Cảnh sát Indonesia ngày 10/2 thông báo đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi khủng bố thuộc nhóm khủng bố Jamaah Islamiyah (JI) có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Bengkulu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZY4bqkw6k34bq5w6k5beG6pSzhu7g1e27hu7jhurXhuqXhu5fhu7gk4bu4asOiMcOp4bu4buG7leG7uG7huq3DqcOi4bu4w6nhurXDouG6peG7uGTDouG7j8Op4bq14bu4NeG7g+G7uMSR4bql4bqjw6nhu7hrbyzDqeG7uDjDo8Op4bu44bqkTVcvw6IjWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYV+G6pWXhurXhu7g2xJEsbW1V4bu2NmVtLWrDouG6uW7hurnhu7bhu7hu4bqlbsSROVXhu7bhuqTDqTfhurnDqTlt4bqlLOG7uDV7buG7uOG6teG6peG7l+G7uCThu7hqw6Ixw6nhu7hu4buV4bu4buG6rcOpw6Lhu7jDqeG6tcOi4bql4bu4ZMOi4buPw6nhurXhu7g14buD4bu4xJHhuqXhuqPDqeG7uGtvLMOp4bu4OMOjw6nhu7jhuqRN4bu4w6Lhuq3DqcOi4bu4KcOpw6Lhu7gj4bu24bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLz09QCYvIz8/NypAOiRAJT1uPToqPcSRI+G7sGNq4bq14bu24bu4LMSRblXhu7bhuqTDqTfhurnDqTlt4bqlLOG7uDV7buG7uOG6teG6peG7l+G7uCThu7hqw6Ixw6nhu7hu4buV4bu4buG6rcOpw6Lhu7jDqeG6tcOi4bql4bu4ZMOi4buPw6nhurXhu7g14buD4bu4xJHhuqXhuqPDqeG7uGtvLMOp4bu4OMOjw6nhu7jhuqRN4bu24bu4NyxuLC1qw6Lhurlu4bq5LeG6uWzhuqXhurXhuqXDqSzEkS1tbDZV4bu2w6Jubmptxq8vLzY3w6nhuqVl4bq14buwxqHhuqU5bsOpLGVqxJFvbeG7sMahw6kvbiY9QC9vasSR4bq5LDc5Ny/EkTlqei89QD09X0A9XyMjL25u4budxqHDqV83LMOpw6JfNeG6uWVf4bqlw6k34bq5w6k5beG6pSzhu7BjauG6teG7tuG7uC9Y4buzKcOpw6Lhu7htLm7hu7hqw6LhurnDqeG6teG7uG7hur8s4bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4ZWZu4bu4xqHhu43hu7g4LsOpw6Lhu7g14bq5ZeG7uDXhuqPDqeG7uMOp4bq14bq5IeG6peG7uMOpw6Ih4bu4bsOiw6zhu7jhu4nhu7hFLGQsbW0sbOG7quG7uMOJLGXhu7hNb8SRLOG7mzlt4bql4buq4bu44bqkw6k34bq5w6k5beG6pSzhu6rhu7jDqeG6tSHhu6Phu7g9Oi8kLz1APSPhu7Dhu7jhu67DucOpw6Lhu7hl4bqlw6nDouG7uMOiw6osxq/hu7hOw4Lhu5wvTk7hu5zGoMOJVlcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw4I5LDfhu7ZY4buzKcOpw6Lhu7htLm7hu7jhuqTDqTfhurnDqTlt4bqlLOG7uMOp4bq1IeG7o+G7uCNALz3hu7huw6Lhu4fDqeG6teG7uDUu4bq54bu4ODzhu7g1e27hu7jhurXhuqXhu5fhu7gk4bu4OOG7g+G6peG7uG7DtOG7i8Op4bq14bu4buG6rcOpw6Lhu7jDqeG6tcOi4bql4bu4ZMOi4buPw6nhurXhu7g14buD4bu4bsOib2Y24bu4w6nDouG6u2Xhu7