(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân

Ngày 7-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào Đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Đề án), các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thiên tai diễn biến bất thường, khắc nghiệt gây tổn thất về người và tài sản của Nhân dân, nhất là các huyện miền núi, việc xây dựng Đề án là rất cần thiết nhằm giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo công tác quản lý, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở Đề án, các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị đều cơ bản thống nhất với các mục tiêu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề ra, đó là từ năm 2021 đến tháng 6-2023 sắp xếp, ổn định cho 1.653 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo hình thức bố trí tái định cư xen ghép 810 hộ; bố trí tái định cư liền kề 458 hộ; bố trí tái định cư tập trung 385 hộ. Giai đoạn từ tháng 6-2023 đến năm 2025 sắp xếp ổn định cho 1.127 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo hình thức bố trí tái định cư xen ghép 293 hộ; bố trí tái định cư liền kề 371 hộ; bố trí tái định cư tập trung 463 hộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến cũng đã tập trung phân tích làm rõ về các mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ thực hiện di chuyển đến nơi ở mới. Theo đó, đối với các hộ ở nhà sàn, nhà không kiên cố mức hỗ trợ là 40 triệu đồng; đối với các hộ nhà ở cấp 4, nhà mái bằng mức hỗ trợ là 75 triệu đồng; đối với các hộ ở nhà 2 tầng trở lên mức hỗ trợ 100 triệu đồng...

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến thêm vào vấn đề thực hiện xã hội hóa, mức hỗ trợ của nhà nước và nêu lên các quan điểm, tiêu chí lựa chọn các hộ có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá rất cao nỗ lực cố gắng của các huyện miền núi đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ngành chức năng của tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đây là một nội dung rất quan trọng nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, với mục tiêu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với tinh thần “không để một ai bị bỏ lại phía sau” từ đó thu hẹp, rút ngắn sự chênh lệch về đời sống giữa đồng bào miền núi với đồng bào miền xuôi, giữa nông thôn với thành thị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Việc sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh lần này phải thực hiện để người dân được đến nơi ở mới an toàn; phải tạo điều kiện cho Nhân dân được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, người dân được lao động, sản xuất kinh doanh, từ đó cải thiện, nâng cao đời sống, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về 4 quan điểm được nêu trong Đề án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất và đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bổ sung vào phần quan điểm với tinh thần sắp xếp dân cư phải để người dân đến nơi ở mới bằng và tốt hơn nơi cũ. Trong quan điểm cần bổ sung vai trò chủ thể của Nhân dân, nhất là phát huy được sức mạnh của người dân, của gia đình, của dòng họ và nêu cao được vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc sắp xếp ổn định đời sống Nhân dân.

Ở phần mục tiêu tổng quát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải bám vào quan điểm của Đề án, từ đó thể hiện rõ việc sắp xếp ổn định dân cư. Ngoài sự hỗ trợ giúp đỡ của Nhà nước, người dân phải nêu cao tinh thần chủ động, tự lực, tự cường của gia đình, dòng họ để thực hiện việc di dời đến nơi ở mới an toàn.

Đối với chính sách hỗ trợ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến và yêu cầu cần nghiên cứu để tăng mức hỗ trợ cho hộ nhà sàn, nhà không kiên cố từ 40 triệu đồng lên 50 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, 10 triệu đồng được huy động từ các nguồn hỗ trợ khác. Đối với nhà cấp bốn, nhà bằng đồng ý hỗ trợ 75 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, 25 triệu đồng được huy động từ các nguồn hỗ trợ khác. Đối với nhà 2 tầng trở lên đồng ý hỗ trợ 100 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng, 30 triệu đồng huy đồng từ các nguồn hỗ trợ khác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng lưu ý Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần làm theo lộ trình, kế hoạch của Đề án, trước mắt ưu tiên triển khai thực hiện 3 khu tái định cư tập trung gồm: Khu tái định cư bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát; khu tái định cư Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh; khu tái định cư bản Lở, xã Nam Động, huyện Quan Hóa theo hình thức dự án khẩn cấp phòng, chống lụt bão để bảo đảm đời sống cho Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào tờ trình xin ý kiến đề nghị HĐND tỉnh ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025; tờ trình xin ý kiến đề nghị HĐND tỉnh quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C quy mô nhỏ; dự kiến lần 1 Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa; tờ trình xin ý kiến đề nghị HĐND tỉnh thông qua phương án cơ cấu lại Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa; tờ trình xin ý kiến về Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và quyết định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tờ trình xin ý kiến đề nghị ban hành Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và cơ bản thống nhất với các nội dung được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị, đồng thời cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các nội dung để trình HĐND tỉnh.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]