Ngày 19/11, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đến thăm Cao nguyên Golan, trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến khu vực mà Israel đã chiếm đóng của Syria trong cuộc chiến tranh năm 1967. Với sự bảo đảm an ninh nghiêm ngặt, Ngoại trưởng Pompeo đã cùng người đồng cấp Israel Gabi Ashkenazi thị sát nhiều nơi tại khu vực tranh chấp này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o1Lhu5Nz4bq54buV4bqz4bu54bu1xIJ4cuG7k+G6s1FE4bqzUeG7leG7oWvhurPDnXNxw71rc+G6s+G7i+G6v+G7ueG6s2poQeG6s+G7ueG7mcOqceG6s+G7iMSRc+G6s3Lhu5NB4bqsw7Ny4bqz4buSc3DEkXLhuqEv4buZw6LhuqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7mGvEkcSp4bq34bqjUuG7k8Op4bqs4bqzw6JkL8Oiw6I44bqzUuG7k3Phurnhu5XhurPhu7nhu7XEgnhy4buT4bqzUeG7leG7oWvhurPDnXNxw71rc+G6s2rhur3hurNqw7Jy4bqz4bu54buZw6px4bqz4buIxJFz4bqzcuG7k0HhuqzDs3LhurPhu5JzcMSRcjjhurPhu7nhu7V44bqz4bu54buZw6ly4buZ4bqzUuG7k3Phurnhu5XhurPhu7nhu7XEgnhy4buT4bqzUUThurNqaEHhurPhu7nhu5XDs3LhurNqw7Jy4bqz4buh4buZQeG6s8OC4bq24buJ4bqzccOp4bqz4buU4bu34bu1xJFrcOG6s2rhur3hurPhu4nhu5nhu5XDsnHhurNqdHLhu5PhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7tuG6rOG7teG7lcSR4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu4lB4bup4buJ4bqz4buJ4buZ4buVw7Jy4bqz4bu54bu1xJFy4buZ4bqzcsOqceG6s8OiZOG6q2I54bqzIeG7r+G7leG6s+G7t+G6tuG6s+G7i+G6u3PhurNq4bq7ceG6s8SRcuG6s3Lhu5Vy4buZ4bqzcuG7k+G7meG7lcOzceG6s3Lhu5Phu4fhu7k44bqzUuG7k3Phurnhu5XhurPhu7nhu7XEgnhy4buT4bqzw51zccO9a3PhurNq4bq94bqz4buJw4By4buT4bqzcuG7k8SCduG7leG6s2rGsHLhu5PhurPhu4lnw73hurPhu5Thu7fhu7XEkWtw4bqz4buSxJHhu4vhu5XhurPEkOG7t+G7meG7oWtyxJF64buV4bqz4bu54buZ4bub4bqz4bu3ZeG7ueG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzcuG7reG7leG6s+G7ueG6ueG7leG6s+G7oeG7mUHhurPDguG6tuG7ieG6s+G7ueG7tcSRcuG7meG6s+G7ieG7mWfDveG6s3LDqeG6rDnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G6oeG7lXHhu5PhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq34buJceG7ty3DveG7mXPhu7lz4bq34bqz4bu54buV4bu5cGsw4bq3UuG7k3Phurnhu5XhurPhu7nhu7XEgnhy4buT4bqzUUThurNR4buV4buha+G6s8Odc3HDvWtz4bqz4buL4bq/4bu54bqzamhB4bqz4bu54buZw6px4bqz4buIxJFz4bqzcuG7k0HhuqzDs3LhurPhu5JzcMSRcuG6s+G7mcahcuG7meG6s+G6u3Lhu5nhurPDouG6t+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7icSpcjnhu4vEkXPhu7nhu5nEkXLhu5nhu5lzxJE5w4JyL8Spa+G7t+G7oeG7uXPDvS9ya+G6pOG7ty/huqXhurXhuq3huqsvw6JiYsSp4bqp4bq1YuG6qWThuq3huq3hu7nhuqnhuqnDouG6tXDDojnhu5/DveG7k+G6t+G6s8SRcOG7uTDhurdS4buTc+G6ueG7leG6s+G7ueG7tcSCeHLhu5PhurNRROG6s1Hhu5Xhu6Fr4bqzw51zccO9a3PhurPhu4vhur/hu7nhurNqaEHhurPhu7nhu5nDqnHhurPhu4jEkXPhurNy4buTQeG6rMOzcuG6s+G7knNwxJFy4bq34bqzxKnEkeG7ucSRLcO94buZc+G7uXMtc+G7teG7leG7k+G7lXLEkXAt4bu34bu14buJMOG6t+G7meG7ueG7ucO94bu3Ni8v4buJxKly4buVceG7kznDguG7lWvhu7lyxJFxw71wQeG7tznDgnIv4bu54bqr4bql4bq1L0HDvXBzxJHEqWvEqS9xesSp4buV4buJL+G6peG6teG6peG6tV/DosOiX+G6peG6tS/DvXNxw71rc+G7leG7t+G7tcSRa3DhuqXhurXDosOiOeG7n8O94buT4bq34bqzL+G6o1Lhu5Nz4bq54buV4bqz4bu54bu1xIJ4cuG7k+G6s1FE4bqzUeG7leG7oWvhurPDnXNxw71rc+G6s2rDsnLhurPhu5Thu7fhu7XEkWtwOeG6s8OhUuG7k0HGsHI24bqz4bu54buVcWvhu7dz4buR4buV4bu34bu1xJFrcMOg4bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPDneG7mWXhu7nhurPhu4vhu5XDtUHhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s+G7ieG7mUHhuqzDsnLhurPhu7nhu5nDqnHhurPhu5JzcMSRcjjhurPhu6dy4buT4bqzw51zccO9a3PhurNy4buZZ3LhurNx4bq5cuG7mTbhurPigJxKZuG6rOG6s3DDqeG6s3Hhu6nhu7nhurPDveG7mWhy4bqz4buJ4bqixJHhurPhu5Thu7fhu7XEkWtwOeKAneG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu44bu1xILhu6/hu4nhurNqdDjhurPDveG7meG6u3LhurPhuq5y4buT4bqzw4Lhu43hurPhuqjhurNq4bubcuG7meG6s+G7ocOy4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s+G7ieG6osSR4bqzUuG7k3Phurnhu5XhurPhu7nhu7XEgnhy4buT4bqzUUThurPhu7nhu5nDqnHhurPhu5JzcMSRcjjhurNy4buTxIJ24buV4bqzw73hu5ll4bu54bqzcuG7k+G7p3LhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7uOG7q3Lhu5PhurPhu7nhu5nFqXLhu5PhurPDncSRcGvhu7fhu7nhu5Vya+G6s1HEkeG7mXFzQcSp4bqzxJDhu4vhu4vEkeG7tzjhurPhu6dy4buT4bqzUsSR4buL4buVcOG6s8SQ4buLQeG6s+G7tEHEqWvhu5Vya+G7meG6s+G7oeG7meG7g3Lhu5PhurNq4bubcuG7mTbhurPigJwh4buV4buP4buJ4bqz4buncuG7k+G6s8Odc3HDvWtz4bqz4bu54buZw6px4bqzw4LDgHLhu5PhurNqZ+G7ueG6s+G7i+G7m+G6s+G7ieG7meG7lcOyceG6s2p0cuG7k+G6s3LDqeG6rOG6s3DDqeG6s3Hhu6nhu7nhurPhu7fhurbhurNqxrBy4buT4bqz4bu5xqFy4buZ4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu5nDqXLhu5nhurNq4bupcuG7k+G6s+G7ieG7meG7lcOyceG6s2p0cuG7kznigJ3huqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6oyHhu43hurPDveG7mWhy4bqzccahcuG7mTjhurPhu7jhu5nhuqLhurPhu7nEguG7r3Lhu5PhurPhu5Thu7fhu7XEkWtw4bqz4buKa3Lhu5/EkXHhu5Vy4bqzUmvhu7nEkXLhuqzEkeG7mUHhurNq4bq94bqz4buJ4bq7ceG6s+G7rXLhurPhu6dy4buT4bqzw51zccO9a3PhurPDgsOp4bqz4bu44burcuG7k+G6s+G7ueG7mcWpcuG7k+G6s8Soc3LEkXDEqeG6s+G7uOG7tUFxw73hurPDguG7jeG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurPhu7dl4buJ4buZ4bqz4bu44bu1QXLhu5PhurNK4buncuG7k+G6s+G7ieG6osSR4bqzUUQ54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu