Trong năm 2021, đơn vị này đã tiếp nhận 15 hồ sơ đề nghị cấp phép bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, tất cả các hồ sơ này đều chưa đáp ứng điều kiện và chưa được cấp giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, đơn vị đã chuyển thông tin về 87 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng, không phép cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời đối với các đối tượng có hiện diện trong nước, hoặc chặn truy cập đối với các website quốc tế liên quan đến các hoạt động huy động tài chính trái phép không có hiện diện tại Việt Nam. Phối hợp với cơ quan công an địa phương như: Hà Nội, Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc… trong việc xác định, xử lý các hoạt động kinh doanh đa cấp có dấu hiệu bất hợp pháp.

M.H