(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/3, 15 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của Cuba đã bắt đầu nhiệm kỳ mới, trong đó 1.265 đại biểu vừa được bầu chọn trong cuộc bầu cử ngày 11/3 vừa qua sau khi tuyên thệ nhận nhiệm vụ, sẽ bầu chọn bằng phiếu kín Chủ tịch và các Phó Chủ tịch của mỗi Hội đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq/4buvw61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ0QxduG6uOG7uXNn4buB4buu4bq0dmhy4bqyw4Hhu61ow4Hhu6/hu5fDgWhx4buXw4FocG9waOG6uMO9w4Hhu69ocOG7gG5oUOG6uuG7oW5o4buhw7ThurhocuG7m+G6umjDgeG7r3bGsEFo4bu3SmhB4bqsduG6vy/hu6/DreG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu65zbnFn4buBaCPhu63Ds+G7iGjDrMSpL+G7i8OpaMOtxKlo4buu4bq0dmhy4bqyw4Hhu61ow4Hhu6/hu5fDgWhx4buXw4FocMahRGjhurjDvcOB4buvaHDhu4BuaFDhurrhu6FuaHLhu49o4buhw7ThurhocuG7m+G6umjDgeG7r3bGsEFo4bu3SmhB4bqsdsOpaOG6uEXDgMOB4butaHLhuqBow63hurnDrGrEqWhyw7J2aOG7oXbhu6nhurpow41Gbmhy4buC4bqqcGjhu6Hhu5vhurpocOG7r8ODw4Fo4bq4RcOAw4Hhu61ocOG6uuG6tHBo4buh4bub4bq6aHBIaMOB4butw7Phu4how63DrS/hu4tow41GbmjEkOG6um5ow4lu4bq6aOG7t+G7r3Zo4bq44bq64buI4bulw4Fo4bq44buvxrBow4Hhu6/hu53DgWjDgeG7r3bGsEFow43hur7DqWjDicO5aOG7oeG7m+G6umhw4buvw4PDgWjhu6Hhu5HDgeG7rWhE4buvduG7p+G6umjhu7d3w4FoUOG7r+G7gGjhurh5cOG7r2jDjcOzaHBvcGhd4buv4bqgaFDhu6/hu4Bo4bq4eXDhu69ocOG7gG5oQeG6pHZo4buu4bq0dmhy4bqyw4Hhu63hurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buB4bq/dkHhu61ow4lFcOG6rWcvL3Bxw4Hhurnhu6Fuw4Dhurjhu69uw4Hhu6/hu6/DgG7hurnDjcOBL3Fzw4nhu7fhurjDgEQvw4Fzw4zDiS/DrWzDreG7iy/hu4lsccOtaW3DrG3DrcSp4bq4bOG7i8OtauG7uWvhurnhu7VE4butZ2gv4buBaOG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBMeG7r3PDgGjhu6524bunw4FoROG7r29EaFDhurrhu6Fuw6locG9waOG7ruG6tHZocuG6ssOB4butaMOB4buv4buXw4FoceG7l8OBaHJ5bmhE4buv4buC4bqmw4Hhu61o4bq9cMahRGjhurjDvcOB4buvaMONw7No4buv4bq64buIxrDDgcOqaOG7ucOzaHDhuqZoxJDhurpuw4Fow4Hhu6/Ds2jDgeG7guG6rHBocG7DgGjDgeG7r8ah4bq4aOG6uMOydmhB4bqkdmhy4bqmw4Fow415aOG7r8Ozw4Hhu69ocOG7r3fDgeG7r2hy4buC4bqqcGjEkOG6uuG7iGhyecOB4buvaMOBw7Phu4jDqWhy4buNQWjDgeG7r3bGsEFocOG7jWjDgeG7r3bGsEFow43hur5o4buvw7PDgeG7r2hE4buvb0TDqWjhu7nhu51EaEThu69vRGhw4bqmaMOJQmjDjcOzaEHhurThurhow4nhurZocOG7r+G7hHBow4HDtcOB4butaOG7t+G7r29w4bq5aFFHaOG7t3bhu6fDgWjhurhFw4DDgeG7rWjhu7dKaOG7r8ODRGhy4bub4bq6aOG6uHbhu6XDgcOpaHBvcGjhu67hurR2aHLhurLDgeG7rWjDgeG7r+G7l8OBaHHhu5fDgWhwxqFEaOG6uMO9w4Hhu69ocOG7gG5oUOG6uuG7oW5ow4nDuWjhurjhu6/hu43DgGjhu7nhurrhu53DgWjDjcOzaOG7ocSCaEThu6924bun4bq6aOG6uOG7r+G6sMOB4butaMSQ4bq6bmhwb3BocsWpaOG7iuG6usah4bq4aOG6uOG7r+G6umjhurjhu6/hu51EaHLhu4LhuqpwaOG6uEXDgMOB4butaMSQ4bq6b2jhurhFeMOB4buvaOG6uOG7r25BaMONxqHDgWjDgeG7r+G7l8OBaHHhu5fDgWhBw7NocG9waDbhu4ho4buhbsOBaHLFqWhwSGhy4buPaOG6uHbhu6fDgWjhu6/Ds8OB4buvaOG6uEXhu4LhuqxwaHLhuqDDqWjhurhFw4DDgeG7rWjhu612bnZocsOAw7LDgWjDrGhw4buAbmhw4bq64bq0cGjhurjDgsOB4butaOG6uOG6uuG7iOG7qcOBaHBIaOG6uMOAw7PDgWjEkOG6uuG6tnBow6xpw61rLcOsacOtbOG6ueG6vy9E4buB

HG (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]