(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-11, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã có buổi làm việc với Ban ATGT, UBND thị xã Nghi Sơn về công tác bảo đảm trật tự ATGT 10 tháng năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G6oeG7t+G7ueG7tXNy4buT4bqj4bu44buZ4bub4bqz4bqm4bq94bqzUuG7k+G7meG7leG6s+G7tuG7rXLhuqEv4bu34bu54bu1c3Lhu5PhuqPhuqHhu7fhu7nhu7VzcuG7k+G6o+G6s8O94buZ4bq74buV4bqz4buL4bq7c+G6s2rhurtx4bqz4bu54bu1aeG7ueG6s+G7ueG6tjjhurPEkXLhurPhu7lzw6ly4bqz4buT4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4bu54buZZXLhu5PhurPhu4lBxanhu5XhurNyw6px4bqhL+G7t+G7ueG7tXNy4buT4bqj4bqhL+G7mcOi4bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu5hrxJHEqeG6t+G6o+G7tmVy4buT4bqz4bqtLcOiw6I44bqz4buKxJFy4bqzxJBy4bqz4bu5c8OpcuG6s+G7k+G7lcSRc+G6s+G7ueG7meG7p3Lhu5PhurPDocSQ4bu44buS4bu4w6DhurPhu7nhu51y4buZ4bqzauG6veG6s+G7iXThurPhu4tB4bur4buV4bqzcMOpceG6s8OC4buV4buP4buJ4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu4rEkXLhurPEkOG7uOG7kuG7uDjhurNA4buKUsSo4bqz4bu54buZ4bub4bqz4bqm4bq94bqzUuG7k+G7meG7leG6s+G7tuG7rXLhurPDguG7jeG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPhu7ll4buJ4bqz4buL4bq7c+G6s2rhurtx4bqz4bu54bu1aeG7ueG6s+G7ueG6tuG6s8SQ4bu44buS4bu44bqzw6LhurXhurPhu7nhu5llcuG7k+G6s3LDqnHhurPhuqXhurXhuqXhuqXhurPDgsOp4bqzceG7qeG7ueG6s+G7t8Wp4bqzcuG7meG7leG7j3HhurPDguG6oOG6s+G7ueG7tcO6cuG7k+G6s+G7uWZx4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu7nhu5llcuG7k+G6s+G7iUHFqeG7leG6s3LDqnE54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t+G7leG7iGty4bu5a+G7teG6t+G6s+G7t+G7ueG6rHBrMOG6t+G6pOG7lcSp4bu54buZNuG6s2PhurXhurXDveG6pjfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5NuG6s+G6qeG6teG6p8O94bqmN+G6t+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7icSpcjnhu4vEkXPhu7nhu5nEkXLhu5nhu5lzxJE5w4JyL8Spa+G7t+G7oeG7uXPDvS9ya+G6pOG7ty/huqXhuqXhuq3huq0vw6LhuqvhurXEqeG6qcOi4bql4bqnw6LhurXhuq3hu7nhuqXhuqfhuqnhuq3huqtw4bq1OeG7n8O94buTNeG7tTBj4bqlY+G6t+G6s8SRcOG7uTDhurfhu7jhu5nhu5vhurPhuqbhur3hurNS4buT4buZ4buV4bqz4bu24butcuG6s8O94buZ4bq74buV4bqz4buL4bq7c+G6s2rhurtx4bqz4bu54bu1aeG7ueG6s+G7ueG6tjjhurPEkXLhurPhu7lzw6ly4bqz4buT4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4bu54buZZXLhu5PhurPhu4lBxanhu5XhurNyw6px4bq34bqz4bqk4buVxKnhu7nhu5kw4bq3Y+G6teG6teG6t+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7kw4bq34bqp4bq14bqn4bq34bqzL+G6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buIxJHDveG7ueG7lXNy4bq34bqj4bu4c8OpcuG6s+G7ieG6u3Lhu5nhurPhu4tB4bur4buV4bqzcMOpceG6s8OC4buV4buP4buJOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44buZ4bub4bqz4bqm4bq94bqzUuG7k+G7meG7leG6s+G7tuG7rXLhurPhu4l04bqzcuG7meG7leG7jUHhurPhu7lB4bqsw7Jy4bqz4buT4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s+G7s0HEkXLhurPhu7nhu7XDunLhu5PhurPhu4nhu5nhurnhuqzhurPhu7NBxJE44bqzcuG7mcSC4bqz4buyQcWp4buJ4bqzcOG7qeG6s8OiOOG6s2rEgnZy4buT4bqz4bu34bq/4bu54bqz4buK4bq/4buJLeG6s1LEkXE5OTnhurNS4buTc8Op4buV4bqz4bu1xJE44bqz4buJdXLhurPhu4l04bqz4buI4bq7cuG7k+G6s3LEguG7r+G7ieG6s+G7t2ZB4bqzUuG7k+G7meG7leG6s+G7tuG7rXI44bqz4bql4bqz4buJ4bqyxJHhurNw4bq54buJ4buZ4bqz4buJw4By4buT4bqz4buZ4buP4bqz4bu54buZxaly4buT4bqzasSCdnLhu5PhurNq4bun4bqz4bu54buZ4bub4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu6Dhu5lB4bqz4buh4buVcuG7meG6s+G7ucOy4bqzUuG7k+G7meG7leG6s+G7tuG7rXLhurPEqcOp4buV4bqz4buZ4butcuG6s+G6reG6qeG6s+G7oXE44bqz4buZ4buP4bqz4bu54buZxaly4buT4bqzasSCdnLhu5PhurPhu5Phu5XEkXPhurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqzcuG7p3Lhu5PhurPhu7nhu5nhu6dy4bqzxKnDqeG7leG6s2Thuqnhuqs4Y+G6s+G7oXE54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8Sp4bu54buZQXHhu4vhurPhu5Xhu4hrcuG7uWvhu7XhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhuqThu5XEqeG7ueG7mTbhurNj4bq14bq1w73huqY34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTbhurPhuqnhuqfhuqfDveG6pjfhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq3Ly/hu4nEqXI54buLxJFz4bu54buZxJFy4buZ4buZc8SROcOCci/EqWvhu7fhu6Hhu7lzw70vcmvhuqThu7cv4bql4bql4bqt4bqtL8Oi4bqr4bq1xKnhuqnDouG6peG6p8Oi4bqp4bqp4bu5YsOi4bql4bqp4bqtcOG6tTnhu5/DveG7kzXhu7Uw4bqn4bq1YuG6t+G6s8SRcOG7uTDhurfhu7jhu5nhu5vhurPhuqbhur3hurNS4buT4buZ4buV4bqz4bu24butcuG6s8O94buZ4bq74buV4bqz4buL4bq7c+G6s2rhurtx4bqz4bu54bu1aeG7ueG6s+G7ueG6tjjhurPEkXLhurPhu7lzw6ly4bqz4buT4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4bu54buZZXLhu5PhurPhu4lBxanhu5XhurNyw6px4bq34bqz4bqk4buVxKnhu7nhu5kw4bq3Y+G6teG6teG6t+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7kw4bq34bqp4bqn4bqn4bq34bqzL+G6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buIxJHDveG7ueG7lXNy4bq34bqjSuG6ueG7leG6s8Sp4buV4buPcuG6s3Dhur1y4buZ4bqzauG6uXPhurPhu4rEkXLhurPEkOG7uOG7kuG7uOG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPDveG7mWXhu7nhurPhu4vhu5XDtUHhurPhu7nhurnhu5XhurPhu4tB4bur4buV4bqzcMOpceG6s8OC4buV4buP4buJOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjUsOqceG6s+G6peG6teG6peG6pTjhurPhu7nhu5nhurbhu4nhurPhu5nhu5Xhu49y4bqz4buJ4buZ4bqi4bqzauG7jeG6s+KAnClm4bqs4bqzxKnhurZy4buT4bqzw4LDqnLhurPhu5lzZeG6s+G7k+G7lcSRc+G6s+G7ueG7meG7p3Lhu5PhurPEkXLhurPhu7lzw6ly4bqz4buT4bq/cuG6s8OC4buv4buV4bqz4buh4buVw7Vx4bqz4bu3c2Xhu7nhurPhu5nhu5Xhu49B4bqz4buzQeG6u+G6s8Sp4bub4buJ4buZ4bqz4buIUyHhu5TEqC3DomTigJ3hurPDguG7r+G7leG6s+G7ueG7lXLhu5nhurPhu7nhu5locuG6s+KAnCHGoeG6s+G7t+G6ruG7ieG6s+G7oeG7mXNuOOG6s8OCxqHhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqzceG6uXLhu5PhurPhu4nhuqLEkeG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPEqWZy4bqz4bu54buZxJFx4bqz4buT4buVxJHhurPhu5Phu5XEkXPhurPhu7nhu5nhu6dy4buT4oCdOOG6s+G7ueG7meG7m+G6s+G6puG6veG6s1Lhu5Phu5nhu5XhurPhu7bhu61y4bqzauG6veG6s+G7ueG7meG6tuG7ieG6s+G7meG7leG7j3LhurPhu7NB4bqsw7Lhu7nhurNw4buV4buP4bu5OOG6s2rGsHLhu5PhurPhu4vhu6nhurPhu4ll4buJ4bqz4buT4buV4bq74buV4bqzw73hu5llw73hurNq4bq7ceG6s+G7i+G6u3PhurPhu7nhu7Vp4bu54bqz4bu54bq24bqzxJDhu7jhu5Lhu7g54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu7jhu5lrc+G6s2p0OOG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPhu7ll4buJ4bqz4bu5QeG6rMOzcuG6s+G7ueG7tUHhuqzhu41y4bqzw73hu5llw73hurNwQWnhu7nhurPDguG7jeG6s+G7ueG7tWnhu7nhurPhu7nhurY44bqzxJDhu7jhu5Lhu7jhurNqxIJ34buJ4bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buh4buZxJHhu5XhurPhu7dmQeG6s+G7teG7qXLhu5PhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7iWXhu4nhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4buZw7rhu4k44bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7ueG6rDjhurNy4buZw6nhurNxZeG6rDjhurPhu7nhu7VBcuG7k+G6s+G7uWZx4bqz4buT4buVZXPhurPEqeG6oOG7ieG6s+G7ueG7mcSCdnLhu5PhurPhuqZB4bqsw7Ny4oCmN+G6s+G7iWXhu4nhurNx4bun4bqz4buZxqFy4buZ4bqz4bu54bq24bqz4buzQeG6u3LhurPhu7nhurnhu5XhurPhu4nhu63hurPhu7d4OOG6s3Lhu5nEgjbhurPhu4rDsnLhurNqdeG6s8SRcuG6s+G7uXPDqXI44bqz4buJ4burcuG7k+G6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPEkXLhurPhu7lzw6ly4bqz4buT4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7k+KApuG6s2rEgnfhu4nhurPhu7nhu5XDssO94bqz4bu54bqg4buJ4bqzxKlB4bqs4bqz4bu54bu1xqHhurPhu5lz4bq54bu54bqzauG7qXLhu5PhurPhu5nhu5Xhu49B4bqz4buzQeG6uznhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq34buV4buIa3Lhu7lr4bu14bq34bqz4bu34bu54bqscGsw4bq34bqk4buVxKnhu7nhu5k24bqzY+G6teG6tcO94bqmN+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7k24bqz4bqr4bq14bq1w73huqY34bq34bqz4bu34bu14buJMOG6ty8v4buJxKlyOeG7i8SRc+G7ueG7mcSRcuG7meG7mXPEkTnDgnIvxKlr4bu34buh4bu5c8O9L3Jr4bqk4bu3L+G6peG6peG6reG6rS/DouG6q+G6tcSp4bqpw6LhuqXhuqfhuqfhurVk4bu54bqr4bqpw6LhurXhuqdw4bq1OeG7n8O94buTNeG7tTDhuq3DomThurfhurPEkXDhu7kw4bq34bu44buZ4bub4bqz4bqm4bq94bqzUuG7k+G7meG7leG6s+G7tuG7rXLhurPDveG7meG6u+G7leG6