(Baothanhhoa.vn) - Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Để khắc phục khó khăn, yếu kém, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với 10 nội dung chủ yếu như sau:

Tin liên quan

Đọc nhiều

10 nội dung thi đua năm 2018

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Để khắc phục khó khăn, yếu kém, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với 10 nội dung chủ yếu như sau:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến các cụm ký kết thi đua năm 2018.

Thứ nhất là, tiếp tục đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề cao trách nhiệm nêu gương học trước, làm trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thi đua học tập tu dưỡng đạo đức nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; tích cực nghiên cứu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong tổ chức triển khai thực hiện.

Thứ hai là, tiếp tục thi đua giữa các ngành, các địa phương trong việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; khơi thông dòng vốn cho đầu tư phát triển; thi đua nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; tăng cường thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tiếp tục tập trung thi đua tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện có hiệu quả “3 đồng hành” và “5 hỗ trợ” đối với doanh nghiệp; thi đua đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa, sản xuất lớn, công nghệ cao, phát triển các sản phẩm nông nghiệp an toàn; thi đua phát triển các ngành dịch vụ du lịch có lợi thế, tạo chuyển biến trong phát triển du lịch; tiếp tục thi đua đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án lớn, trọng điểm; tích cực chuẩn bị các điều kiện để khởi công các dự án mới, nhất là các dự án phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 15% trở lên, tạo tiền đề cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Thứ ba là, tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt chủ trương “4 tăng”, “2 giảm”, “3 không”, gồm: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng sự hài lòng của tổ chức, công dân; giảm thời gian và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp; không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần và không trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính. Thi đua phát huy vai trò của trung tâm hành chính công các cấp trong theo dõi, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và công dân, để cải cách hành chính thực sự trở thành khâu đột phá thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ tư là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp để phong trào khởi nghiệp phát triển sâu rộng từ thành phố, thị xã, đồng bằng đến miền núi; tập trung tuyên truyền, quán triệt đến nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân; tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2018.

Thứ năm là, tiếp tục thi đua thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước, tạo nguồn bổ sung vốn đầu tư phát triển; tổ chức điều hành chi ngân sách chủ động, linh hoạt, theo dự toán được duyệt, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Thứ sáu là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu”; phấn đấu đến hết năm 2018, toàn tỉnh có thêm 1 huyện, 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thứ bảy là, tiếp tục thi đua đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; thực hiện các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; giải quyết có hiệu quả vấn đề quá tải tại các bệnh viện công lập, triển khai chủ trương đầu tư xã hội hóa y tế theo Nghị quyết số 93 của Chính phủ, cơ chế tự chủ cho các bệnh viện công lập, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện bằng được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2018 từ 2,5% trở lên.

Thứ tám là, tiếp tục thi đua giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bảo vệ môi trường; thi đua thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội; phòng, chống đình công, nghỉ việc tập thể; tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua giải phóng mặt bằng triển khai các dự án đầu tư, phấn đấu năm 2018 hoàn thành 100% chỉ tiêu về diện tích giải phóng mặt bằng UBND tỉnh đã giao.

Thứ chín là, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống tội phạm. Chủ động giải quyết, xử lý kịp thời, dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Thi đua thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí; tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm soát tải trọng xe, xử lý xe quá khổ, quá tải, xử lý vi phạm về khai thác cát, sỏi trái pháp luật; thực hiện tốt quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thứ mười là, tiếp tục thi đua củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước của các ngành, các cấp trên các lĩnh vực; xây dựng và triển khai thực hiện quy định trách nhiệm của các ngành, các cấp trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân; thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu tại các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các cấp, các ngành thi đua ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với việc triển khai quyết liệt đề án chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh của tỉnh.


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]