(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23-5-2021, diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới của đất nước và trên địa bàn tỉnh sau 35 năm đạt những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng, an ninh.

Báo chí trên địa bàn Thanh Hóa làm tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23-5-2021, diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới của đất nước và trên địa bàn tỉnh sau 35 năm đạt những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng, an ninh.

Báo chí trên địa bàn Thanh Hóa làm tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Báo Thanh Hóa điện tử mở chuyên mục, liên tục đăng tải các tin bài, ảnh, video clip tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần quan trọng vào thành công của bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Thông qua các loại hình báo chí chuyển tải thông tin đến với mọi người dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan đầy đủ và chính xác các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và các nhiệm vụ chính trị. Đã có nhiều bài viết, chương trình chất lượng cao, nội dung phong phú, sinh động đã để lại ấn tượng cho bạn đọc, khán giả, thính giả. Trong đó, tập trung phản ánh đậm nét công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Công tác bầu cử và các bước của công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị cho khai trương Du lịch biển năm 2021; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh tỉnh Thanh Hóa, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, phản ánh những vấn đề của đời sống xã hội,... góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh. Các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí của Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh có nhiều thông tin tích cực phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Đặc biệt, đối với công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung phản ánh và có nhiều tin bài giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật về công tác bầu cử; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND các cấp; giới thiệu thành tựu của Quốc hội khóa XIV, vai trò, nhiệm vụ của Quốc hội khóa XV; tiêu chuẩn về ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi, trách nhiệm của cử tri; giới thiệu các nội dung liên quan đến việc tham gia tích cực của người dân vào công tác bầu cử; thông tin về công tác đối ngoại, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Báo Thanh Hóa đăng tải các tin, bài, ảnh, video clip về bầu cử; từ ngày 10-3-2021 đã phối hợp với Sở Tư pháp mở chuyên mục Hỏi - Đáp về bầu cử, đăng tải liên tục các câu hỏi về bầu cử trên cả báo in và báo điện tử với nhiều tin bài, ảnh, video clip tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện nhiều tin, bài phát thanh và truyền hình về hoạt động của ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh, công tác tập huấn bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, các hội nghị hiệp thương, phản ánh về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND các cấp, kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí, niêm yết danh sách cử tri và danh sách ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí bảo đảm chính xác, bám sát chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và hội đồng bầu cử các cấp. Hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống đại dịch COVID-19 hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Ngày 23-5-2021, ngày hội non sông đang đến gần, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có chiều sâu để lan tỏa nhận thức trong toàn xã hội về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp. Các cơ quan báo chí cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền để phản ánh liên tục, sâu rộng, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó chú trọng tuyên truyền đậm nét về các hoạt động hướng tới bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục phản ánh việc triển khai học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền đầy đủ, toàn diện, kịp thời nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, các ngày lễ và kỷ niệm của đất nước và của tỉnh. Tuyên truyền việc thực hiện các dự án, đề án, các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế; tăng cường đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, đảm bảo đúng luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Hoàng Minh Tường


Hoàng Minh Tường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]