s+G7i+G6u3PhurNq4bq7ceG6s+G7ueG7tWnhu7nhurPhu7nhurY44bqzxJFy4bqz4bu5c8OpcuG6s+G7k+G7lcSRc+G6s+G7ueG7meG7p3Lhu5PhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s+G7ueG7mWVy4buT4bqz4buJQcWp4buV4bqzcsOqceG6t+G6s+G6pOG7lcSp4bu54buZMOG6t2PhurXhurXhurfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5MOG6t+G6q+G6teG6teG6t+G6sy/huqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7iMSRw73hu7nhu5VzcuG6t+G6o0rhurnhu5XhurPEqeG7leG7j3LhurNw4bq9cuG7meG6s2rhurlz4bqz4bu54buZ4bub4bqz4bqm4bq94bqzUuG7k+G7meG7leG6s+G7tuG7rXLhurPDveG7mWXhu7nhurPhu4vhu5XDtUHhurPhu7nhurnhu5XhurPhu4tB4bur4buV4bqzcMOpceG6s8OC4buV4buP4buJOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44buZduG7leG6s+G7k+G7lcSRcuG6s+G7s0HEkTjhurPhu7nhu5nhu5vhurPhuqbhur3hurNq4bq94bqz4bu5acO94bqz4bu54bu1QXLhu5PhurPhu7nhu5nhurbhu4nhurPhu5nhu5Xhu49y4bqz4buJZeG7ieG6s+G7k+G7leG6u+G7leG6s8O94buZZcO94bqzcuG7meG7gXHhurPhuqZzZeG6s+G7i8O54bqz4buJ4buZd+G6s+G7ueG6tuG6s8O94buZZeG7uTjhurPhu7nhuqDhurNq4buVw7Vx4bqz4buh4buVcuG7meG6s8Spc8SRcuG7mTjhurPhu4tB4buncuG6s+G7i2Vy4bqzcGdy4bqz4buJ4buZ4buVw7Jx4bqzcHVy4buTOOG6s3Dhu43hurNqxIJ2cuG7kzjhurPDguG7ncSR4bqz4buZw6g44bqz4buZw6ly4buZ4bqzcMSRcuG7k+G6s8SQ4bu44buS4bu44bqz4bu54bu1w7Ny4bqzauG7m8SR4bqz4buLw6lyOOG6s2rhu4fhu4nhurPhu4vhu5Xhu4/hu7nhurNww6nhurPEqcO64buJ4bqz4buJZeG7ieG6s+G7uUHhuqzDsnLhurPhu7JBxanhu4nhurNw4bup4bqzw6I44bqzasSCdnLhu5PhurPhu7nhu51y4buZ4bqz4bqpw6Lhuqc44bqz4bqpw6LhuqXigKbhurPhu7jhu6vhurPhu4nhu5nhuq7hu4nhurPhu4ll4buJ4bqzanfhu7nhurPhu4nEkXPhurNq4buVw7VxOOG6s2rGsHLhu5PhurNwc+G6ueG7ueG6s+G7tcSR4bqz4buzQWZy4bqz4buT4buV4bq74buV4bqz4bu5c+G6u+G6s+G7mcOpcuG7meG6s3DEkXLhu5PhurPEkOG7uOG7kuG7uDjhurPhu5lB4bqs4bqzauG7qXLhu5PhurPhu5nhu61y4bqzw6I54bql4bqp4bq14bqzcuG7k8SCduG7leG6s+G7ueG7mcSRceG6s+G7k+G7lcSROOG6s+G7ieG7meG7h+G7ueG6s+G6p2Nk4bqz4buJZuG6rOG6s+G6psSRcuG7mTjhurPDveG7mWXhurPEqXnhurPhuqnhuqnhurNw4buNQeG6s+G7s0FlcjjhurPEqeG7leG6s+G7ieG7mUHhuqzDtXLhurPhu5nhu61y4bqz4bqpZOG6peG6s3HhuqHhu7dBw73huqPhuqfhuqEv4bu3QcO94bqj4bqzamfhu7nhurNqZeG6s+G7tcSR4bqz4buh4buZw7nhu5XhurNx4buH4bu54bqzasSCdnLhu5PigKbhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq34buV4buIa3Lhu7lr4bu14bq34bqz4bu34bu54bqscGsw4bq34bqk4buVxKnhu7nhu5k24bqzY+G6teG6tcO94bqmN+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7k24bqz4bqpY+G6qcO94bqmN+G6t+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7icSpcjnhu4vEkXPhu7nhu5nEkXLhu5nhu5lzxJE5w4JyL8Spa+G7t+G7oeG7uXPDvS9ya+G6pOG7ty/huqXhuqXhuq3huq0vw6LhuqvhurXEqeG6qcOi4bql4bqn4bqt4bqn4bq14bu54bqpY2TDouG6qXDhurU54