(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc khẩn trương thực hiện nhiệm vụ để tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, trong đó Bộ Công an đã lựa chọn tỉnh Thanh Hóa là một trong số các tỉnh sẽ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự, chỉ đạo, động viên Nhân dân tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc khẩn trương thực hiện nhiệm vụ để tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, trong đó Bộ Công an đã lựa chọn tỉnh Thanh Hóa là một trong số các tỉnh sẽ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự, chỉ đạo, động viên Nhân dân tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

(Ảnh minh họa).

Để việc tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 bảo đảm nội dung, yêu cầu, tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện và Ban Chỉ đạo ANTT cấp xã khẩn trương tham mưu, xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện, mỗi đơn vị cấp huyện chọn ít nhất 01 đơn vị cấp xã và mỗi xã, phường, thị trấn chọn 01 thôn, bản, khu phố để tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (khuyến khích các đơn vị có điều kiện chọn nhiều xã, thôn, bản, khu phố để tổ chức); tham mưu phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện về dự, động viên ở thôn, bản, khu phố nơi tổ chức “điểm”; Báo cáo danh sách xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố được chọn chỉ đạo điểm và lịch dự kiến tổ chức các đơn vị gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

Ban Chỉ đạo 138 thành phố Thanh Hóa, huyện Cẩm Thủy và lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức “điểm” “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” phục vụ đại biểu Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh về dự chỉ đạo, động viên Nhân dân 2 tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” ở cơ sở bảo đảm trang trọng, chất lượng, hiệu quả và sâu sắc.

Công an tỉnh - Cơ quan thường trực BCĐ 138 tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; tham mưu, đề xuất phân công thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh dự, chỉ đạo và tặng quà động viên nhân dân tại các đơn vị cấp xã tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn toàn tỉnh; Chủ trì chuẩn bị nội dung các bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo Trung ương; chủ trì chuẩn bị nội dung tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, bài khai mạc, tiếp thu, kết luận của đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Phối hợp với Ban thi đua, khen thưởng tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cụ thể: Đối với 02 đơn vị chỉ đạo điểm theo Kế hoạch 180/KH-BCĐ ngày 13-7-2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh: tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân; đối với đơn vị tổ chức điểm cấp xã, mỗi đơn vị 01 tập thể. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình kinh phí phục vụ các hoạt động tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; kinh phí hỗ trợ tổ chức chỉ đạo 02 “điểm”; bảo đảm kinh phí, phục vụ đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh trao quà tại cơ sở. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh dự và trao quà tại các đơn vị cấp xã tổ chức điểm; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện phương án bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian ở Thanh Hóa; Tham mưu chuẩn bị các nội dung, điều kiện tiếp đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự, chỉ đạo, động viên Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại điểm Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” của các đơn vị chỉ đạo điểm; Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 về dự, chỉ đạo và tặng quà động viên Nhân dân tại các đơn vị cấp xã tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn toàn tỉnh; Phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị nội dung các nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện tiếp đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự, chỉ đạo “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” của các đơn vị chỉ đạo điểm.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; kinh phí hỗ trợ tổ chức chỉ đạo 02 “điểm”; bảo đảm kinh phí, phục vụ đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh trao quà tại cơ sở (Đối với 02 đơn vị chỉ đạo điểm là Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa và xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy mỗi đơn vị 15 suất quà, mức quà 1.000.000 đồng/suất quà; đối với 27 đơn vị tổ chức điểm cấp xã, mỗi đơn vị 05 suất quà, mức quà 500.000 đồng/suất quà).

Ban Thi đua khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Tổng số 29 tập thể và 04 cá nhân).

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hoá, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả đạt được trong thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả thiết thực nhằm cổ vũ động viên phong trào và triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện, khánh tiết, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền... tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại thành phố Thanh Hóa (trường hợp có lãnh Đảng, Nhà nước về dự, chỉ đạo).

Đề nghị cơ quan, ban, ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ138 tỉnh được phân công về dự, chỉ đạo và tặng quà động viên nhân dân tại các đơn vị cấp xã tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” phối hợp với Công an tỉnh để thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu, tiến độ đề ra. Các sở, ngành, địa phương, khẩn trương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ được giao, thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để chỉ đạo kịp thời.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]