Chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong công tác bảo vệ môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Thời quan qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VXIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” (gọi tắt là Nghị quyết 05), công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.
fde9x15ff5x1647ax11f96x1022dx17e12x138d7x176cex1235bxX7x115c5x18646x1592dx1392ax10104x18be3xX5x13255xXax140c8x11e7axX1x11cacx1632bx10bf1x11a63xX3x126d7xXdx13cccxX18xX3xXex119b8xX3xX18xX1x15e03xX18xX3xXexX1x1407cxX4xX3x162ccxX1cxX18xX3xX1x14791xX18xX1xX3xX2cx17987xX18x14985xX3xXexfe64x15afaxX18xX38xX3xX4x13697xX18xX38xX3xXex185dbxX4xX3xX1ax142f5xX3cxX3x16ab6x111a9xX3x12fbbxX41xXdxX3xXexX3bx16dc7x14539xX18xX38xX0x10c5dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b0exX10xX6x164c7xXaxX12xXcxX1xX57xXdxX3x1178axX15xX6xX18xX3xX75xX15xX6x11906xX3xX6dxX56x18e97xXdxX3xX7x1421fxX3xX5x11458xX18xX1xX3xX2cx16eb6xX3cxX7dxX3xX4xX1x1107fxX3xX2cxX8dxX3cxX3xX4x10981xX6xX3xX4xX46xX4xX3xX4x173fcxXbxX3xX9axX16xX3xX2cxX4axX18xX38xX7dxX3xX4xX1x13a62xX18xX1xX3xX75xX15xX16x15460xX18xX7dxX3xX7xX85xX3xXexX1xX6xX50xX3xX38xXdxX6xX3xXexXb0xX4xX1xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX9axX6xX3xX4xX46xX4xX3xXex17ed5xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX2cxX3cxX31xX18xX3xXexX1xX17xX3xX4dxX31xX3xX4xX46xX4xX3xXex1354axX18xX38xX3xX5xX81xXbxX3x10677xX1x17b63xX18xX3xX6dxXfbxX18xX7dxX3xX2cx13edfxX4xX3xX1axXdxX4exXexX7dxX3xXexX20xX3x18e1exX1xXdxX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xXf9xX38xX1x1539dxX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX7x13267xX3x1376ax17383x11a3cxXf9x141d8xX5bxXcx17172xX3xX18xX38xX31xX16xX3xX2x15e84xX12exX13bxX12ex14942xX12cxX2x17e86xX3xX4xX9axX6xX3x1545dxX6xX18xX3xX13xX1xXa2xXbxX3xX1xX31xX18xX1xX3x1297dxX4axX18xX38xX3xX1axX36xX3xXexX93xX18xX1xX3x12028xX110xX1x13bb7xX6xX3x13595x1522dx12d5exX16bxX16bx160f4xX3xX4dxXb7xX3x129c6xXcx15f23xX18xX38xX3xX4xX56xX57xX18xX38xX3xX7xX85xX3xX5xX88xX18xX1xX3xX2cxX8dxX3cxX3xX4xX9axX6xX3xX156xX4axX18xX38xX3xX2cxX12axXdxX3xX4dxX81xXdxX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xX1axX4axX3cxX3xX4dxX4exX3xX50xX41xXdxX3xXexX3bxX56xX57xX18xX38xX3xX163xX148xX169x10f53xXcxX16exX3xX2cxX1cxX18xX3xX18xX175xX50xX3xX13fxX12cxX13fxX12cxX7dxX3xX2cxX121xX18xX1xX3xX1xX56xX81xX18xX38xX3xX2cxX1cxX18xX3xX18xX175xX50xX3xX13fxX12cxX13fxX12dx115fexX3xX163xX38x126c7xXdxX3xXex13565xXexX3xX5xX31xX3xXf9xX38xX1xX121xX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX12cxX12dxX16exX7dxX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xX148xX169xX1baxXcxX3xXexX3bx18ee3xX18xX3xX2cxX121xX6xX3xX1axX31xX18xX3xXexX93xX18xX1xX3xX2cxX88xX3xX4xX166xX3xX7xX85xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexXb0xX4xX1xX3xX4xX85xX4xX3xX4dxX31xX3xX2cxX8dxXexX3xX18xX1xXdxXb7xX15xX3xX110xX1cxXexX3xX75xX15xX4axX3xX75xX15xX6xX18xX3xXexX3bxX1e7xX18xX38x12727xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3cxX18xXaxX12xX0xXdxX50xX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxXexX1xX15xX50xX1axX3xXdxX13xX10xX18xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax160c0xXdxX6dxXexX1x13db5xX3xX142xX12cxX12cxXbx172bbx119abxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX29fxX3x1609cxX12dxX12cxXbxX2a5xX2a6xXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxX25exX1axX6xX3cxXexX1xX6xX18xX1xX1xX3cxX6xX25exX4dxX18xX5bxX18xX10xX29axX7xX5bxX13fxX12cxX2b0xX13fxX5bxX2x141a8xX2dbxX6dxX12dxX13fxX12cxX13fxX2b0xX12dxX2b0xXex13992xX13bxX2dbxX142xX5x135e2xX12exX2xX25ex139d7xXbxX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexX20xX3xX18xX1xX24xX18xX3xXexX1xX29xX4xX3xX2cxX1cxX18xX3xX1xX31xX18xX1xX3xX2cxX36xX18xX38xX3xXexX3bxX3cxX18xX38xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xX1axX4axX3cxX3xX4dxX4exX3xX50xX41xXdxX3xXexX3bxX56xX57xX18xX38xXaxX3xX29axXdxX6dxXexX1xX9xXaxX142xX12cxX12cxXaxX3xX1xX10xXdxX38xX1xXexX9xXaxX2b0xX12dxX12cxXaxX3xX5bxX12xX156xX3cxX31xX18xX3xX4dxXdxX211xX18xX7dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX211xX18xX3xXexX1xX6xX50xX3xX38xXdxX6xX3xX6dxX1e7xX18xX3xX6dx187cexXbxX3xX4dxX4exX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX8dxXdxX3xX1axX57xX3