bufw73hu5M14bu1MOG6q2Nk4bq34bqzxJFw4bu5MOG6t+G7uOG7meG7m+G6s+G6puG6veG6s1Lhu5Phu5nhu5XhurPhu7bhu61y4bqzw73hu5nhurvhu5XhurPhu4vhurtz4bqzauG6u3HhurPhu7nhu7Vp4bu54bqz4bu54bq2OOG6s8SRcuG6s+G7uXPDqXLhurPhu5Phu5XEkXPhurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu7nhu5llcuG7k+G6s+G7iUHFqeG7leG6s3LDqnHhurfhurPhuqThu5XEqeG7ueG7mTDhurdj4bq14bq14bq34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTDhurfhuqlj4bqp4bq34bqzL+G6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buIxJHDveG7ueG7lXNy4bq34bqj4buIZXLhurPhu4vhu6nhurNA4buKUsSo4bqz4bu54buZ4bub4bqz4bqm4bq94bqzUuG7k+G7meG7leG6s+G7tuG7rXLhurPhu4tlc+G6s+G7iWVz4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4buZxqFy4buZ4bqz4bu54buZ4bq24buJ4bqz4buZ4buV4buPcuG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPhu7ll4buJ4bqzauG6u3HhurPhu4vhurtz4bqz4bu54bu1aeG7ueG6s+G7ueG6tjjhurPEkOG7uOG7kuG7uOG6s+G7ueG7tcOzcuG6s2rhu5vEkeG6s+G7i8OpcjnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o1Lhu5Nzw6nhu5XhurPhu7XEkTjhurNw4bq24buJ4bqzcMSCd3Lhu5PhurPhu4nhu5nhuq7hu4nhurNyw6py4buT4bqz4buJ4bqixJHhurPhu7nhu5nhu5vhurPhuqbhur3hurNq4bq94bqz4bu54buX4buJ4buZ4bqz4buJ4bq24buJ4bqz4buh4buVw7Vx4bqz4bu54bu1xJE44bqz4bu1w6nhurPhu7dzZeG7ueG6s+G7iWXhu4nhurNq4buVw7Vx4bqzamty4bqz4bu54bu1w7Ny4bqz4buJZeG7ieG6s+G7uUHhuqzDsnLhurPhu5Phu5XEkXPhurPhu7nhu5nhu6dy4buT4bqzcuG7mcSCNuG6s0rEgnZy4buT4bqz4bu54budcuG7meG6s+G6qcOi4bqlOOG6s+G6qeG6peG6qTjhurNy4buT4bq94bqz4bu5xILhurPhu5jhurvhu5XhurNS4buVcuG7mTjhurPhu4ll4buJ4bqzcsOB4bu54bqz4buT4buVxJFz4bqzxKlmcuG6s+G7t+G7lXLhu5nhurPDguG7r+G7leG6s+G7uUHhuqzDsnLhurPhu7JBxanhu4nhurNw4bup4bqzw6LigKY34bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buh4buZxJHhu5XhurPhu4nhur9x4bqz4buL4buVw7Vy4bqz4buJZ3HhurPEqeG6sHLhu5M44bqz4buJZ3HhurNq4bux4bqz4bu54bq54buV4bqz4buJZeG7ieG6s2pz4bq5cuG6s2rEgnZy4buT4bqz4bu54buZxIJ2cuG7k+G6s+G6pkHhuqzDs3LhurPhuqbhurvhuqzhurPhu7XEkeG6s8OAcuG6s+G7ueG6v+G7ieG6s+G7k+G7lcSRc+G6s+G7ueG7meG7p3Lhu5PhurPDgsOpc+G6s+G7k+G7lXbhurPhu4nEkXPhurNq4buVw7VxOeG6s+G7isOzcuG6s+G7ieG6uXLhu5nhurNqdDjhurPhu7nDqnLhu5PhurPhu4nEgnZy4buT4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7uWXhu4nhurPhu6Hhu5XDtXHhurPhu7dzZeG7ueG6s+G7ueG6u+G7leG6s+G7ueG7tcO6cuG7k+G6s8O94buZxILhu61y4buT4bqz4bu54buV4buPcuG6s+G7ueG6ueG7leG6s+G7iWXhu4nhurNxw7nhurPhu7nDqeG7leG6s3Lhu5NB4bqsw7Ny4bqz4buh4buZc2Vy4buT4bqz4bu34bq7cjjhurNqw7Jy4bqzcsSR4bqs4bqzauG6veG6s+G7iXThurPDomMv4bqtw6LhurNxw7nhurNqxIJ34buJ4bqzcOG6v8O94bqz4bu54bu14bq5ceG6s+G7iWZy4bqzw4LDqeG6s+G7ueG7meG6tuG7ieG6s+G7meG7