4jEkXPhurNy4buTQeG6rMOzcuG6s+G7knNwxJFy4bqz4buJdOG6s8OC4bub4bqz4bu54bu14buX4bqz4buJ4buZ4buVw7Jy4bqzcMSCd+G7ieG6s+G7s0HEkXLhurPhu7nhu7XDunLhu5M44bqzcuG7gXHhurPhu5Phu5XhurTEkeG6s+G7tuG6rOG7teG7lcSROOG6s+G7lOG7t+G7tcSRa3A44bqzUOG7leG7i8SRcuG6s8OCw6nhurPhu55z4bu1xKnEkXI54bqz4buIZeG7ieG6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurPhu7NB4bqs4buNcuG6s1FE4bqz4bu54bu1xILhu6/hu4nhurNqZuG6rOG6s2rhu41B4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7ueG7meG6sMSR4bqzcuG7mWly4bqzw4Lhu5Xhu4/hu4nhurPhu5Thu7fhu7XEkWtw4bqz4buh4buVw7Vx4bqz4bu3c2Xhu7nhurPhu4jEkXPhurNy4buTQeG6rMOzcuG6s+G7knNwxJFy4bqzw4LDqeG6s+G7mXPhurnhu7nhurNq4bupcuG7k+G6s+G6pmbhuqzhurPEqeG6tnLhu5PhurPhu4ll4buJ4bqz4buh4buZQeG6s2rhu5ty4buZ4bqz4buJxILhurN44bqz4buKduG6s+G7uGbhuqw54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqNSw6px4bqz4bql4bq1w6JkOOG6syjEkeG7t+G7meG7lXLhu5Phu7lzcuG6s2rhur3hurPhu4nhu6dy4buT4bqzcuG7mWly4bqz4bqsw7NB4bqz4bu3ZeG7ieG7meG6s+G7ieG7meG6ouG6s+G7s0Hhuqzhu41y4bqz4buJ4bqixJHhurPhu5Thu7fhu7XEkWtw4bqzasWp4buV4bqzw4Lhu6/hu5XhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s3Lhu63hu5XhurPhu7nhu5lB4bup4buJ4bqz4buJxJFz4bqzcuG7k0HhuqzDs3LhurNyw6nhuqzhurNxw6nhurPhu5Thu7fhu7XEkWtw4bqzauG6veG6s+G7ieG7meG7lcOyceG6s2rEgnfhu4nhurPhu7nhurDhurPhu7bhuqzhu7Xhu5XEkeG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4buJQeG7qeG7ieG6s+G7ieG7meG7lcOycuG6s+G7ueG7tcSRcuG7meG6s3LDqnHhurPDomThuqti4bqzw4LDqeG6s+G7t8SRQeG6s2p04bqz4bu3ZcO94bqzcuG7mWnDveG6s8OCw6lz4bqzcOG6vXLhu5nhurPhu7nhu5nhu6vhurNyxILhu6/hu4nhurNxxqFy4buZ4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurNx4bup4bu54bqzauG7qXLhu5PhurPhu7nhu5ll4buV4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s2rEgnfhu4nhurNQ4buVw7Ny4bqz4buZd8O94bqz4buzQcWp4buJ4bqzw6FQ4buY4buyw6DhurPDgsOp4bqz4buZaEHhurPhu5nDsuG7ueG6s+G7ieG7qXLhu5PhurNqxrBy4buT4bqz4buzQcWp4buJ4bqz4bu5w7LhurPhu4nhu6dy4buT4bqzcuG7mWlyOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4buU4bu34bu1xJFrcOG6s3BmQeG6s3LEkeG6rOG6s3BB4buncuG6s+G7ieG7mXPhurPhu7Xhu4Fy4buT4bqz4buSc3DEkXLhurNww6nhurPigJzhu4vhuq7hu4nhurPhu7nEgnZy4buT4bqz4bu54buZw6ly4buZ4oCd4bqz4buJ4buZxaly4buT4bqzcOG6ueG7leG6s+G7iWXhu4nhurNw4bq24buJ4bqzcMSCd3Lhu5PhurPhu7bhuqzhu7Xhu5XEkeG6s8OCw6nhurPhu5Thu7XEkXI5LznhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDvcSQQeG7ueG7mXPhu7XhurfhuqPDoeG7uOG7uCkhUi8h4buVa+G7uXLEkXErw6DhuqEvw73huqM=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]