xX1axXdxX17xX18xX3xX6axX4axXdxX3xX6ax10271xX6xX3xX163xXexX1xX121xX3xX2a5xX88xX3xXf9xX38xX1xXdxX3x15d50x102fexX18xX16exX25exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX3cxX6dxX16xXaxX12xX0xX7xXexX3bxX3cxX18xX38xX12xXcxX20xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX4dxXb7xX3xX18xX1xX24xX18xX3xXexX1xX29xX4xX3xX0xX5bxX7xXexX3bxX3cxX18xX38xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX3cxX6dxX16xXaxX12xXf9xX38xX6xX16xX3xX7xX6xX15xX3xX110xX1xXdxX3xX148xX6xX18xX3xX13xX1xXa2xXbxX3xX1xX31xX18xX1xX3xX156xX4axX18xX38xX3xX1axX36xX3xXexX93xX18xX1xX3xX1axX6xX18xX3xX1xX31xX18xX1xX3xXf9xX38xX1xX121xX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX12cxX12dxX2a6xX3xX148xX6xX18xX3xXcxX1xX56xX57xX18xX38xX3xX4dx173d2xX3xXcxX93xX18xX1xX3xX9axX16xX3xX2cxX88xX3xX5xX88xX18xX1xX3xX2cxX8dxX3cxX7dxX3xX4xX1xX93xX3xX2cxX8dxX3cxX3xXexXd9xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX1xX1e7xX4xX3xXexX24xXbxX7dxX3xX75xX15xX46xX18xX3xXexX3bxXdxX4exXexX3xX4dxX31xX3xXexX3bxXdxX17xX18xX3xX110xX1xX6xXdxX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX18xX38xX1xX121xX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX2cxX1cxX18xX3xX2cxX36xXdxX3xX18xX38x1127fxX3xX4xX46xX18xX3xX1axX36xX3xX4xX1xX9axX3xX4xX1xX12axXexX3xXexX3cxX31xX18xX3xXexX93xX18xX1xX2a6xX3xX4xX1xX93xX3xX2cxX8dxX3cxX3xX4xX46xX4xX3xX4xXa2xXbxX3xX9axX16xX3xX2cxX4axX18xX38xX7dxX3xX4xX1xXb0xX18xX1xX3xX75xX15xX16xXb7xX18xX7dxX3xX1baxXcxXcxX130xX3xX4dxX31xX3xX4xX46xX4xX3xX2cxX3cxX31xX18xX3xXexX1xX17xX3xX4xX1xXb0xX18xX1xX3xXexX3bxX121xX3xX12exX3xX2a5xX88xX3xX1xX36xXdxX3xXexXd9xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX75xX15xX46xX18xX3xXexX3bxXdxX4exXexX3xX18xX38xX1xXdxX211xX50xX3xXex10b2dxX4xX3xX7xXfbxX15xX3xX7xX1ebxX4xX3xXf9xX38xX1xX121xX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX12cxX12dxX3xX2cxX1cxX18xX3xX2cxX36xXdxX3xX18xX38xX4bdxX3xX4xX46xX18xX3xX1axX36xX7dxX3xX2cxX4axX18xX38xX3xX4dxXdxX211xX18xX7dxX3xX2cxX3cxX31xX18xX3xX4dxXdxX211xX18xX7dxX3xX1xX36xXdxX3xX4dxXdxX211xX18xX3xX4dxX31xX3xX4xX46xX4xX3xXexXf1xX18xX38xX3xX5xX81xXbxX3xXf9xX1xXfbxX18xX3xX6dxXfbxX18xX3xX6dxX56xX81xXdxX3xX18xX1xXdxXb7xX15xX3xX1x14a9axX18xX1xX3xXexX1xX29xX4xX3xXbxX1xX3cxX18xX38xX3xXbxX1xX543xX7dxX3xX2cxX6xX3xX6dxX8dxX18xX38xX7dxX3xXexX1xX41xX18xX38xX3xX75xX15xX6xX3xX4xX46xX4xX3xXbxX1xX56xX3aexX18xX38xX3xXexXdxX4exX18xX3xXexX1xX41xX18xX38xX3xXexXdxX18xX3xX2cxX8dxXdxX3xX4xX1xX543xX18xX38xX7dxX3xX75xX15xX6xX3xX2cxX166xX3xXexX8dxX3cxX3xX7xX85xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX50xX8dxX18xX1xX3xX50x13622xX3xXexX3bxX3cxX18xX38xX3xX18xX1xX24xX18xX3xXexX1xX29xX4xX7dxX3x17c4exX3xXexX1xX29xX4xX3xXexX3bxX46xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX4exX50xX3xX4dxX31xX3xX1xX31xX18xX1xX3xX2cxX36xX18xX38xX3xX4xX9axX6xX3xX4xX46xX4xX3xXexXf1xX18xX38xX3xX5xX81xXbxX3xXf9xX1xXfbxX18xX3xX6dxXfbxX18xX3xX4dxXb7xX3xX4dxX6xXdxX3xXexX3bxX39dxX7dxX3xXexXf1xX50xX3xX75xX15xX6xX18xX3xXexX3bxX1e7xX18xX38xX3xX4xX9axX6xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xX148xX169xX1baxXcxX3xX4dxX31xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX3bxXdxX17xX18xX3xX1axXb7xX18xX3xX4dx185d0xX18xX38xX2a6xX3xXexXb0xX4xX1xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX1xX9axX3xX2cxX36xX18xX38xX7dxX3xXexX85xX3xX38xXdxX46xX4xX3xXexX3bxX3cxX18xX38xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xX148xX169xX1baxXcxX7dxX3xX2a5xXfbxX16xX3xX6dxX85xX18xX38xX3xX18xX1cxXbxX3xX7xX12axX18xX38xX3xX4dxX175xX18xX3xX50xXdxX18xX1xX7dxX3xX1xX8dxX18xX3xX4xX1xX1cxX3xXexX1xX166xXdxX3xX75xX15xX10xX18xX3xX4xX166xX3xX1xX8dxXdxX3xX4xX1xX3cxX3xX50xX41xXdxX3xXexX3bxX56xX57xX18xX38xX7dxX3xX2cx16008xX16xX3xX50xX8dxX18xX1xX3xX2a5xX88xX3xX1xX36xXdxX3xX1xX166xX6xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xX148xX169xX1baxXcxX25exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX3cxX6dxX16xXaxX12xX16axX46xX4xX3xX2cxX121xX18xX1xX3xX148xX169xX1baxXcxX3xX5xX31xX3xX18xX1xXdxX4exX50xX3xX4dxX455xX3xX75xX15xX6xX18xX3xXexX3bxX1e7xX18xX38xX3xX4dxX31xX3xX4xXa2xXbxX3xXexX1xXdxX1cxXexX7dxX3xX38xX166xXbxX3xXbxX1xXf1xX18xX3xX1axX4axX3cxX3xX4dxX4exX3xX7xX29xX4xX3xX110xX1x13d65xX10xX3xX4xX1xX3cxX3xXf9xX1xXfbxX18xX3xX6dxXfbxX18xX7dxX3xX2cxX104xX4xX3xX1axXdxX4exXexX3xX38xX166xXbxX3xXbxX1xXf1xX18xX3xX1xX3cxX31xX18xX3xXexX1xX31xX18xX1xX3xX13xX1xX56xX3aexX18xX38xX3xXexX3bxX5b4xX18xX1xX3xX1baxX455xX4xX3xXexXdxX211xX15xX3xX75xX15xX12axX4xX3xX38xXdxX6xX3xX4dxXb7xX3xX2a5xXfbxX16xX3xX6dxX85xX18xX38xX3xX18xX41xX18xX38xX3xXexX1xX41xX18xX3xX50xX81xXdxX7dxX3xX6dxX3cxX3xX4dxX24xX16xX7dxX3xXexX1xX57xXdxX3xX38xXdxX6xX18xX3xX75xX15xX6xX7dxX3xX4x17d43xX18xX38xX3xX4dxX81xXdxX3xXbxX1xX46xXexX3xXexX3bxXdxX17xX18xX3xX110xXdxX18xX1xX3xXexX1cxX3xX12exX3xX2a5xX88xX3xX1xX36xXdxX7dxX3xX4xXa2xXbxX3xX9axX16xX7dxX3xX4xX1xXb0xX18xX1xX3xX75xX15xX16xXb7xX18xX3xX2a5xX88xX3x186e2xX18xX3xXf9xX41xX18xX38xX3xX163xXcxX3bxXdxX4exX15xX3xX3adxX3aexX18xX16exX3xX5xX15xX41xX18xX3xX4xX1xX543xX3xXexX3bxX1e7xX18xX38xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xX2cxX4axX50xX3xX1axX4axX3cxX3xX4dxX4exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX50xX41xXdxX3xXexX3bxX56xX57xX18xX38xX3xX163xX169xX3adxX1baxXcxX16exX25exX3xX148xX211xX18xX3xX4xX8dxX18xX1xX3xX4dxXdxX4exX4xX3xX2cxX728xX16xX3xX50xX8dxX18xX1xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xXexX15xX16xX211xX18xX3xXexX3bxX15xX16xXb7xX18xX7dxX3xX4dxX24xX18xX3xX2cxX36xX18xX38xX3xXf9xX1xXfbxX18xX3xX6dxXfbxX18xX3xX18xXfbxX18xX38xX3xX4xX6xX3cxX3xX633xX3xXexX1xX29xX4xX3xX148xX169xX1baxXcxX7dxX3xX2a5xX88xX3xX863xX18xX3xXf9xX41xX18xX38xX3xX4xX39dxX18xX3xX4xX1xX543xX3xXexX3bxX1e7xX18xX38xX3xX4dxX31xX3xXexXd9xX3xX4xX1xX29xX4xX3xXexX12axXexX3xX4xX46xX4xX3xX1xX3cxX8dxXexX3xX2cxX36xX18xX38xX3xX1xX56x14932xX18xX38xX3xX29xX18xX38xX3xX18xX1xX56xX29fxX3xXf9xX38xX31xX16xX3xX1baxX41xXdxX3xXexX3bxX56xX57xX18xX38xX3xXexX1xX1cxX3xX38xXdxX81xXdxX7dxX3xXcxX15xXf1xX18xX3xX5x17418xX3xX18xX56xX81xX4xX3xX7xX8dxX4xX1xX3xX4dxX31xX3xX169xX3adxX1baxXcxX7dxX3xX13xX1xXdxX1cxX18xX3xX6dxX121xX4xX1xX3xX5xX31xX50xX3xX4xX1xX3cxX3xXexX1xX1cxX3xX38xXdxX81xXdxX3xX7xX8dxX4xX1xX3xX1xX3aexX18xX25exX25exX25exX3xXcxX1xX85xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xXf9xX38xX1xX121xX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX7xX12axX3xX12cxX12dxX7dxX3xX2a5xX88xX3xX2cxX88xX3xXexX1xX31xX18xX1xX3xX5xX24xXbxX3xX1axX6xX18xX3xX4xX1xX93xX3xX2cxX8dxX3cxX7dxX3xXbxX1xXfbxX18xX3xX4xX41xX18xX38xX3xX4xX455xX3xXexX1xX17xX3xXexX20xX18xX38xX3xXexX1xX31xX18xX1xX3xX4dxXdxX211xX18xX7dxX3xXexX20xX18xX38xX3xXexXd9xX3xX4xX1xX29xX4xX7dxX3xX4xX46xX4xX3xX2cxX3aexX18xX3xX4dxX121xX3xX2cxX4axX50xX3xX18xX1xX24xX18xX3xXexX20xX18xX38xX3xX110xX1xXfbxX15xX7dxX3xXexX20xX18xX38xX3xX4xX41xX18xX38xX3xX4dxXdxX4exX4xX3xX4xX455xX3xXexX1xX17xX7dxX3xX18xX1xX56xX29fxX3x18321xXdxX6xX3cxX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX46xX4xX3xXexX1xX41xX18xX3xX2cxX4axX50xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX18xX1xXdxX4exX50xX3xX4dxX455xX3xXexX1xX56xX57xX18xX38xX3xX2a5xX15xX16xX211xX18xX3xXexXd9xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX4xX1xX3cxX3xXf9xX1xXfbxX18xX3xX6dxXfbxX18xX3xX75xX15x1223cxXexX3xX6dxX1e7xX18xX3xX2cxX56xX57xX18xX38xX3xX18xX38x147c0xX7dxX3xX2a5xX166xX50xX3xX2cxX121xX18xX1xX3xX110x189f9xX3xX2xX3xXexX15xXf1xX18xX5bxX5xXf1xX18xX2a6xX3xX1xX36xXdxX3xX4xX85xX15xX3xX4xX1xXdxX1cxX18xX3xX1axXdxX18xX1xX3xX2cxX4axX50xX3xX18xX1xX24xX18xX3xXexX1xX15xX3xX38xX3cxX50xX3xX3bxX46xX4xX3xXexX1xX4axXdxX3xX1axX6xX3cxX3xX1axX5b4xX3xXexX1xX15xX12axX4xX3xX1axX4axX3cxX3xX4dxX4exX3xXexX1xX85xX4xX3xX4dxX24xXexX3xX18xX38xX3cxX31xXdxX3xX2cx11b0axX18xX38xX3xX3bxX15xX36xX18xX38xX2a6xX3xX1xX36xXdxX3xX18xX41xX18xX38xX3xX6dxXfbxX18xX7dxX3xX1baxXcxXcxX130xX3xXexXd9xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX110xX633xX3xX4xX6xX50xX3xX110xX1cxXexX3xX2cxX1cxX18xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX36xX3xX4xX1xX175xX18xX3xX18xX15xX41xXdxX7dxX3xX7xX4axX18xX3xX2a5xX15xXa2xXexX7dxX3xX110xXdxX18xX1xX3xX6dxX3cxX6xX18xX1xX3xX110xX1xX41xX18xX38xX3xX38xXfbxX16xX3xX41xX3xX18xX1xXdxX96dxX50xX3xX50xX41xXdxX3xXexX3bxX56xX57xX18xX38xX25exX3xX169xX81xXdxX3xX4dxXdxX4exX4xX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX2cxXb11xX18xX38xX3xX1axX36xX3xX18xX1xX6adxX18xX38xX3xX38xXdxX4axXdxX3xXbxX1xX46xXbxX3xXexX3bxX211xX18xX7dxX3xX1xXdxX4exX18xX3xX18xX6xX16xX3xX50xX41xXdxX3xXexX3bxX56xX57xX18xX38xX3xX940xX3xX2a5xX88xX3xX863xX18xX3xXf9xX41xX18xX38xX3xX2cxX88xX3xX4xX166