(Baothanhhoa.vn) - Thời quan qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VXIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” (gọi tắt là Nghị quyết 05), công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong công tác bảo vệ môi trường

Thời quan qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VXIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” (gọi tắt là Nghị quyết 05), công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong công tác bảo vệ môi trườngĐoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh tại bờ biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn).

Từ chuyển biến về nhận thức

Ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 05; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt nghiêm túc sâu sắc Nghị quyết 05 đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các tầng lớp Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác BVMT và phát triển bền vững; tích cực chủ động, tự giác trong công tác BVMT, xây dựng nếp sống văn minh, hạn chế thói quen có hại cho môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT.

Xác định BVMT là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, góp phần bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, đặc biệt góp phần hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, do vậy, thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền xã An Nông (Triệu Sơn) luôn chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường (VSMT). Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức BVMT, xã An Nông còn chú trọng và tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng như: Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ nước sạch và VSMT, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... Thực hiện Nghị quyết số 05, xã đã thành lập ban chỉ đạo, phân công cụ thể từng thành viên, từng tổ chức, các đơn vị đảm nhận từng khâu, từng công việc cụ thể, như: Giao cho các thôn đảm nhận nhiệm vụ thường xuyên tổ chức cho Nhân dân quét dọn đường ngõ, xóm định kỳ 1 tuần/lần; hội cựu chiến binh đảm nhận thu gom rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng; hội nông dân, MTTQ tổ chức ký cam kết đến các hộ chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường. Với việc thực hiện đồng bộ những giải pháp trên, hiện nay môi trường ở xã An Nông đã có những chuyển biến và cải thiện đáng kể, việc thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh trong các khu dân cư được thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả.

Từ thực tế tại các địa phương trong tỉnh cho thấy, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, 100% các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng, ban hành chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động và các văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 05 ở địa phương, đơn vị mình; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch hành động, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; đề ra các mục tiêu cần đạt được trong thời gian tiếp theo và các giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Đến những hành động thiết thực

Nhằm huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong hoạt động BVMT, nhiều đơn vị, địa phương đã có những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể, đa dạng, phong phú trong công tác BVMT. Ví như huyện Thọ Xuân, phát huy tính tiên phong xung kích của tuổi trẻ, tình nguyện đi đầu tham gia BVMT, huyện đoàn Thọ Xuân đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa của phong trào tới các cấp bộ đoàn, các tầng lớp Nhân dân, đồng thời tổ chức nhiều đợt ra quân dọn VSMT, thu gom rác thải... thu hút hàng nghìn đoàn viên, thanh niên và đông đảo bà con tham gia. Năm 2019, lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” thu hút trên 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đoàn viên, thanh niên đã tham gia sửa chữa 25km đường liên thôn, liên xã; nạo vét 35km kênh mương nội đồng; đảm nhận 89 đoạn đường, đoạn đê thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp; hỗ trợ người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và di dời chuồng trại ra xa khu dân cư... Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05, trên địa bàn huyện 100% dân số đô thị đã được dùng nước sạch; gần 99% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; 100% xã, thị trấn có công trình xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% làng nghề đạt yêu cầu về công tác bảo đảm VSMT; 90% số cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 80% hộ chăn nuôi ở nông thôn có chuồng trại hợp VSMT; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế đạt trên 90%... Kết quả đạt được đã khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành; sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp Nhân dân..., góp phần bảo đảm, nâng cao chất lượng VSMT trên địa bàn.

Từ nhận thức môi trường có vai trò đặc biệt đối với đời sống sức khỏe của người dân, nhiều năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ nói riêng và cộng đồng nói chung về công tác BVMT. Cùng với đó, đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình, như: “5 không, 3 sạch”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải tăng thu nhập”, “Hố rác gia đình”, “Tổ phụ nữ trồng rau an toàn”, “Tổ phụ nữ kinh doanh thực phẩm an toàn”, “Đường phố, khu phố xanh - sạch - đẹp”, “Ngày thứ bảy xuống đường dọn vệ sinh”, “HTX dịch vụ VSMT”... Các mô hình đã được duy trì ở nhiều chi tổ phụ nữ không chỉ góp phần BVMT sống mà còn mang lại thu nhập cho phụ nữ nghèo cải thiện cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh tranh thủ nguồn vận động, tổ chức lồng ghép với các hoạt động BVMT. Ở các cơ sở hội, tổ chức hội có nhiều hoạt động thiết thực BVMT, như: vận động hội viên nạo vét, khơi thông cống rãnh, tổng vệ sinh, dọn đường liên thôn; san lấp hố, ổ gà để tạo nên các đoạn đường “xanh, sạch, đẹp” do phụ nữ tự quản... Các mô hình BVMT của phụ nữ các cấp trong tỉnh đã có tác động tích cực đến ý thức, trách nhiệm xã hội của người dân trong việc thực hiện VSMT tại địa bàn dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng nếp sống văn hóa tại gia đình và cộng đồng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay trong tổng số 22 chỉ tiêu nghị quyết đề ra có 12 chỉ tiêu (chiếm 55%) đã đạt hoặc vượt kế hoạch đến năm 2020; 5 chỉ tiêu bước đầu đạt kết quả tốt. Nghị quyết 05 đã đi vào đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Công tác quản lý Nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, từng bước đi vào nền nếp, cơ bản đảm bảo các quy định của pháp luật. Nhận thức, trách nhiệm về công tác BVMT của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân có chuyển biến tích cực; đầu tư cho sự nghiệp môi trường năm sau cao hơn năm trước. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đôn đốc, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh được quan tâm thực hiện. Xử lý kịp thời các bức xúc về môi trường; nhiều dự án xử lý nước thải, rác thải, điểm tồn lưu hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, các cơ sở sản xuất, kinh doanh được đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải.

Bài và ảnh: Trần Hằng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]