.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]