(Baothanhhoa.vn) - TP Thanh Hóa đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt kết quả quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển. Diện mạo mới khang trang, đời sống người dân được nâng lên là minh chứng sinh động cho thành quả lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, cùng tinh thần đoàn kết, sự cố gắng vươn lên, quyết tâm phấn đấu với trách nhiệm và tình yêu thành phố của các tầng lớp Nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dáng vóc thành phố hai bên bờ sông Mã - Bài cuối: Bước phát triển mang tầm vóc mới

TP Thanh Hóa đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt kết quả quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển. Diện mạo mới khang trang, đời sống người dân được nâng lên là minh chứng sinh động cho thành quả lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, cùng tinh thần đoàn kết, sự cố gắng vươn lên, quyết tâm phấn đấu với trách nhiệm và tình yêu thành phố của các tầng lớp Nhân dân.

Dáng vóc thành phố hai bên bờ sông Mã - Bài cuối: Bước phát triển mang tầm vóc mới

Đảng bộ TP Thanh Hóa phấn đấu xây dựng TP Thanh Hóa văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng. Ảnh: Trần Thanh

Nhìn rõ hạn chế, yếu kém để khắc phục

5 năm qua, vượt qua những khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội của TP Thanh Hóa tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, dự kiến cả 32/32 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 16,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 115 triệu đồng, đạt mục tiêu đề ra, gấp 2,5 lần so với năm 2015. Đặc biệt, thu ngân sách giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 22.500 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, bình quân hàng năm tăng 9,5%; năm 2020 dự kiến đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 41,6% so với năm 2015. Toàn thành phố đã thành lập 4.675 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 6.478 doanh nghiệp, bình quân có 192,3 doanh nghiệp/1 vạn dân, gấp hơn 2,5 lần so với năm 2015. Công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung sức thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm bình quân giảm 0,54%, ước năm 2020 còn 0,13%, giảm 2,99% so với năm 2015 (tương đương 2.486 hộ), vượt mục tiêu đề ra, đến nay có 10 phường, xã không còn hộ nghèo. Đi liền với các bước đột phá về kinh tế - xã hội, bộ mặt đô thị của thành phố cũng được đầu tư lớn, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật thể hiện qua hàng loạt công trình, dự án được hoàn thiện, đưa vào sử dụng như: Tuyến đường Voi - Sầm Sơn, Đại lộ Nam Sông Mã, Trung tâm Thương mại Vincom, Trung tâm Hành chính thành phố...

TP Thanh Hóa đang thay da đổi thịt từng ngày. Điều đó không chỉ thể hiện ở diện mạo đô thị mà khu vực ngoại thành cũng có nhiều đổi thay toàn diện. Vận dụng những cách làm sáng tạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, 10 năm qua, các xã ngoại thành đã thu được kết quả khả quan thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đáng kể nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ; khoảng cách thu nhập giữa người dân khu vực ngoại thành và nội thành đã rút ngắn lại. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của 17 xã ngoại thành đạt 43,6 triệu đồng/năm, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2012. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã sau khi về đích NTM giảm xuống dưới 5%. Đây thực sự là những “quả ngọt” mà TP Thanh Hóa gặt hái được trong XDNTM.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Quảng Cát đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. 23/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXV đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế tiếp tục phát triển theo đúng hướng và bền vững; văn hóa - xã hội không ngừng được phát huy, an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao. Hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42 triệu đồng/năm, dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 48 triệu đồng/năm, gấp 2,08 lần so với năm 2015. Từ những bước tiến mạnh mẽ đó, năm 2019, Quảng Cát được công nhận xã đạt chuẩn NTM, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Cát lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém. Đó là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã còn chậm; các doanh nghiệp mới được thành lập, các loại ngành nghề, dịch vụ tuy có phát triển nhưng chưa mạnh, thiếu tính bền vững. Trên địa bàn xã Quảng Cát chưa xây dựng được các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Để khắc phục những hạn chế yếu kém, nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ xã xác định: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; huy động mọi nguồn lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, xây dựng Quảng Cát trở thành phường kiểu mẫu năm 2025”.