xX3xX18xX1xX6adxX18xX38xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xX4dxX31xX3xX4xX4axXdxX3xXexX1xXdxX4exX18xX3xX2cxX46xX18xX38xX3xX110xX17xX7dxX3xX4dxXdxX4exX4xX3xXexX1xX15xX3xX38xX3cxX50xX3xX3bxX46xX4xX3xXexX1xX4axXdxX7dxX3xXexXd9xX18xX38xX3xX6dxX1e7xX18xX3xX4dxX4exX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX3bxX3cxX18xX38xX3xX4xX46xX4xX3xX110xX1xX15xX3xX6dxXfbxX18xX3xX4xX56xX3xX2cxX56x153efxX4xX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xXexX1xX56xX57xX18xX38xX3xX2a5xX15xX16xX211xX18xX3xX4dxX31xX3xX2cxX8dxXexX3xX1xXdxX4exX15xX3xX75xX15xX4axX25exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX3cxX6dxX16xXaxX12xXcxX20xX3xXexX1xX85xX4xX3xXexX1cxX3xXexX8dxXdxX3xX4xX46xX4xX3xX2cxX121xX6xX3xXbxX1xX56xX3aexX18xX38xX3xXexX3bxX3cxX18xX38xX3xXexX93xX18xX1xX3xX4xX1xX3cxX3xXexX1xXa2xX16xX7dxX3xX7xX6xX15xX3xX1xX3aexX18xX3xX2b0xX3xX18xX175xX50xX3xXexX3bxXdxX17xX18xX3xX110xX1xX6xXdxX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX7dxX3xX2xX12cxX12cx16fafxX3xX4xX46xX4xX3xX1xX15xX16xX4exX18xX7dxX3xXexX1xX121xX7dxX3xXexX1xX31xX18xX1xX3xX9axX16xX7dxX3xX2cxX4axX18xX38xX3xX9axX16xX3xXexX3bxX85xX4xX3xXexX1xX15xX36xX4xX3xX2cxX88xX3xX2a5xXfbxX16xX3xX6dxX85xX18xX38xX7dxX3xX1axX6xX18xX3xX1xX31xX18xX1xX3xX4xX1xX93xX3xXexX1xX121xX7dxX3xX4xX1xX56xX3aexX18xX38xX3xXexX3bxX5b4xX18xX1xX7dxX3xX110xX1cxX3xX1xX3cxX8dxX4xX1xX3xX1xX31xX18xX1xX3xX2cxX36xX18xX38xX3xX4dxX31xX3xX4xX46xX4xX3xX4dxX175xX18xX3xX1axX4axX18xX3xX4xX1xX93xX3xX2cxX8dxX3cxX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xXf9xX38xX1xX121xX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX12cxX12dxX3xX940xX3xX2cxX121xX6xX3xXbxX1xX56xX3aexX18xX38xX7dxX3xX2cxX3aexX18xX3xX4dxX121xX3xX50xX5b4xX18xX1xX2a6xX3xX4xX1xX93xX3xX2cxX8dxX3cxX3xX133xX148xXf9x17f1cxX3xX4xX46xX4xX3xX1xX15xX16xX4exX18xX7dxX3xXexX1xX121xX3xX2a5xX88xX7dxX3xXexX1xX31xX18xX1xX3xXbxX1xX12axX7dxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX3aexX3xX75xX15xX6xX18xX7dxX3xX2cxX3aexX18xX3xX4dxX121xX3xX1axX6xX18xX3xX1xX31xX18xX1xX3xX110xX1cxX3xX1xX3cxX8dxX4xX1xX3xX1xX31xX18xX1xX3xX2cxX36xX18xX38xX7dxX3xX4xX455xX3xXexX1xX17xX3xX1xX166xX6xX3xX4xX46xX4xX3xX50xX455xX4xX3xXexXdxX211xX15xX7dxX3xX18xX1xXdxX4exX50xX3xX4dxX455xX3xX2cxX56xXc4axX4xX3xX38xXdxX6xX3cxX2a6xX3xX2cxXb7xX3xX3bxX6xX3xX4xX46xX4xX3xX50xX455xX4xX3xXexXdxX211xX15xX3xX4xXf1xX18xX3xX2cxX8dxXexX3xX2cxX56xXc4axX4xX3xXexX3bxX3cxX18xX38xX3xXexX1xX57xXdxX3xX38xXdxX6xX18xX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexX1xX10xX3cxX3xX4dxX31xX3xX4xX46xX4xX3xX38xXdxX4axXdxX3xXbxX1xX46xXbxX3xX4xX455xX3xXexX1xX17xX3xXbxX1xXa2xX18xX3xX2cxXa2xX15xX3xX1xX3cxX31xX18xX3xXexX1xX31xX18xX1xX3xX4xX46xX4xX3xX50xX455xX4xX3xXexXdxX211xX15xX7dxX3xX18xX1xXdxX4exX50xX3xX4dxX455xX3xX2cxX88xX3xX2cxXb7xX3xX3bxX6xX7dxX3xX38xX166xXbxX3xXbxX1xXf1xX18xX3xXexX8dxX3cxX3xX7xX85xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexXb0xX4xX1xX3xX4xX85xX4xX3xX4dxXb7xX3xX18xX1xX24xX18xX3xXexX1xX29xX4xX3xX4xX9axX6xX3xX4xX46xX4xX3xX4xXa2xXbxX3xX9axX16xX3xX2cxX4axX18xX38xX7dxX3xX4xX46xX18xX3xX1axX36xX3xX2cxX4axX18xX38xX3xX4dxXdxX211xX18xX3xX4dxX31xX3xX4xX46xX4xX3xXexXf1xX18xX38xX3xX5xX81xXbxX3xXf9xX1xXfbxX18xX3xX6dxXfbxX18xX3xXexX3bxX3cxX18xX38xX3xXexX93xX18xX1xX25exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX3cxX6dxX16xXaxX12xX0xX7xXexX3bxX3cxX18xX38xX12xX156xX1cxX18xX3xX18xX1xX6adxX18xX38xX3xX1xX31xX18xX1xX3xX2cxX36xX18xX38xX3xXexX1xXdxX1cxXexX3xXexX1xX85xX4xX0xX5bxX7xXexX3bxX3cxX18xX38xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX3cxX6dxX16xXaxX12xXf9xX1x10e1cxX50xX3xX1xX15xX16xX3xX2cxX36xX18xX38xX3xX7xX85xX3xXexX1xX6xX50xX3xX38xXdxX6xX3xXexXb0xX4xX1xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX9axX6xX3xX4xX46xX4xX3xXexXf1xX18xX38xX3xX5xX81xXbxX3xXf9xX1xXfbxX18xX3xX6dxXfbxX18xX3xXexX3bxX3cxX18xX38xX3xX1xX3cxX8dxXexX3xX2cxX36xX18xX38xX3xX148xX169xX1baxXcxX7dxX3xX18xX1xXdxXb7xX15xX3xX2cxX3aexX18xX3xX4dxX121xX7dxX3xX2cxX121xX6xX3xXbxX1xX56xX3aexX18xX38xX3xX2cxX88xX3xX4xX166xX3xX18xX1xX6adxX18xX38xX3xX4dxXdxX4exX4xX3xX5xX31xX50xX7dxX3xX1xX31xX18xX1xX3xX2cxX36xX18xX38xX3xXexX1xXdxX1cxXexX3xXexX1xX85xX4xX7dxX3xX4xX455xX3xXexX1xX17xX7dxX3xX2cxX6xX3xX6dxX8dxX18xX38xX7dxX3xXbxX1xX3cxX18xX38xX3xXbxX1xX543xX3xXexX3bxX3cxX18xX38xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xX148xX169xX1baxXcxX25exX3xX169xXb0xX3xX18xX1xX56xX3xX1xX15xX16xX4exX18xX3xXcxX1xX1e7xX3xX16axX15xXfbxX18xX7dxX3xXbxX1xX46xXexX3xX1xX15xX16xX3xXexXb0xX18xX1xX3xXexXdxX211xX18xX3xXbxX1xX3cxX18xX38xX3xX2a5xX15xX18xX38xX3xX110xXb0xX4xX1xX3xX4xX9axX6xX3xXexX15xXd9xXdxX3xXexX3bx16746xX7dxX3xXexX5b4xX18xX1xX3xX18xX38xX15xX16xX4exX18xX3xX2cxXdxX3xX2cxXf1xX15xX3xXexX1xX6xX50xX3xX38xXdxX6xX3xX148xX169xX1baxXcxX7dxX3xX1xX15xX16xX4exX18xX3xX2cxX3cxX31xX18xX3xXcxX1xX1e7xX3xX16axX15xXfbxX18xX3xX2cxX88xX3xXexXd9xX3xX4xX1xX29xX4xX3xXexX15xX16xX211xX18xX3xXexX3bxX15xX16xXb7xX18xX3xX7xXfbxX15xX3xX3bxX36xX18xX38xX3xX50xX455xX4xX3xXexXdxX211xX15xX7dxX3xX633xX3xX18xX38xX1x183baxX6xX3xX4xX9axX6xX3xXbxX1xX3cxX18xX38xX3xXexX3bxX31xX3cxX3xXexX81xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4xXa2xXbxX3xX1axX36xX3xX2cxX3cxX31xX18xX7dxX3xX4xX46xX4xX3xXexXf1xX18xX38xX3xX5xX81xXbxX3xXf9xX1xXfbxX18xX3xX6dxXfbxX18xX7dxX3xX2cxXb11xX18xX38xX3xXexX1xX57xXdxX3xXexXd9xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX18xX1xXdxXb7xX15xX3xX2cxXc4axXexX3xX3bxX6xX3xX75xX15xXfbxX18xX3xX6dxX1e7xX18xX3xX169xX3adxX1baxXcxX7dxX3xXexX1xX15xX3xX38xX3cxX50xX3xX3bxX46xX4xX3xXexX1xX4axXdxX25exX25exX25exX3xXexX1xX15xX3xX1xX543xXexX3xX1xX31xX18xX38xX3xX18xX38xX1xX5b4xX18xX3xX2cxX3cxX31xX18xX3xX4dxXdxX211xX18xX7dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX211xX18xX3xX4dxX31xX3xX2cxX41xX18xX38xX3xX2cxX4axX3cxX3xX1axX31xX3xX4xX3cxX18xX3xXexX1xX6xX50xX3xX38xXdxX6xX25exX3xXf9xX175xX50xX3xX13fxX12cxX2xX2ebxX7dxX3xX5xX85xX4xX3xX5xX56xXc4axX18xX38xX3xX2cxX3cxX31xX18xX3xX4dxXdxX211xX18xX7dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX211xX18xX3xX1xX15xX16xX4exX18xX3xX2cxX88xX3xXexXd9xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX3cxX8dxXexX3xX2cxX36xX18xX38xX3xX1xX56xX940xX18xX38xX3xX29xX18xX38xX3xXbxX1xX3cxX18xX38xX3xXexX3bxX31xX3cxX3xX173xXf9xX38xX31xX16xX3xXexX1xX29xX3xX1axX4axX16xX3xXexX5b4xX18xX1xX3xX18xX38xX15xX16xX4exX18xX1e3xX7dxX3xX173xXf9xX38xX31xX16xX3xX4xX1xX9axX3xX18xX1xX24xXexX3xX2a5xX6xX18xX1xX1e3xX3xXexX1xX15xX3xX1xX543xXexX3xXexX3bxX211xX18xX3xX2xX25exX12cxX12cxX12cxX3xX5xX56xXc4axXexX3xX2cxX3cxX31xX18xX3xX4dxXdxX211xX18xX7dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX211xX18xX3xXexX1xX6xX50xX3xX38xXdxX6xX25exX3xX156xX3cxX31xX18xX3xX4dxXdxX211xX18xX7dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX211xX18xX3xX2cxX88xX3xXexX1xX6xX50xX3xX38xXdxX6xX3xX7x12d32xX6xX3xX4xX1xX6adxX6xX3xX13fxX12dxX110xX50xX3xX2cxX56xX57xX18xX38xX3xX5xXdxX211xX18xX3xXexX1xX41xX18xX7dxX3xX5xXdxX211xX18xX3xX2a5xX88xX2a6xX3xX18xX8dxX3cxX3xX4dxXa96xXexX3xX2e6xX12dxX110xX50xX3xX110xX211xX18xX1xX3xX50xX56xX3aexX18xX38xX3xX18xX36xXdxX3xX2cxXb11xX18xX38xX2a6xX3xX2cxX4axX50xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX13bxX2ebxX3xX2cxX3cxX8dxX18xX3xX2cxX56xX57xX18xX38xX7dxX3xX2cxX3cxX8dxX18xX3xX2cxX211xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX211xX18xX3xXexX85xX3xX75xX15xX4axX18xX3xX2a5xX6xX18xX1xX3xX12exX3xX7xX8dxX4xX1xX3xX12exX3xX2cxX381xXbxX2a6xX3xX1x17811xX3xXexX3bxXc4axX3xX18xX38xX56xX57xXdxX3xX6dxXfbxX18xX3xX2a5xXfbxX16xX3xX6dxX85xX18xX38xX3xX18xX1xX31xX3xXexXdxX211xX15xX3xX1xXc4axXbxX3xX4dxX4exX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4dxX31xX3xX6dxXdxX3xX6dxX57xXdxX3xX4xX1xX15xXb11xX18xX38xX3xXexX3bxX8dxXdxX3xX3bxX6xX3xX2a5xX6xX3xX110xX1xX15xX3xX6dxXfbxX18xX3xX4xX56xX25exX25exX25exX3xX3adxX6xX15xX3xX1xX3aexX18xX3xX2b0xX3xX18xX175xX50xX3xXexX3bxXdxX17xX18xX3xX110xX1xX6xXdxX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xXf9xX38xX1xX121xX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX12cxX12dxX7dxX3xXexX3bxX211xX18xX3xX2cxX121xX6xX3xX1axX31xX18xX3xX1xX15xX16xX4exX18xX3xX2xX12cxX12cxXce3xX3xX6dxXfbxX18xX3xX7xX12axX3xX2cxX41xX3xXexX1xX121xX3xX2cxX88xX3xX2cxX56xXc4axX4xX3xX6dxX827xX18xX38xX3xX18xX56xX81xX4xX3xX7xX8dxX4xX1xX2a6xX3xX38xXf1xX18xX3xX2ebxX2ebxXce3xX3xX6dxXfbxX18xX3xX7xX12axX3xX18xX41xX18xX38xX3xXexX1xX41xX18xX3xX2cxX56xXc4axX4xX3xX6dxX827xX18xX38xX3xX18xX56xX81xX4xX3xX1xXc4axXbxX3xX4dxX4exX3xX7xXdxX18xX1xX2a6xX3xX2xX12cxX12cxXce3xX3xX2a5xX88xX7dxX3xXexX1xX121xX3xXexX3bxXa2xX18xX3xX4xX166xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX3bxX5b4xX18xX1xX3xX2a5xX12a7xX3xX5xX633xX3xX3bxX46xX4xX3xXexX1xX4axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX3cxX8dxXexX3xX1xXc4axXbxX3xX4dxX4exX3xX7xXdxX18xX1xX2a6xX3xX2xX12cxX12cxXce3xX3xX5xX31xX18xX38xX3xX18xX38xX1xXb7xX3xX2cxX8dxXexX3xX16xX211xX15xX3xX4xXf1xX15xX3xX4dxXb7xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xX1axX4axX3cxX3xX2cxX4axX50xX3xX169xX3adxX1baxXcxX2a6xX3xX2ebxX12cxXce3xX3xX7xX12axX3xX4xX3aexX3xX7xX940xX3xX7xX4axX18xX3xX2a5xX15xXa2xXexX7dxX3xX110xXdxX18xX1xX3xX6dxX3cxX6xX18xX1xX3xX2cxX8dxXexX3xXexXdxX211xX15xX3xX4xX1xX15xX728xX18xX3xX50xX41xXdxX3xXexX3bxX56xX57xX18xX38xX2a6xX3xX13bxX12cxXce3xX3xX1xX36xX3xX4xX1xX175xX18xX3xX18xX15xX41xXdxX3xX940xX3xX18xX41xX18xX38xX3xXexX1xX41xX18xX3xX4xX166xX3xX4xX1xX15xXb11xX18xX38xX3xXexX3bxX8dxXdxX3xX1xXc4axXbxX3xX169xX3adxX1baxXcxX2a6xX3xXex10d7cxX3xX5xX4exX3xXexX1xX15xX3xX38xX3cxX50xX7dxX3xX2a5xX12a7xX3xX5xX633xX3xX4xX1xXa2xXexX3xXexX1xX4axXdxX3xX3bxX1ebxX18xX7dxX3xX4xX1xXa2xXexX3xXexX1xX4axXdxX3xX16xX3xXexX1cxX3xX2cxX8dxXexX3xXexX3bxX211xX18xX3xX2ebxX12cxXce3xX25exX25exX25exX3x16734xX1cxXexX3xX75xX15xX4axX3xX2cxX8dxXexX3xX2cxX56xXc4axX4xX3xX2cxX88xX3xX110xX1x10861xX18xX38xX3xX2cxX121xX18xX1xX3xX7xX85xX3xX4xX1xX93xX3xX2cxX8dxX3cxX3xX2cxX543xX18xX38xX3xX2cxX1ebxX18xX7dxX3xX110xX121xXbxX3xXexX1xX57xXdxX3xX4dxX31xX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX5xXdxX4exXexX3xX4xX9axX6xX3xX4xX46xX4xX3xX4xXa2xXbxX3xX9axX16xX3xX2cxX4axX18xX38xX7dxX3xX4xX1xXb0xX18xX1xX3xX75xX15xX16xXb7xX18xX2a6xX3xX7xX85xX3xX4xX12axX3xX38xX1ebxX18xX38xX7dxX3xX18xX1337xX3xX5xX85xX4xX3xX4xX9axX6xX3xX4xX46xX4xX3xX4xXa2xXbxX7dxX3xX4xX46xX4xX3xX18xX38xX31xX18xX1xX2a6xX3xX7xX85xX3xX9axX18xX38xX3xX1xX36xX7dxX3xX38xXdxX543xXbxX3xX2cx11f50xX3xX4xX9axX6xX3xX4xX46xX4xX3xXexXf1xX18xX38xX3xX5xX81xXbxX3xXf9xX1xXfbxX18xX3xX6dxXfbxX18xX25exX25exX25exX7dxX3xX38xX166xXbxX3xXbxX1xXf1xX18xX3xX1axX4axX3cxX3xX2cxX4axX50xX7dxX3xX18xXfbxX18xX38xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xXa2xXexX3xX5xX56xXc4axX18xX38xX3xX169xX3adxX1baxXcxX3xXexX3bxX211xX18xX3xX2cxX121xX6xX3xX1axX31xX18xX25exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX3cxX6dxX16xXaxX12xXcxX20xX3xX18xX1xX24xX18xX3xXexX1xX29xX4xX3xX50xX41xXdxX3xXexX3bxX56xX57xX18xX38xX3xX4xX166xX3xX4dxX6xXdxX3xXexX3bxX39dxX3xX2cxX104xX4xX3xX1axXdxX4exXexX3xX2cxX12axXdxX3xX4dxX81xXdxX3xX2cxX57xXdxX3xX7xX12axX18xX38xX3xX7xX29xX4xX3xX110xX1xX7a7xX10xX3xX4xX9axX6xX3xX18xX38xX56xX57xXdxX3xX6dxXfbxX18xX7dxX3xX18xX1xXdxXb7xX15xX3xX18xX175xX50xX3xX75xX15xX6xX7dxX3xX4xX46xX4xX3xX4xXa2xXbxX3xX1xX36xXdxX3xXbxX1xX455xX3xX18xX6adxX3xXexX93xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX6axX166xX6xX3xX2cxX88xX3xX4xX3cxXdxX3xXexX3bxX1e7xX18xX38xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xXexX15xX16xX211xX18xX3xXexX3bxX15xX16xXb7xX18xX7dxX3xX38xXdxX46xX3cxX3xX6dxX455xX4xX3xX18xXfbxX18xX38xX3xX4xX6xX3cxX3xX18xX1xX24xX18xX3xXexX1xX29xX4xX3xX4xX1xX3cxX3xXbxX1xX455xX3xX18xX6adxX3xX18xX166xXdxX3xX3bxXdxX211xX18xX38xX3xX4dxX31xX3xX4xX36xX18xX38xX3xX2cxXb11xX18xX38xX3xX18xX166xXdxX3xX4xX1xX15xX18xX38xX3xX4dxXb7xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xX148xX169xX1baxXcxX25exX3xX13xX827xX18xX38xX3xX4dxX81xXdxX3xX2cxX166xX7dxX3xX2cxX728xX16xX3xX50xX8dxX18xX1xX7dxX3xX18xX1xXfbxX18xX3xX3bxX36xX18xX38xX3xX4xX46xX4xX3xX50xX41xX3xX1xX5b4xX18xX1xX7dxX3xX18xX1xX56xX29fxX3xX173xX12dxX3xX110xX1xX41xX18xX38xX7dxX3xX2e6xX3xX7xX8dxX4xX1xX1e3xX7dxX3xX173xXcxXd9xX3xXbxX1xX455xX3xX18xX6adxX3xXexX1xX15xX3xX38xX3cxX50xX3xX3bxX46xX4xX3xXexX1xX4axXdxX3xXexX175xX18xX38xX3xXexX1xX15xX3xX18xX1xX24xXbxX1e3xX7dxX3xX173xX6axX12axX3xX3bxX46xX4xX3xX38xXdxX6xX3xX2cxX5b4xX18xX1xX1e3xX7dxX3xX173xXcxXd9xX3xXbxX1xX455xX3xX18xX6adxX3xXexX3bxXb11xX18xX38xX3xX3bxX6xX15xX3xX6xX18xX3xXexX3cxX31xX18xX1e3xX7dxX3xX173xXcxXd9xX3xXbxX1xX455xX3xX18xX6adxX3xX110xXdxX18xX1xX3xX6dxX3cxX6xX18xX1xX3xXexX1xX85xX4xX3xXbxX1xX728xX50xX3xX6xX18xX3xXexX3cxX31xX18xX1e3xX7dxX3xX173xX156xX56xX57xX18xX38xX3xXbxX1xX12axX7dxX3xX110xX1xX15xX3xXbxX1xX12axX3xX2a5xX6xX18xX1xX3xX12exX3xX7xX8dxX4xX1xX3xX12exX3xX2cxX381xXbxX1e3xX7dxX3xX173xXf9xX38xX31xX16xX3xXexX1xX29xX3xX1axX4axX16xX3xX2a5xX15xX12axX18xX38xX3xX2cxX56xX57xX18xX38xX3xX6dxX1e7xX18xX3xX4dxX4exX3xX7xXdxX18xX1xX1e3xX7dxX3xX173xX6axXcxX16axX3xX6dxX121xX4xX1xX3xX4dxX455xX3xX169xX3adxX1baxXcxX1e3xX25exX25exX25exX3xX13xX46xX4xX3xX50xX41xX3xX1xX5b4xX18xX1xX3xX2cxX88xX3xX2cxX56xXc4axX4xX3xX6dxX15xX16xX3xXexX3bxX5b4xX3xX940xX3xX18xX1xXdxXb7xX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexXd9xX3xXbxX1xX455xX3xX18xX6adxX3xX110xX1xX41xX18xX38xX3xX4xX1xX93xX3xX38xX166xXbxX3xXbxX1xXf1xX18xX3xX148xX169xX1baxXcxX3xX7xX12axX18xX38xX3xX50xX31xX3xX4xX39dxX18xX3xX50xX6xX18xX38xX3xX5xX8dxXdxX3xXexX1xX15xX3xX18xX1xX24xXbxX3xX4xX1xX3cxX3xXbxX1xX455xX3xX18xX6adxX3xX18xX38xX1x16a45xX3cxX3xX4xX4axXdxX3xXexX1xXdxX4exX18xX3xX4xX15xX36xX4xX3xX7xX12axX18xX38xX25exX3xX148xX211xX18xX3xX4xX8dxX18xX1xX3xX2cxX166xX7dxX3xX6axX36xXdxX3x14bf0xX6ax18ab9xXf9xX3xXexX93xX18xX1xX3xXexX3bxX6xX18xX1xX3xXexX1xX9axX3xX18xX38xX15xXb11xX18xX3xX4dxX24xX18xX3xX2cxX36xX18xX38xX7dxX3xXexXd9xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX5xXb11xX18xX38xX3xX38xX1xXa96xXbxX3xX4dxX81xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX1xX3cxX8dxXexX3xX2cxX36xX18xX38xX3xX148xX169xX1baxXcxX25exX3x1873fxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX3aexX3xX7xX940xX3xX1xX36xXdxX7dxX3xXexXd9xX3xX4xX1xX29xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX4xX166xX3xX18xX1xXdxXb7xX15xX3xX1xX3cxX8dxXexX3xX2cxX36xX18xX38xX3xXexX1xXdxX1cxXexX3xXexX1xX85xX4xX3xX148xX169xX1baxXcxX7dxX3xX18xX1xX56xX29fxX3xX4dxX24xX18xX3xX2cxX36xX18xX38xX3xX1xX36xXdxX3xX4dxXdxX211xX18xX3xX18xX8dxX3cxX3xX4dxXa96xXexX7dxX3xX110xX1xX3aexXdxX3xXexX1xX41xX18xX38xX3xX4xX12axX18xX38xX3xX3bxX88xX18xX1xX7dxX3xXexXd9xX18xX38xX3xX4dxX4exX3xX7xXdxX18xX1xX7dxX3xX6dxX1e7xX18xX3xX2cxX56xX57xX18xX38xX3xX5xXdxX211xX18xX3xXexX1xX41xX18xX2a6xX3xX7xX6xX18xX3xX5xXa2xXbxX3xX1xX12axX7dxX3xXd9xX3xX38xX31xX3xX2cxX17xX3xXexX8dxX3cxX3xX18xX211xX18xX3xX4xX46xX4xX3xX2cxX3cxX8dxX18xX3xX2cxX56xX57xX18xX38xX3xX173xX2a5xX6xX18xX1xX7dxX3xX7xX8dxX4xX1xX7dxX3xX2cxX381xXbxX1e3xX3xX6dxX3cxX3xXbxX1xX455xX3xX18xX6adxX3xXexX85xX3xX75xX15xX4axX18xX25exX25exX25exX3xX13xX46xX4xX3xX50xX41xX3xX1xX5b4xX18xX1xX3xX148xX169xX1baxXcxX3xX4xX9axX6xX3xXbxX1xX455xX3xX18xX6adxX3xX4xX46xX4xX3xX4xXa2xXbxX3xXexX3bxX3cxX18xX38xX3xXexX93xX18xX1xX3xX2cxX88xX3xX4xX166xX3xXexX46xX4xX3xX2cxX36xX18xX38xX3xXexXb0xX4xX1xX3xX4xX85xX4xX3xX2cxX1cxX18xX3xX633xX3xXexX1xX29xX4xX7dxX3xXexX3bxX46xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX4exX50xX3xX2a5xX88xX3xX1xX36xXdxX3xX4xX9axX6xX3xX18xX38xX56xX57xXdxX3xX6dxXfbxX18xX3xXexX3bxX3cxX18xX38xX3xX4dxXdxX4exX4xX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xX169xX3adxX1baxXcxX3xXexX8dxXdxX3xX2cxX121xX6xX3xX1axX31xX18xX3xX6dxXfbxX18xX3xX4xX56xX7dxX3xX38xX166xXbxX3xXbxX1xXf1xX18xX3xX2a5xXfbxX16xX3xX6dxX85xX18xX38xX3xX18xX41xX18xX38xX3xXexX1xX41xX18xX3xX50xX81xXdxX7dxX3xX2cxX41xX3xXexX1xX121xX3xX4dxX175xX18xX3xX50xXdxX18xX1xX3xX4dxX31xX3xX2a5xXfbxX16xX3xX6dxX85xX18xX38xX3xX18xX1cxXbxX3xX7xX12axX18xX38xX3xX4dxX175xX18xX3xX1xX166xX6xX3xXexX8dxXdxX3xX38xXdxX6xX3xX2cxX5b4xX18xX1xX3xX4dxX31xX3xX4xX36xX18xX38xX3xX2cxXb11xX18xX38xX25exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX3cxX6dxX16xXaxX12xXda7xX56xX81xXdxX3xX7xX85xX3xX5xX88xX18xX1xX3xX2cxX8dxX3cxX7dxX3xX4xX1xX93xX3xX2cxX8dxX3cxX3xX4xX9axX6xX3xXcxX93xX18xX1xX3xX9axX16xX7dxX3xX6axX156xXf9xXda7xX7dxX3xX133xX148xXf9xXda7xX3xXexX93xX18xX1xX7dxX3xX7xX85xX3xX4dxX31xX3cxX3xX4xX15xX36xX4xX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX5xXdxX4exXexX3xX4xX166xX3xX1xXdxX4exX15xX3xX75xX15xX4axX3xX4xX9axX6xX3xX1baxXcxXcxX130xX3xX4dxX31xX3xX4xX46xX4xX3xX2cxX3cxX31xX18xX3xXexX1xX17xX7dxX3xX4xX36xX18xX38xX3xX2cxXb11xX18xX38xX3xX6dxX3cxX6xX18xX1xX3xX18xX38xX1xXdxX4exXbxX3xX4dxX31xX3xXexX3cxX31xX18xX3xX6dxXfbxX18xX7dxX3xX7xX6xX15xX3xX2b0xX3xX18xX175xX50xX3xXexX3bxXdxX17xX18xX3xX110xX1xX6xXdxX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX3xXf9xX38xX1xX121xX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX12cxX12dxX7dxX3xX1axX56xX81xX4xX3xX2cxXf1xX15xX3xX2cxX88xX3xX2cxX8dxXexX3xX2cxX56xXc4axX4xX3xX18xX1xX6adxX18xX38xX3xX110xX1cxXexX3xX75xX15xX4axX3xX75xX15xX6xX18xX3xXexX3bxX1e7xX18xX38xX25exX3xX156xX1cxX18xX3xX18xX6xX16xX3xXexX3bxX3cxX18xX38xX3xXexXd9xX18