(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao chất lượng sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao chất lượng sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cụ thể, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 400 cơ sở sản xuất, kinh doanh (tập trung vào các cơ sở sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP) được tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về việc áp dụng hệ thống quản lý; áp dụng công cụ cải tiến năng suất - chất lượng; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm; thực hiện chương trình đảm bảo đo lường; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm - hàng hóa.

Có 150 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng và duy trì thành công các hệ thống quản lý (hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000; hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (HACCP), thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (G.A.P, VietGAP)...), các công cụ cải tiến năng suất - chất lượng (thực hành tốt 5S; duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM); hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean); hệ thống chỉ số hoạt động kinh doanh chính (KPIs)…), xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

100% các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh được hỗ trợ áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm.

Có 06 mô hình điểm (06 doanh nghiệp) áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo đo lường, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số để nâng cao năng suất - chất lượng sản phẩm.

Có 01 đơn vị công lập của tỉnh, 10 chuyên gia có đủ năng lực tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng các hệ thống quản lý, áp dụng các công cụ cải tiến năng suất - chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp và chứng nhận sự phù hợp cho các sản phẩm trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch; có trách nhiệm triển khai thực hiện và đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Xem kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]