(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và kiến nghị của nhân dân có vai trò quan trọng, những năm qua, huyện Triệu Sơn luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. Đây còn là kênh thông tin giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền huyện sát với ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Triệu Sơn tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và kiến nghị của nhân dân có vai trò quan trọng, những năm qua, huyện Triệu Sơn luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. Đây còn là kênh thông tin giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền huyện sát với tình hình thực tiễn.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” xã Dân Lực.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện Triệu Sơn đã quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã; chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân tại cơ sở.

Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Phân công thành viên ban tiếp công dân trực tất cả các ngày hành chính trong tuần tiếp nhận xử lý kịp thời 100% các đơn, thư của công dân. Các kiến nghị, phản ánh của công dân được cán bộ tiếp công dân tổng hợp hàng ngày, hàng tuần báo cáo UBND huyện để chỉ đạo các ngành, xã tập trung giải quyết. Thực hiện việc đổi mới công tác tiếp công dân, huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các xã, ban tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Đồng thời, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Do vậy, nhiều vụ khiếu nại được giải quyết, hòa giải từ khi mới phát sinh ở cơ sở và một số vụ việc phức tạp được huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết dứt điểm, bảo đảm theo đúng quy định của Luật khiếu nại, Luật Tố cáo.

Từ đầu năm 2017 đến nay, lãnh đạo huyện, thủ trưởng các cơ quan và UBND các xã, thị trấn tiếp thường xuyên, định kỳ và đột xuất 181 lượt/196 người/181 vụ việc; tiếp 133 đơn (đủ điều kiện thụ lý 132 đơn; đơn không đủ điều kiện thụ lý 1 đơn). Nội dung qua tiếp công dân và đơn, thư chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Đất đai, nhà, tài sản; chế độ chính sách và các lĩnh vực khác... Sau khi tiếp nhận đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị, đề nghị và ý kiến của công dân tại các buổi tiếp công dân của lãnh đạo huyện, UBND xã và ban tiếp công dân đã giao cho các phòng ban, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo thẩm quyền quy định. Số vụ việc được công dân KNTC, phản ánh, kiến nghị, đề nghị có 181 vụ việc; đã được các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết 179/181 vụ việc, đạt 98,9%; đang được xem xét, giải quyết 2 vụ việc, đạt 1,1%; đã giải quyết 129/132 đơn, đạt 97,7%; 3 đơn đang thụ lý giải quyết, đạt 2,3%.

Cùng với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ thực hiện pháp luật về giải quyết KNTC, UBND huyện tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và những kiến nghị của tổ chức, công dân. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể làm tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên; giải thích, thuyết phục công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận, quyết định xử lý đã được xác định là đúng chính sách, pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt KNTC không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, KNTC có tính chất đeo bám, kéo dài.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong thời gian tới Huyện ủy, UBND huyện Triệu Sơn sẽ tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền; chú trọng tổ chức việc đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc KNTC ngay ở cơ sở khi mới phát sinh, nhằm hạn chế KNTC đông người, vượt cấp; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện của công dân như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách.


Bài và ảnh: Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]