(Baothanhhoa.vn) - Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những công tác trọng tâm, có tầm quan trọng đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả từ công tác triển khai, thi hành luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những công tác trọng tâm, có tầm quan trọng đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2018 tại huyện Quan Hóa.

Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL, ngày 20-6-2012, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội chính thức thông qua, đây là lần đầu tiên Việt Nam có văn bản điều chỉnh riêng về lĩnh vực PBGDPL sau nhiều năm điều chỉnh bằng các văn bản pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, các văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác PBGDPL.

Để Luật được triển khai và tổ chức đồng bộ, Sở Tư Pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh, với nhiều chủ đề, bám sát các chủ đề Ngày Pháp luật do Trung ương phát động, cụ thể như: Chủ đề "Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; "Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân". Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện đã áp dụng nhiều cách thức tổ chức phong phú, đa đạng phù hợp với từng đối tượng, địa bàn đảm bảo Luật được quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Cụ thể như: Tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản, hội nghị tập huấn Luật PBGDPL và hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Báo Thanh Hóa viết bài, đăng tin; phát sóng tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Luật phổ biến giáo dục pháp luật trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh...

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật tại cơ sở, trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cũng đã tích cực phối hợp kiểm tra công tác PBGDPL trên địa bàn. Cụ thể, từ 2013 đến nay, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã thành lập 15 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các 30 huyện, 10 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả về thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh. Qua công tác kiểm tra PBGDPL cho thấy công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã kịp thời phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh còn tập trung xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước.

Với các quy định cụ thể trong Luật về việc công nhận báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, và ghi nhận đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, hòa giải viên là nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân, đảm bảo cho công tác PBGDPL được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, rộng khắp, tránh tình trạng thiếu hụt về nhân lực ở cơ sở, ở vùng sâu, vùng xa từ đó dần xây dựng nếp sống văn hoá pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật và xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, công tác giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục cũng được đẩy mạnh, nội dung các văn bản pháp luật được tuyên truyền phổ biến tới cán bộ, giáo viên và học sinh bằng hai hình thức chính khóa và lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền nội dung các văn bản phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo. Thông qua PBGDPL trong các cơ sở giáo dục đã trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản, hình thành thói quen, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Qua triển khai, thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh, đã tạo chuyển biến căn bản, bền vững về hiệu quả của hoạt động PBGDPL với việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác PBGDPL, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, huy động các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức và xã hội cho công tác PBGDPL. Tin tưởng rằng, với việc áp dụng triển khai Luật PBGDPL trên cơ sở các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh sẽ được nâng lên, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh có hiệu quả hành vi phạm tội và hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị xã hội.


Trần Vân (Sở Tư pháp Thanh Hóa)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]