leG7j3LhurPhu7nFqeG7ueG6s8OC4buV4buP4buJ4bqz4buh4buVw7Vx4bqz4bu3c2Xhu7nhurPhu7nhurvhu5XhurPhu7nhu7XDunLhu5M54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t+G7leG7iGty4bu5a+G7teG6t+G6s+G7t+G7ueG6rHBrMOG6t+G6pOG7lcSp4bu54buZNuG6s2PhurXhurXDveG6pjfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5NuG6s+G6qWLhuqXDveG6pjfhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq3Ly/hu4nEqXI54buLxJFz4bu54buZxJFy4buZ4buZc8SROcOCci/EqWvhu7fhu6Hhu7lzw70vcmvhuqThu7cv4bql4bql4bqt4bqtL8Oi4bqr4bq1xKnhuqnDouG6peG6p2LhurXhurXhu7nhuqfhurXhurVk4bqpcOG6tTnhu5/DveG7kzXhu7UwY+G6p+G6p+G6t+G6s8SRcOG7uTDhurfhu7jhu5nhu5vhurPhuqbhur3hurNS4buT4buZ4buV4bqz4bu24butcuG6s8O94buZ4bq74buV4bqz4buL4bq7c+G6s2rhurtx4bqz4bu54bu1aeG7ueG6s+G7ueG6tjjhurPEkXLhurPhu7lzw6ly4bqz4buT4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4bu54buZZXLhu5PhurPhu4lBxanhu5XhurNyw6px4bq34bqz4bqk4buVxKnhu7nhu5kw4bq3Y+G6teG6teG6t+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7kw4bq34bqpYuG6peG6t+G6sy/huqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7iMSRw73hu7nhu5VzcuG6t+G6o0rhurnhu5XhurPEqeG7leG7j3LhurPhu7Z44bqz4buS4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6sy3hurMhaXLhurPhu7nhurvhu5XhurPDveG7mWXhu7nhurPhu4vhu5XDtUHhurPhu7nhurnhu5XhurPhu4tB4bur4buV4bqzcMOpceG6s8OC4buV4buP4buJ4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPDouG6teG6s+G7ueG7mWVy4buT4bqzcsOqceG6s+G6peG6teG6peG6pTjhurPhu7nhu7XDs3LhurNq4bubxJHhurPhu4vDqXLhurPhu7nhu5nhu5vhurPhuqbhur3hurPhuqbhurvhuqzhurPhu7XEkeG6s2Ji4bqzw4LhuqDhurPhu7nEkeG7leG6s3Lhurly4bqz4buT4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7kzjhurNww6lx4bqz4buJ4buZw7Lhu7nhurPhuq3huqnhurNy4buTxIJ24buVOOG6s+G7i+G7m+G6s+G7ueG7mcSC4butcuG7k+G6s+G6qcOi4bqzcuG7k8SCduG7lTnhurPhu4jhu6dy4buT4bqzxJFy4bqz4bu54buZ4bub4bqz4bqm4bq94bqzauG6veG6s+G6puG6suG6s3DhuqjhurPhuq054bq1w6Ji4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7mXfDveG6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurNq4bup4buV4bqzccOD4bqz4buL4bq7c+G6s+G7meG7lcO1cTjhurPhuqfhuqdi4bqz4bu54bu1xIJ2cuG7k+G6s+G7mXfDveG6s8OC4buV4bqzw73hu5nhurlx4bqz4bu54bq74buV4bqz4bu54bu1w7py4buTOOG6s2PhuqvhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4buZd8O94bqzw4Lhu5XhurPDveG7meG6uXHhurPDguG7jeG6s+G7oeG7l+G7ieG7meG6s+G7ueG7mcSC4buv4buJ4bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqz4bu54buZw4By4buT4bqz4bqmazjhurPhuqfhuqXDouG6s+G7ueG7tcSCdnLhu5PhurPhu5l3w73hurPDguG7leG6s8O94buZ4bq5ceG6s3LGsHLhu5PhurNq4bup4bqz4buJxrByOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44bq54buV4bqz4buLQeG7q+G7leG6s3DDqXHhurPDguG7leG7j+G7iTjhurPhu4ll4buJ4bqzauG6ueG7leG6s+G7i+G7lcO1QeG6s2rhur3hurNyw7NB4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu4tn4bu54bqz4buJacO9OOG6s+G7meG6uXLhurPhu4nhu5nDsuG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7uWXhu4nhurNq4bq7ceG6s+G7i+G6u3PhurPhu7nhu7Vp4bu54bqz4bu54bq2OOG6s8SQ4bu44buS4bu44bqz4bu54bq54buV4bqz4bu54buZ4bub4bqz4bqm4bq94bqzUuG7k+G7meG7leG6s+G7tuG7rXI54bqzSsawcuG7k+G6s+G7ueG7mXbhu5U44bqz4buh4buVw7Jy4bqzcuG7k+G7meG7m+G6s+G7iWXhu4nhurPhu5Phu5Xhurvhu5XhurPDveG7mWXDveG6s3Lhu5nhu4Fx4bqzauG6u3HhurPhu4vhurtz4bqz4bu54bu1aeG7ueG6s+G7ueG6tuG6s8SQ4bu44buS4bu44bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu7nhu5llcuG7k+G6s+G7iUHFqeG7leG6s3LDqnHhurPhuqXhurXhuqXhuqU54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t+G7leG7iGty4bu5a+G7teG6t+G6s+G7t+G7ueG6rHBrMOG6t+G6pOG7lcSp4bu54buZNuG6s2PhurXhurXDveG6pjfhurPhu5lr4buV4buT4buZ4bu5NuG6s+G6qeG6qWLDveG6pjfhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq3Ly/hu4nEqXI54buLxJFz4bu54buZxJFy4buZ4buZc8SROcOCci/EqWvhu7fhu6Hhu7lzw70vcmvhuqThu7cv4bql4bql4bqt4bqtL8Oi4bqr4bq1xKnhuqnDouG6peG6p2PDouG6qeG7ueG6rWPDouG6qWJw4bq1OeG7n8O94buTNeG7tTDhuqdjY+G6t+G6s8SRcOG7uTDhurfhu7jhu5nhu5vhurPhuqbhur3hurNS4buT4buZ4buV4bqz4bu24butcuG6s8O94buZ4bq74buV4bqz4buL4bq7c+G6s2rhurtx4bqz4bu54bu1aeG7ueG6s+G7ueG6tjjhurPEkXLhurPhu7lzw6ly4bqz4buT4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7k+G6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4bu54buZZXLhu5PhurPhu4lBxanhu5XhurNyw6px4bq34bqz4bqk4buVxKnhu7nhu5kw4bq3Y+G6teG6teG6t+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7kw4bq34bqp4bqpYuG6t+G6sy/huqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7iMSRw73hu7nhu5VzcuG6t+G6o0rhurnhu5XhurPEqeG7leG7j3LhurPDneG7mXVy4buT4bqz4buI4bq7cuG7meG6s+G7t2Xhu7nhurPhu5Phu5XEkXPhurPhu7nhu5nhu6dy4buTOOG6s+G7iOG7p3Lhu5PhurPEkXLhurPhu7nhu51y4buZ4bqzw73hu5ll4bu54bqz4buL4buVw7VB4bqz4bu54bq54buV4bqz4buLQeG7q+G7leG6s3DDqXHhurPDguG7leG7j+G7iTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7uOG7tcOzcuG6s+G7ieG7reG6s+G7t3jhurPhu4tlc+G6s+G7iWVz4bqzw4LDqeG6s+G6qOG6s+G7oeG7lcOycuG6s+G7ieG6osSR4bqzauG6ueG7leG6s+G7i+G7lcO1QeG6s+G7ueG6ueG7leG6s+G7i0Hhu6vhu5XhurNww6lx4bqzw4Lhu5Xhu4/hu4k44bqzauG6ueG7leG6s8Sp4buV4buPcuG6s3Dhur1y4buZ4bqzauG6uXPhurPhu4rEkXLhurPEkOG7uOG7kuG7uOG6s+G7ueG7nXLhu5nhurNqZXLhu5nhurPhu5Phu5Vl4bqz4buJxJFz4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu6HDsuG7ueG6s+G7s0HhurvhurNxw6nhurPhu7nhu5nhu5vhurPhuqbhur3hurNS4buT4buZ4buV4bqz4bu24butcuG6s2rhur3hurNq4bq54bu54bqzasSCd+G7ieG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7uWXhu4nhurPhu4vhurtz4bqzauG6u3HhurPhu7nhu7Vp4bu54bqz4bu54bq24bqzxJDhu7jhu5Lhu7jhurPDouG6teG6s+G7ueG7mWVy4buT4bqzcsOqceG6s+G6peG6teG6peG6pTnhurPhu7hB4bqs4bqzcuG7meG7lcOzcjjhurPhu7nGoXLhu5nhurPhu5nGoXLhu5nhurPEkOG7uOG7kuG7uOG6s+G7ueG7tcOzcuG6s2rhu5vEkeG6s+G7i8OpcuG6s8OCw6xy4bqzxKnhu5XDtHLhurPhu4vhu5XDsnLhurPDveG7meG6ruG7ieG6s+G7ueG6ucO9OOG6s8OCxqHhurPDgmnhuqzhurPhu7nhu5l24buV4bqz4buT4buVxJFy4bqz4bu54buv4buV4bqz4bu54buZ4bub4bqz4bqm4bq94bqz4buJaHLhurPhu7nhu5XDssO94bqz4bu54bqg4buJ4bqzcmZy4buT4bqz4buJxJFz4bqz4buJ4buZZ+G7ueG6s3DEgndy4buT4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7uWXhu4nhurPhu7lB4bqsw7Ny4bqz4bu54bu1QeG6rOG7jXI44bqzw73hu5nhu6vhurPhu4vhu5XDsnI44bqz4buT4buVZXPhurPEqeG6oOG7ieG6s8O94buZZcO94bqzcEFp4bu54bqzw4Lhu43hurPhu7nhu7Vp4bu54bqz4bu54bq2OOG6s8SQ4bu44buS4bu44bqz4bu54buv4buV4bqzccO64buV4bqz4bu5aHLhu5PhurNw4buvw73hurNS4buZZnLhurPEqWZyN+G6s2rDreG6rOG6s3Hhurly4buZ4bqz4bqmZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s8OCw6py4bqz4buZdMSR4bqz4buT4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7kznhurPhu7jDqnLhu5PhurPhu4nEgnZy4buT4bqz4bu5QWhy4bqz4bu54bu1xJE44bqz4buh4buVw7Vx4bqz4bu3c2Xhu7nhurPhu7nhu7XDs3LhurPhu4ll4buJ4bqz4bu5QeG6rMOycuG6s+G7k+G7lcSRc+G6s+G7ueG7meG7p3Lhu5M44bqz4bu54bq54buV4bqz4buJZeG7ieG6s2rhu5XDtXHhurNqa3I44bqzcuG7mWfhu7nhurNww6nhurPhu7nhu7XDs3LhurPhu7lB4bqsw7Jy4bqz4buyQcWp4buJ4bqzcOG7qeG6s8OiN+G6s+G7ucOqcuG7k+G6s+G7icSCdnLhu5PhurPhuqbhurLhurNw4bqo4bqz4bqma+G6s+G7s0Fl4bqz4buh4buZ4burOOG6s+G7s0Fl4bqz4bu54bq74buVOOG6s+G7iWXhu4nhurPhu5nDqXLhu5nhurPDguG7leG6s3BncuG6s+G7ieG7meG7lcOyceG6s3B1cuG7kzjhurNw4buN4bqzasSCdnLhu5M5OTnhurPhu7jhu5nhurbhu4nhurPhu5nhu5Xhu49y4bqz4buJZeG7ieG6s+G7k+G7leG6u+G7leG6s8O94buZZcO94bqzcmZy4buT4bqz4buJxJFz4bqz4buJ4buZZ+G7ueG6s3DEgndy4buT4bqz4buJ4buncuG7k+G6s+G7uWXhu4nhurPhu7NB4bq7cuG6s3Dhuqg44bqz4buL4bq7c+G6s8OC4buP4bqz4buhw7Lhu7nhurPhu4lnQeG6s+G7meG6ueG6s+G7uWhy4buT4bqz4buT4buVxJFz4bqz4bu54buZ4buncuG7kznhurNKxrBy4buT4bqz4bu54buZduG7lTjhurPhu4locuG6s3Lhu5nEkXLhu5nhurPhu4nhu5l0cuG7k+G6s+G6pmbhuqzhurPEqeG6tnLhu5PhurPhu6HDsuG6s+G7mXPhurnhu4nhu5nhurNq4bq7ceG6s+G7i+G6u3PhurPEkOG7uOG7kuG7uOG6s+G7ueG7mXbhu5XhurNq4buVw7Vx4bqz4buJQcWp4buV4bqzcsOqcTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDvcSQQeG7ueG7mXPhu7XhurfhuqNQw7PhurNS4buTw7rhu4nhuqEvw73huqM=

Lê Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]