hkw6Lhu4/DqeG6teG7uDXhu4Phu7hDLGUsLMOi4bu44bqkbcSRLGXhuqXhu6Msw6Lhu7jhu65D4bqkVuG7uDbhurvhu7hrbyzDqeG7uMOi4bqv4bu4xqHDreG6peG7uG5n4bu4NsOi4buRNuG7uMOJw6Ih4bu4w6nDtMOtNuG7uMOC4buF4bql4bu44bq14bqlLuG6ueG7uOG7ruG6pE1W4bu4buG7meG7uOG7ncO0w6nhurXhu7huKOG6peG7uG7huqvDqcOi4bu4w705w6nhurVkb8SRb+G7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WMOJ4bq1w7TDrOG6peG7uGrDoi5u4bu4w6nhurXhu4fDqeG7uOG7synDqcOi4bu4bS5u4bu4S2/hu4M24bu44bq14bqlLOG7uOG6pMOpN+G6ucOpOW3huqUs4buq4bu44buHw6nhurXhu7hzw6JlLDfhu7hMLGUsN8OiLMOp4bu4NsOi4bq54bu4NeG6pcOjbuG7uMSR4buZNuG7uMSRw7Thu4vDqeG6teG7uDbDouG7g8Op4bq14bu4ZMOi4buPw6nhurXhu7g14buD4bu44bu1OcOpbW9t4bu4Ojrhu7g4POG7uDV7buG7uOG6teG6peG7l+G7uCThu7jDqeG6tcOi4bql4bu4asOiKGXhu7hubOG6o8Op4bu4w6Lhu4dl4bu4Oy894buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYw4nDouG7l8Op4bq14bu4OOG7g+G6peG7uG7DtOG7i8Op4bq14bu4w6kh4buj4bu4OMO04buLNuG7uDbDouG6ueG7uMSRIeG7uMSR4bql4bqjw6nhu7hrbyzDqeG7uDjDo8Op4bu4ZSjDqeG6teG7uMSRw7TDreG6peG7uDbhu48s4bu4Q+G6pOG7uOG7ieG7uDYuNuG7uG7huqvDqcOi4bu4w4nhurlsbsOi4bu4TW9lLG5sLOG7quG7uEzhuqUsb+G7quG7uE3hurlvbsOi4bu4TW9lLG5sLOG7uMahIeG7uG5v4buj4bqjw6nhu7g14buD4bu4bmxvw6nhurXhu7huw6Ihw6nDouG7uMahw63huqXhu7hD4bqk4bu4buG7k+G7uMOpPmXhu7gjOzs74buq4bu4OOG7hcOp4bq14bu4bsOiw6zhuqXhu7jDomjhu7hubOG7i+G7uDYuNuG7uMOp4bq1w6LhuqXhu7hqw6IoZeG7uDXhuqnhu7g2KcOpw6Lhu7htLm7hu7hubG/hu6Phu7jDqTzhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljDicOi4bq7ZeG7uGTDouG7j8Op4bq14bu4NeG7g+G7uEPhuqThu7g14bqp4bu4Ni7hurnhu7g1b2Y24bu44bq1IOG7o+G7uGws4bu4w6Ihw6nhurXhu7jEkeG6uShu4bu4xqHhu43hu7g4LsOpw6Lhu7g14bq5ZeG7uG4o4bql4bu44bqkw6k34bq5w6k5beG6pSzhu6rhu7hubOG6ucOp4bq14bu4OOG6u+G7uDbhurvhu7jGoeG7jeG7uG4ww6nhu7g24buHw6nhurXhu7jGoSHhurnhu7g94bu4NiBv4bu4xJEoNuG7uDVm4bu4OOG6o2Xhu7hubOG6o8Op4bu4OCnhurnhu7jDvSzEkeG6peG7uMOp4bq1IeG7o+G7uCM9LyNALz1AQD3hu7jEkSFl4bu4PUA94bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4bsOi4bql4bqvbuG7uGUow6nhurXhu7Av4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmpzb27DouG6uWzhu7ZY4buuTk7hu5zGoMOJL8ag4bqlOW7DqSxlK1ZXL2pY

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]