(Baothanhhoa.vn) - Xác định việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Những năm qua, xã Xuân Lộc (Triệu Sơn) tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, triển khai thực hiện tiêu chí số 6 và số 16 trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, góp phần quan trọng trong việc nâng chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Xuân Lộc đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới

Xác định việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Những năm qua, xã Xuân Lộc (Triệu Sơn) tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, triển khai thực hiện tiêu chí số 6 và số 16 trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, góp phần quan trọng trong việc nâng chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Xã Xuân Lộc đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới

Phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn xã Xuân Lộc phát triển, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về văn hóa.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, thường xuyên tổ chức các hội diễn văn nghệ, TDTT quần chúng... Qua đó giúp Nhân dân nâng cao nhận thức của mình về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương. Đồng thời, thấy được trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng gia đình, quê hương giàu mạnh, văn minh. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) còn có sức lan tỏa được các cấp, các ngành và Nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng. Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như: MTTQ với phong trào “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”, hội phụ nữ với “Phong trào thu gom rác thải, sạch từ nhà ra đường”, hội cựu chiến binh với: “Tổ an ninh tự quản đảm bảo trật tự thôn xóm”... Ở các thôn, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ liên gia tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, phát huy tình làng, nghĩa xóm và tinh thần chủ động, sáng tạo của Nhân dân thông qua các phong trào giúp nhau làm kinh tế, khuyến học, khuyến tài, đền ơn, đáp nghĩa...

Do làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay, 100% các khu dân cư trên địa bàn xã xây dựng quy ước, hương ước; tình đoàn kết trong cộng đồng được nâng lên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện xây dựng NTM. Nếu như thời điểm năm 2015, toàn xã mới có trên 50% hộ đạt gia đình văn hóa, thì đến nay đã có 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 38% số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên... Với sự quyết tâm của đảng bộ và Nhân dân trong xã, đến nay xã Xuân Lộc đã hoàn thành 11/19 tiêu chí NTM, trong đó có trên 50% thôn, làng đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa đó, nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa do Nhân dân tự nguyện đóng góp. Bên cạnh đó, ban công tác mặt trận các thôn kêu gọi sự ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần của các cá nhân, gia đình là người con của quê hương, làng xóm. Số tiền xây dựng cơ sở vật chất nhà văn hóa, sân chơi bãi tập hoạt động thể dục, thể thao từ 450 - 500 triệu đồng. Hiện xã đã tập trung huy động mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như khu vực công sở UBND xã, trung tâm hội nghị xã, đường giao thông, các trường học, trạm y tế...

Song song với các hoạt động văn hóa, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đời sống người dân được nâng lên, nhiều tuyến đường liên thôn, ngõ xóm đã được mở rộng, bê tông hóa tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, phát triển sản xuất. Ủy ban MTTQ xã cùng các ban, ngành đã xây dựng chương trình phối hợp, triển khai đầy đủ, sâu rộng 5 nội dung của cuộc vận động TDĐKXDĐSVH trong giai đoạn mới và các nội dung tiêu chí của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến Nhân dân. Tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bằng các hình thức, xây dựng quỹ hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Điểm nổi bật là MTTQ xã đã chủ động phối hợp với ban văn hóa thông tin, các ban, ngành vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc... gắn với thực hiện quy ước, hương ước, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt. Thực tế cho thấy, việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã tạo nên diện mạo mới trên quê hương Xuân Lộc, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Trần Hằng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]