08:59 27/02/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/2, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Sáng 27/2, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự hội nghị.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu khai mạc.

Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là điều kiện để tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh nói chung và trên địa bàn biên giới, vùng biển nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong giai đoạn 2019-2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cùng với sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; việc tổ chức thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới và đã đạt được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân khu vực biên giới ngày được nâng lên, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được giữ vững và ổn định, các phong trào của quần chúng Nhân dân đã và đang thể hiện rõ sức mạnh tổng hợp làm nền tảng vững chắc trong xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân. Ngày 3/3 hằng năm đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân và đã động viên, khích lệ các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát biểu, thảo luận để đánh giá đúng kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đoàn thể trong thực hiện các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề ra những mục tiêu, nội dung, chương trình, giải pháp thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Huy động sức mạnh tổng hợp bảo vệ biên giới quốc gia

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024 nêu rõ: Trong những năm qua, để xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân tích cực, tự giác tham gia có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tiêu biểu là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”; nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo nơi biên giới; Chương trình “Mái ấm chiến sỹ” nơi biên giới, các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hướng về biên giới, biển đảo, tuyến sau hướng về tuyến trước, nhận đỡ đầu, kết nghĩa với các xã biên giới, các Đồn Biên phòng.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Toàn cảnh hội nghị.

BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với các ngành tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, trong đó đã xây dựng, triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch quan trọng về đảm bảo an ninh biên giới, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, điển hình là: Đề án “Tăng cường bảo đảm an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Tăng cường bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030”; Đề án “Tăng cường cán bộ BĐBP giữ chức phó Bí thư đảng ủy các xã biên giới”, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo”...

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Xác định vai trò, vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và đối ngoại của khu vực biên giới, vùng biển, những năm qua, cùng với Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực hướng về biên giới để củng cố tiềm lực mọi mặt. Nổi bật là: Ưu tiên phân bổ, đầu tư ngân sách Trung ương và địa phương hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng địa bàn biên giới, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm, bến cảng..., tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, cơ sở hạ tầng tuyến biên giới biển cơ bản đồng bộ, hiện đại; tuyến biên giới đất liền 100% số xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; các trục quốc lộ, tỉnh lộ lên biên giới, liên huyện, xã, bản, đường tuần tra biên giới được đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp, mở rộng; 100% xã có điện lưới quốc gia; dịch vụ di động đã phủ sóng hơn 92% các bản, khu dân cư, đảm bảo 100% nhu cầu xem truyền hình của người dân; 100% số xã được nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở và lắp đặt Internet; trụ sở trung tâm y tế xã, huyện, trường học được đầu tư xây dựng kiên cố... Hạ tầng thương mại, dịch vụ biên giới được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Có thể khẳng định, qua 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019-2024), các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; huy động được các nguồn lực hướng về biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, kịp thời động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân an tâm gắn bó với biên giới; các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ gắn với các phong trào cách mạng ở địa phương được triển khai sâu rộng, ngày càng phát huy hiệu quả; mối quan hệ hợp tác với nước bạn Lào được tăng cường, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đặc biệt, các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân được triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả, thực chất đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tham luận.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Lãnh đạo huyện Mường Lát phát biểu tham luận.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Lãnh đạo huyện Cẩm Thủy phát biểu tham luận.

Xây dựng nền biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới ngày càng vững mạnh

Các tham luận tại hội nghị đã phân tích, làm rõ kết quả đạt được trong việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024. Trong đó nêu lên việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phối hợp, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và xây dựng nền biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới ngày càng vững mạnh; việc đỡ đầu các đơn vị biên phòng; tiếp tục huy động nguồn lực của các cấp, các ngành hướng về biên giới, biển đảo; phát huy vai trò của cán bộ bộ đội biên phòng tăng cường cho các xã biên giới; đảng viên sinh hoạt ở các chi bộ bản, khu phố biên giới, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024.

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các cấp, các ngành, địa phương tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trọng tâm là: Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam... Tăng cường phối hợp với các tổ chức, lực lượng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động Nhân dân và hệ thống chính trị nhận thức rõ việc xây dựng “thế trận lòng dân” là xây dựng nền tảng, tiềm lực chính trị tinh thần, tạo ra sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xác định đây là nhiệm vụ của hệ thống chính trị và toàn dân, trực tiếp là cấp ủy, chính quyền địa phương trên hai tuyến biên giới, trong đó BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Văn Diện trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đã trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị.

Bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua; đặc biệt biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thông qua hội nghị lần này, đề nghị mỗi cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể phải thấy được những việc chúng ta đã làm tốt, nhận thức đúng những hạn chế, tồn tại để cùng nhau trăn trở, tìm biện pháp khắc phục để tổ chức thực hiện tốt hơn Ngày Biên phòng toàn dân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh Tổ quốc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đặc biệt là cấp ủy, chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trọng tâm là Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam;...

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần thống nhất quan điểm: Biên giới quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, phát huy sức mạnh của toàn dân, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển... Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân khu vực biên giới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”... Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, đưa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để Ngày Biên phòng toàn dân thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần đa dang hóa các hoạt động phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc để đông đảo tầng lớp Nhân dân sinh sống ở khu vực biên giới, biển đảo tham gia.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân. Tăng cường hơn nữa mối liên hệ gắn bó với Nhân dân; thực hiện “3 bám, 4 cùng”...Cùng với đó, tiếp tục tăng cường cán bộ, sĩ quan cho các xã biên giới, giới thiệu đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình khó khăn. Duy trì thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các lực lượng quân sự, Công an, Biên phòng và các ngành chức năng trong xử lý, giải quyết các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024); 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), với tình cảm chân thành và quý mến, Bí thư Tỉnh ủy gửi tới toàn thể cán bộ, chiến binh sĩ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tin tưởng rằng phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]