(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/6, các nguồn tin quân sự cho biết, Không quân Đài Loan đã mất liên lạc với một chiến đấu cơ F-16 trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Han Kuang.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhu7Dhu5vhuqBvLuG6puG7l+G6pGZvIcOJSW/hu6nDgOG6oMO94bqkb+G7scO6w41v4bup4bq8b0Atw7Lhu5Fvw4LDuklvSeG6ouG6pG/DgOG6oOG7tcONb+G6ssOA4bqgb0nhu6Xhu4RvSUfhu6XhuqThu4kvw4DDssSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buEPeG7reG7l+G7q27EqW8ow4Hhu5vDlW/DtS/hu5Fob+G7qcah4bupb+G6pMOBw41F4bqkb0nhuqDhuqRvRsONdeG6pG9ITm/hu6nDgOG6pm/GsOG6oMO9SWhvLMOAROG6pMOBb0bDjXXhuqRv4buw4bub4bqgby7huqbhu5fhuqRv4bux4bufb8OCw7pJb+G6tOG6oHnhuqRv4bq04bud4bupb8OSw4rhuqBvw4LDiUlv4bupw4DhuqDDveG6pG/hu7HDusONb+G7qeG6vG9ALcOy4buRb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqyw4DDjUThuqRv4bqyw4Dhurhv4bupw43DieG7qW9J4bul4buEb0lH4bul4bqkb0nDgEvhur7huqTDgW/huqThuqB54bqkbz3hu5fhuqRvLMON4buX4bqkw4Fp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7ieG6oMOCw4FvSEfhu6nDqm4vL+G7qeG7q+G6pGnGsOG7l+G6pknDgOG7l+G6pMOAw4Dhuqbhu5dpw5LhuqQv4bur4butSOG6sknhuqbhu4Qv4bqk4but4buMSC/DsuG7meG7jeG7jy/DteG7meG7q8Oyw7Lhu5HDsuG7lcO04buZSeG7keG7jcOzw7XhurTDssOzaeG6tuG7hMOBbm8vxKlv4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqW/huqHDgOG7reG6pm9Jw4BE4bqkw4FvxrDGoeG6pmZv4oCcIcOJSW/hu6nDgOG6oMO94bqkb+G7scO6w41v4bup4bq8b0Atw7Lhu5Fvw4LDiUlv4bupw4Dhurpv4bqkw4FF4bqgb+G7seG7n2/GsOG6oMO94bqkb8OCw7pJb+G6tMOM4bupb8Oy4buPb8OB4bqg4bq+b8O14buPb+G7hMOAw4xJb8OB4bqg4bq+b+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBb8OsSUzhu6lvw7Lhu41vw4HhuqDhur5vw7Xhu49v4buEw4DDjElvw4HhuqDhur5vPSjhu4tv4bqyw4DhuqBv4bux4buX4bqkw4FvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/huqTDgOG6oOG7tcOCb8OS4buIb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqyw4DDjUThuqRv4bqyw4Dhurhv4bupw43DieG7qW9J4bul4buEb0lH4bul4bqkb8OARMOCb8O1L+G7kWlvPeG6oOG7teG6pG/hu6lE4bqkw4FvScah4bupb0nDg8OCb+G6suG6oMO9w4Jvw5Lhu5tv4bupTMONb+G6pOG7neG6pG/hu7Hhu5fhuqTDgW/hu7FL4buA4bupb0nhuqDDveG6pG/DgOG7m+G6pMOAaeKAnW/huqHDgOG7reG6pm/huqFHw43huqTDgW9JdcOCb+G7qMOA4bqub8OAw43DlW/hu6hMw41v4bqk4bud4bqkb2HDjcSQ4bupb8OB4bqg4buXb8OsKMOh4buo4buo4buLaG/hu6nDgOG6oMO94bupb8OCxqHDlW/GsOG7l8OVb0lHeeG6pG/GsOG6oMO94bqkb8OCw7pJb0lHeeG6pG/hurLDgEThuqTDgW/hu4TDgOG7peG6pG9Jw4DDjcOJ4bupb0bDjeG7peG6pG8o4bqm4buf4bqkbyjhuqbhu5/huqRv4buGb0nDgOG7m+G6pMOAb+G7hMOAxJBv4bup4buj4bqkw4Fv4buo4bq8by7huqbhuqTDgWlv4buow43DieG7qW9J4bul4buEb0lH4bul4bqkbz3hu5fhuqRvLMON4buX4bqkw4Fvw4Dhuqbhu51Jb+G7scOJ4bqkw4Fv4bur4bqg4bu54bqkb0nhu6Xhu4RvScOAS+G6vuG6pMOBb+G6pOG6oHnhuqRv4bq0w4rhuqRv4bqkw4DDuklv4bupxKjhu5dv4buw4bub4bqgby7huqbhu5fhuqRob8awcElv4buxw7nDjW9JTW/DgETDgm/DtS/hu5Fvw5Lhu5tv4bqy4buv4bqmb+G7q+G7m+G6oG/DtG/huqTDgeG7m8OVaeG7iS/hu4TEqQ==

HG (Theo Sputniknews)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]