(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc ngày thứ 2, cho ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Ngày 23-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc ngày thứ 2, cho ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cho ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình với mục đích, yêu cầu chương trình hành động đề ra.

Qua nghiên cứu nội dung Chương trình hành động, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung phân tích vào việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược; về các nhiệm vụ trọng tâm; về phát triển các ngành kinh tế; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; về phát triển doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các ý kiến đề nghị chương trình hành động cần đưa thêm công tác quy hoạch; cụ thể hóa việc đưa các lĩnh vực giao thông, thu hút đầu tư để có chủ trương thực hiện; kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư hạ tầng... cần nhìn nhận rõ những điểm yếu để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt khắc phục bằng được trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phân tích những vấn đề cụ thể đang tác động đến Ngành giáo dục và đề nghị tỉnh cần có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, nhằm xây dựng Ngành giáo dục phát triển.

Trong công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, các ý kiến đề nghị tỉnh cần phải có thái độ dứt khoát trong việc xử lý đối với các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Nếu doanh nghiệp không có biện pháp đảm bảo về môi trường thì tỉnh nên kiên quyết đóng cửa không để hoạt động sản xuất, kinh doanh nữa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu cho ý kiến vào các chương trình, kế hoạch hành động được trình tại hội nghị.

Cùng với đó, tỉnh cần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc lập và thực hiện quy hoạch; tăng cường quản lý đất đai; khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các ý kiến cũng đã đề cập đến công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đây là Chương trình hành động rất quan trọng, nên sau Đại hội toàn quốc XIII của Đảng thành công tốt đẹp, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng chương trình hành động theo hướng tích hợp giữa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành một chương trình chung để có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất và đề nghị cần bổ sung nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số một.

Trong đó, xác định công tác quy hoạch là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, phải đi trước một bước, phải bố trí đủ kinh phí, lựa chọn được tư vấn có chất lượng và lựa chọn được các vấn đề quy hoạch theo thứ tự ưu tiên.

Về phát triển nguồn nhân lực, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị đưa nhiệm vụ “quy hoạch, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm nhiệm công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực thi công vụ từ cấp tỉnh đến cơ sở” là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Trong khâu đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phải kiên quyết xử lý, thu hồi những dự án, những nhà đầu tư chậm tiến độ, phải gia hạn nhiều lần hoặc không tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng cho ý kiến cụ thể đối với các lĩnh vực phát triển sản xuất nông, lâm, thuỷ sản, xây dựng nông thôn mới, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phát triển văn hoá, thể thao, giáo dục và đào tạo, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Đồng chí lưu ý Chương trình hành động phải xác định và thể hiện mục tiêu phấn đấu trong các năm 2021 - 2023 phải cải thiện được thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI; năm 2024 phải nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; phải xác định rõ vị trí, thứ hạng của giáo dục và thể thao thành tích cao của Thanh Hoá trên bản đồ quốc gia; đề ra biện pháp xử lý hiệu quả, dứt điểm tình trạng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực các dòng sông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo Văn phòng Tỉnh uỷ cần nghiên cứu, bổ sung trong Chương trình hành động nội dung về chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần nghiên cứu xây dựng đề án về nâng cao năng lực làm việc cho cán bộ công chức, viên chức trong môi trường hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo Văn phòng Tỉnh uỷ hoàn thiện Chương trình hành động để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cho ý kiến vào các chương trình, kế hoạch hành động được trình tại hội nghị.

Tại hội nghị các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, và cho rằng: Việc xây dựng Kế hoạch nhằm tập trung huy động tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo sự kết nối giữa các trung tâm kinh tế động lực, các hành lang kinh tế, ưu tiên nguồn lực để đầu tư các dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng điện, thủy lợi, cấp thoát nước, các thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu cho ý kiến vào các chương trình, kế hoạch hành động được trình tại hội nghị.

Một số ý kiến đã tập trung phân tích về hạ tầng giao thông; hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; hạ tầng cung cấp điện; hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; hạ tầng giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; hạ tầng y tế; hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch; hạ tầng thương mại; hạ tầng KTT Nghi Sơn và các KCN, CCN; hạ tầng đô thị.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với các nội dụng mà kế hoạch đã đề ra. Một số ý kiến cũng đã phân tích và đề nghị cần lựa chọn bổ sung các dự án vào phát triển hạ tầng du lịch; làm rõ trách nhiệm các chủ đầu tư và ưu tiên đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận về Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đây là 1 trong 3 khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Chính vì vậy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần tập trung vào 5 lĩnh vực lớn để xây dựng Kế hoạch hành động, gồm: hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế và các khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông và một số hạ tầng trọng điểm khác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Khâu đột phá về phát triển hạ tầng là khâu đột phá chiếm tỷ trọng lớn trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển, do vậy cần phải chú trọng xây dựng giải pháp xã hội hoá, đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn chỉnh Kế hoạch hành động để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Theo chương trình làm việc các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến vào Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị trình tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận về Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Vấn đề cải cách hành chính là vấn đề lớn, nhất là khi đất nước ta bước vào công cuộc đổi mới. Đặc biệt là những năm gần đây, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước đã rất quan tâm đến công tác cải cách hành chính.

Trong những năm qua Thanh Hóa là một trong những tỉnh có nhiều cố gắng trong thực hiện chương trình cải hành chính, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nên Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã chọn cải cách hành chính làm khâu đột phá để giải quyết tháo gỡ “điểm nghẽn”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung xây dựng Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết. Tuy nhiên, đây là vấn đề khó, nên việc chuẩn bị kế hoạch mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng cải cách hành chính định kỳ, chưa đưa ra được các khâu đột phá của đột phá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp ý vào Kế hoạch hành động. Đồng thời đề nghị Kế hoạch hành động cần chọn 4 vấn đề trong cải cách hành chính, gồm: thể chế, thủ tục, đạo đức công vụ và xây dựng chính quyền điện tử làm nhiệm vụ trọng tâm, coi đây là đột phá của khâu đột phá để tổ chức thực hiện.

Kế hoạch hành động cần xác định 3 mục tiêu lớn của cải cách hành chính, gồm: phục vụ tốt nhất nhu cầu, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp; thu hút đầu tư, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức.

Kế hoạch hành động cũng cần làm rõ về thời gian, lộ trình hoàn thành các công việc, nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng cũng gợi ý về những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; đồng thời yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện Kế hoạch hành động để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào cuối tháng 5-2021.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]