(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-1, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Phấn đấu hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, tập trung cao nhất để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Sáng 4-1, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Phấn đấu hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, tập trung cao nhất để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy.

Năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó có 5 nội dung nổi bật đó là: Phối hợp nắm, quản lý, tham mưu xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định chính trị góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời tổng kết, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương về quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ; công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao tổ chức chặt chẽ, đạt kết quả cao; chủ động, kịp thời hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; triển khai kịp thời chính sách hậu phương quân đội, tham mưu thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phấn đấu hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, tập trung cao nhất để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Bên cạnh đó chỉ ra những hạn chế tồn tại và đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019.

Phấn đấu hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, tập trung cao nhất để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng những kết quả vượt bậc của tỉnh Thanh Hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018. Đồng chí đánh giá cao Đảng ủy Quân sự tỉnh đã bám sát được nhiệm vụ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; chủ động nắm tình hình không để bị động, bất ngờ. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương, thực hiện tốt công tác giao quân đúng chỉ tiêu năm 2019. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; chủ động phối hợp dự báo, nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt các khâu đột phá, tăng cường kiểm tra giám sát, thực hiện nghiêm, xử lý dứt điểm các hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cho các lực lượng.

Phấn đấu hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, tập trung cao nhất để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển chung của cả tỉnh, năm 2018 công tác quân sự - quốc phòng đã có những kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, góp phần to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác quân sự - quốc phòng đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xử lý tình hình, không để bị động, bất ngờ. Đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quân đội. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh được tiến hành nghiêm túc. Đã tích cực tham gia giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai ở các địa phương trên địa bàn tỉnh một cách có hiệu quả.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và tỉnh ta cũng có nhiều sự kiện trọng đại, nhất là năm tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; là năm tỉnh đang tập trung rất cao để tăng tốc về đích để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Cho nên rất nhiều các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị được nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND đề ra ở mức cao. Chính vì vậy, công tác quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự xã hội là rất quan trọng, đặc biệt là công tác quân sự - quốc phòng đòi hỏi cần phải cao hơn so với những năm trước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nêu rõ: Hiện nay trong bối cảnh đất nước đang có bước phát triển mạnh mẽ, tỉnh ta cũng đang có nhiều thuận lợi; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang quyết tâm cao phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước. Chính vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, tập trung cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tập trung thực hiện 4 khâu đột phá, gồm: Tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn quân. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng từ tỉnh đến cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp huyện; xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019, trong đó tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh; hoàn thành chỉ tiêu, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm tỷ lệ, chỉ tiêu, chất lượng tốt. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe bộ đội. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng; nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chú trọng đổi mới chất lượng sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá, để nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đáp ứng mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]