Với tinh thần nhìn nhận rõ những hạn chế, yếu kém để từ đó xây dựng và hoạch định đúng chiến lược phát triển của thành phố trong chặng đường mới, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chỉ ra: Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững, đồng thời, việc tích lũy để tái đầu tư phát triển, nhất là nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư các công trình lớn về hạ tầng đô thị đang là vấn đề đặt ra. Đa số các doanh nghiệp quy mô còn nhỏ, sức cạnh tranh yếu, chưa hình thành được những ngành hàng, sản phẩm, doanh nghiệp chủ lực có quy mô lớn. Công tác phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn về cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn còn hạn chế, nhất là nguồn vốn FDI. Hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sản phẩm có thương hiệu. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, chưa có định hướng rõ nét và chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố chưa thực sự thông thoáng, hấp dẫn; cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng nhũng nhiễu của công chức, viên chức, chậm trễ trong giải quyết hồ sơ hành chính vẫn còn xảy ra. Tiến độ thực hiện nhiều dự án còn chậm so với kế hoạch, gây bức xúc cho người dân, như các dự án: đô thị ven sông Hạc, tiêu úng Đông Sơn, mặt bằng quy hoạch 73... Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, các thiết chế văn hóa, thể thao chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thực sự mạnh mẽ. Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Trong đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn gặp nhiều khó khăn; công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ còn có những bất cập. Công tác phát triển đảng viên ở một số xã, phường không đạt mục tiêu đề ra. Kết quả thực hiện các chương trình hành động, khâu đột phá còn có một số hạn chế, không rõ nét, chưa đạt yêu cầu đề ra. Ví dụ như: Chất lượng phục vụ của các loại hình dịch vụ chưa cao, sản phẩm du lịch còn ít. Đầu tư hạ tầng ở nhiều mặt bằng quy hoạch, khu dân cư còn chậm tiến độ, chưa kết nối được với các khu dân cư hiện hữu. Chương trình phát triển công nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, hạ tầng cụm công nghiệp chưa được đầu tư hoàn thiện, chưa có sản phẩm mới chủ lực trên thị trường.

Quyết tâm đưa thành phố phát triển lên một tầm cao mới

Trong những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân phường Ba Đình đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng như thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với phương châm hành động “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảng bộ phường phấn đấu, thực hiện có hiệu quả 2 chương trình trọng tâm, đó là: Xây dựng phường Ba Đình trở thành “Đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trong đó tập trung xây dựng phường dẫn đầu thành phố về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại, an toàn thực phẩm và chất lượng giáo dục. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đảng bộ phường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Đi đôi với phát triển kinh tế, phường chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”. Bên cạnh đó, đảng bộ phường xác định, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chính là chìa khóa cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của nhiệm kỳ.

Những thành tựu to lớn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua chính là điểm tựa vững chắc để tin tưởng toàn đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân TP Thanh Hóa nhận diện rõ những hạn chế, yếu kém, tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm, chung sức, đồng lòng cống hiến, đóng góp, đưa TP Thanh Hóa phát triển lên một tầm cao mới. Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI đã xác định phương hướng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Phát huy sự năng động, sáng tạo, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tâm huyết, trí tuệ, tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp để tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trong đó phát triển công nghiệp - xây dựng là then chốt, dịch vụ - thương mại là quan trọng. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh. Xây dựng TP Thanh Hóa văn minh, hiện đại; xứng đáng là đô thị tỉnh lỵ, là động lực, lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh.

Giai đoạn 2020 - 2025, thành phố dự kiến đề ra 24 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng. Cùng với đó là 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá, gồm: chương trình phát triển các ngành dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch và các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao; chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trọng tâm là “người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Đột phá về hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị gắn với ứng dụng những thành tựu công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để tạo tiền đề xây dựng thành phố thông minh.

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình trọng tâm và các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị nhiều lần. Trên cơ sở phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, sát hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Trong đó, trọng tâm là thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, tập trung là quy hoạch mở rộng TP Thanh Hóa đến năm 2040. Tiếp tục duy trì phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế. Phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đi đôi với việc tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, thành phố tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, chất lượng đời sống Nhân dân; xứng đáng với vị trí là trung tâm khoa học kỹ thuật, y tế, văn hóa, giáo dục của cả tỉnh. Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tích cực kêu gọi đầu tư và hợp tác quốc tế. Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thành phố quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý của UBND từ thành phố đến phường, xã. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Tin tưởng rằng những thành tựu quan trọng đạt được qua các nhiệm kỳ, nhất là giai đoạn 5 năm 2015 - 2020 sẽ là tiền đề, là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa chung sức, đồng lòng, sáng tạo, phát triển đưa thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế, tầm cao mới, quyết tâm xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]