xX38xX3xX7xX12axX3xX13fxX13fxX3xX4xX1xX93xX3xXexXdxX211xX15xX3xX18xX38xX1xX121xX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX2cxXb7xX3xX3bxX6xX3xX4xX166xX3xX2xX13fxX3xX4xX1xX93xX3xXexXdxX211xX15xX3xX163xX4xX1xXdxX1cxX50xX3xX12dxX12dxXce3xX16exX3xX2cxX88xX3xX2cxX8dxXexX3xX1xX3cxX104xX4xX3xX4dxX56xXc4axXexX3xX110xX1cxX3xX1xX3cxX8dxX4xX1xX3xX2cxX1cxX18xX3xX18xX175xX50xX3xX13fxX12cxX13fxX12cxX2a6xX3xX12dxX3xX4xX1xX93xX3xXexXdxX211xX15xX3xX1axX56xX81xX4xX3xX2cxXf1xX15xX3xX2cxX8dxXexX3xX110xX1cxXexX3xX75xX15xX4axX3xXexX12axXexX25exX3xXf9xX38xX1xX121xX3xX75xX15xX16xX1cxXexX3xX12cxX12dxX3xX2cxX88xX3xX2cxXdxX3xX4dxX31xX3cxX3xX2cxX57xXdxX3xX7xX12axX18xX38xX3xX2a5xX88xX3xX1xX36xXdxX7dxX3xXexX8dxX3cxX3xX7xX85xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexXb0xX4xX1xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX4axX3xX4dxXb7xX3xX18xX1xX24xX18xX3xXexX1xX29xX4xX3xX4dxX31xX3xX1xX31xX18xX1xX3xX2cxX36xX18xX38xX25exX3xX13xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xX75xX15xX4axX18xX3xX5xX633xX3xXf9xX1xX31xX3xX18xX56xX81xX4xX3xX4dxXb7xX3xX148xX169xX1baxXcxX3xXexX3bxX211xX18xX3xX2cxX121xX6xX3xX1axX31xX18xX3xXexX93xX18xX1xX3xX2cxX56xXc4axX4xX3xX75xX15xX6xX18xX3xXexXfbxX50xX3xX5xX88xX18xX1xX3xX2cxX8dxX3cxX7dxX3xX4xX1xX93xX3xX2cxX8dxX3cxX3xX4dxX31xX3xXexX3bxXdxX17xX18xX3xX110xX1xX6xXdxX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX7dxX3xXexX20xX18xX38xX3xX1axX56xX81xX4xX3xX2cxXdxX3xX4dxX31xX3cxX3xX18xXb7xX18xX3xX18xX1cxXbxX7dxX3xX4xX3aexX3xX1axX4axX18xX3xX2cxX4axX50xX3xX1axX4axX3cxX3xX4xX46xX4xX3xX75xX15xX16xX3xX2cxX121xX18xX1xX3xX4xX9axX6xX3xXbxX1xX46xXbxX3xX5xX15xX24xXexX25exX3xXf9xX1xX24xX18xX3xXexX1xX29xX4xX7dxX3xXexX3bxX46xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX4exX50xX3xX4dxXb7xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xX148xX169xX1baxXcxX3xX4xX9axX6xX3xX4xX46xX4xX3xX4xXa2xXbxX7dxX3xX4xX46xX4xX3xX18xX38xX31xX18xX1xX7dxX3xX4xX46xX18xX3xX1axX36xX7dxX3xX2cxX4axX18xX38xX3xX4dxXdxX211xX18xX3xX4dxX31xX3xX75xX15xXf1xX18xX3xX4xX1xX543xX18xX38xX3xXf9xX1xXfbxX18xX3xX6dxXfbxX18xX3xX4xX166xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexXb0xX4xX1xX3xX4xX85xX4xX2a6xX3xX2cxXf1xX15xX3xXexX56xX3xX4xX1xX3cxX3xX7xX85xX3xX18xX38xX1xXdxX4exXbxX3xX50xX41xXdxX3xXexX3bxX56xX57xX18xX38xX3xX18xX175xX50xX3xX7xX6xX15xX3xX4xX6xX3cxX3xX1xX3aexX18xX3xX18xX175xX50xX3xXexX3bxX56xX81xX4xX25exX3xX13xX41xX18xX38xX3xXexX46xX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX3bxX6xX7dxX3xX110xXdxX17xX50xX3xXexX3bxX6xX7dxX3xX38xXdxX46xX50xX3xX7xX46xXexX3xX2cxX41xX18xX3xX2cxX12axX4xX7dxX3xX2a5xX12a7xX3xX5xX633xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX31xX18xX1xX3xX4dxXdxX3xX4dxXdxX3xXbxX1xX8dxX50xX3xXbxX1xX46xXbxX3xX5xX15xX24xXexX3xX4dxXb7xX3xX148xX169xX1baxXcxX3xX2cxX12axXdxX3xX4dxX81xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX3aexX3xX7xX940xX7dxX3xX6dxX3cxX6xX18xX1xX3xX18xX38xX1xXdxX4exXbxX3xX7xX4axX18xX3xX2a5xX15xXa2xXexX7dxX3xX110xXdxX18xX1xX3xX6dxX3cxX6xX18xX1xX3xX2cxX56xXc4axX4xX3xX75xX15xX6xX18xX3xXexXfbxX50xX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX4exX18xX25exX3xX16axX12a7xX3xX5xX633xX3xX110xX121xXbxX3xXexX1xX57xXdxX3xX4xX46xX4xX3xX1axX29xX4xX3xX2a5xX543xX4xX3xX4dxXb7xX3xX50xX41xXdxX3xXexX3bxX56xX57xX18xX38xX2a6xX3xX18xX1xXdxXb7xX15xX3xX6dxX85xX3xX46xX18xX3xX2a5xX12a7xX3xX5xX633xX3xX18xX56xX81xX4xX3xXexX1xX4axXdxX7dxX3xX3bxX46xX4xX3xXexX1xX4axXdxX7dxX3xX2cxXdxX17xX50xX3xXexXb11xX18xX3xX5xX56xX15xX3xX1xX166xX6xX3xX4xX1xXa2xXexX3xXexX1xX15xX12axX4xX3xX1axX4axX3cxX3xX4dxX4exX3xXexX1xX85xX4xX3xX4dxX24xXexX7dxX3xX4xX46xX4xX3xX4xX3aexX3xX7xX940xX3xX7xX4axX18xX3xX2a5xX15xXa2xXexX7dxX3xX110xXdxX18xX1xX3xX6dxX3cxX6xX18xX1xX3xX2cxX56xXc4axX4xX3xX2cxXf1xX15xX3xXexX56xX3xX2a5xXfbxX16xX3xX6dxX85xX18xX38xX3xX4xX46xX4xX3xX4xX41xX18xX38xX3xXexX3bxX5b4xX18xX1xX3xX2a5xX12a7xX3xX5xX633xX3xX4xX1xXa2xXexX3xXexX1xX4axXdxX25exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX3cxX6dxX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2a5xXexX12exX6xX5xXdxX38xX18xX29fxX3xX3bxXdxX38xX1xXexX2a6xXaxX12xX0xX7xXexX3bxX3cxX18xX38xX12xX148xX31xXdxX3xX4dxX31xX3xX4axX18xX1xX29fxX3xXcxX3bxXf1xX18xX3xX6axXf83xX18xX38xX0xX5bxX7xXexX3bxX3cxX18xX38xX12xX0xX5bxXbxX12