(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-4-2019, đoàn công tác Cục chính trị Quân khu 4 do Đại tá Đặng Sỹ Lộc, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát chất lượng chiến sỹ mới tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu4nhuqHhu6RL4buJ4bu2QDvhu7ZLOTc9S+G7s2FRO0sm4bu2YUvDk0sm4bu24buWLEs44buSOUvhu6Thu7ZSOUs/xIMyO+G7tEvhu6Thu7bhu7hWO0s4ZEs6MOG7uEs54buU4bu4S+G7uTdhO+G7tEvFqCzhu5g7S+G7juG7jE5JL+G7tk3DjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu5nGr+G7kOG7pkrDjeG7t+G7kjvhu7RLw5Mtw5MtTkxNw5Thu4JLxags4buYO0vhu6Q+O+G7tEs54buS4bukS+G7ieG6oeG7pEvhu6Thu7ZAO+G7tks5Nz1L4buzYVE7Sybhu7ZhS8OTS+G7pixLauG7lOG7uEs54buSS2rhu5474bu0S+G7t2RLcFvhu6Thu4JLw73hu7YuS+G7pOG7tuG6o0s74bu24bu4WDpL4buJ4bu2QDvhu7ZLOTc9S+G7s2FRO0sm4bu2YUs/4buYOks5N8SDMzvhu7RLxags4buYO0vFqMagSybhu7hZOks5N+G7kOG7gksm4bu24buWLEs44buSOUvhu6Thu7ZSOUs/xIMyO+G7tEvhu6Thu7bhu7hWO0s4ZEs6MOG7uEs54buU4bu4S+G7ueG7uFlhS8WoLOG7mDtLw5NM4buCS+G7uTdhO+G7tEvFqCzhu5g7S+G7juG7jE7hu4JL4buLW0vhu4nhu5nhu7Phu7dLOSQ74bu2S+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7icavOznGrzdKw41J4bu4OuG7tEvhu6Q/4buQODjDiUrhu6Y54bu2YTrDmUvhu7jhu4nGrzs5xq83Sks4OeG6rT/Gr8OJSuG6peG7uOG7pjnhu7bhu4BL4buMw5NMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5NO4buONeG6p+G7hkpLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L03DlE1PL01Mw5Lhu6bDk03hu4zDksOVTkw5TcOUw5Phu4zhu44/TOG7hCo14bu04bq+N8OJw5Thu45MSkvhu5A/OcOJSuG7ieG6oeG7pEvhu4nhu7ZAO+G7tks5Nz1L4buzYVE7Sybhu7ZhS8OTSybhu7bhu5YsSzjhu5I5S+G7pOG7tlI5Sz/EgzI74bu0S+G7pOG7tuG7uFY7SzhkSzow4bu4Sznhu5Thu7hL4bu5N2E74bu0S8WoLOG7mDtL4buO4buMTkpLL8ONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7ueG7tsavLEvDmeG7kixL4buk4buSLEvhu6ThuqPhu5BLxaggO0vDoj3hu4JLO+G7mjpLTkxNw5Thu4JL4bu54bu4WWFLxags4buYO0vDk0zhu4JL4bu5N2E74bu0S8WoLOG7mDtL4buO4buMTks54bu4VjVLO+G7tlQ7S8Oi4buYSzldS+G7pOG7tuG6r+G7pEvhu7ZhUjtLP2Hhuq1YO0tNTkxLxah9O+G7tEvhu6Thu7ZAS+G7pOG7tuG7uFY7SzhkSzow4bu4S0fhu4nhu7dxSEs5Nyw74bu0Szks4buYO0s5JDvhu7bhu4RL4bu34buQYUsm4bu24bu4Sznhu7hWNUs74bu2VDtL4buJ4bu3cUvDoldLxaggO0vDoj3hu4JLw6Iw4bu4SzjhurdLxahbO+G7tEvDouG7uOG7rjvhu4JL4bu04bu4w6E1S8WoNEvhu6ThuqPhu5BL4buk4buSO0vDmVtL4buk4buS4bukS+G7pFI14buCS+G7pOG7kuG7pEvFqH074bu0S+G7pOG7tkBLxajGoEs4MDpLP+G7mDpLNmHGrztLw6Iw4bu4Szo+4bu4Szk3xIMxO+G7tEs2YVE7Szvhu7TDo+G7hEvhu4nhu5Lhu6RLxah9O+G7tEvhu6Thu7ZAS+G7pOG7kjtLw5lbS8WoxqBLOUDhu6Thu7ZL4buk4bq34bukS+G7tOG7uMOhNUvhu6Thu5Lhu6RL4buk4bu24bu4VjtLOCVLODA6S+G7tiHhu5BLO+G7tlQ14buCSznhu7ZA4buk4bu2Szvhu7Thu7bhu7hLw6Iw4bu4Szo+4bu4Szk3xIMxO+G7tOG7gksmY0s/YVQ5S+G7pOG6o+G7kEs2YVE7S8WoW+G7uOG7gkvFqMSDMuG7pEvhu7Yo4bukSzlUNeG7gks74bucOkvDouG6tTvhu7RLJuG7uFY7Sznhu7bhuq/hu6RL4buk4bu2QDvhu7ZLOTc94buCSzZhUTtLOOG6t+G7gkvhu7ZUYUvhu6RTO+G7gksmZEs54bu2YVQ54buCS8Wo4buSNUvhuq874bu0S+G6reG7rmFL4bukU2Hhu4JLO+G7tuG7uFg6S8Oi4bqhS+G7pOG6o+G7kEvFqCA7S8OiPeG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43DgjDhu7hLNeG7tsSDIDvhu7RL4buk4bu2UTpL4oCcT0vhu6TDoDvhu7Thu4JLw5JLO+G7nDrigJ1LR+G7icOgO+G7tEvhu5o74buCS+G7pMOgO+G7tEsz4buCS+G7pMOgO+G7tEs/4buYOkvDouG7mEs74bucOks5UTpLOcSD4buCSzvhu7Rh4bqtWDtLw6IoO+G7tOG7hks/4buQ4bu4Sz894buk4bu2S+G7pOG7tkA74bu2Szk3PeG7gkvhu7Ys4buYO0vhu6Thu5Y74bu2S+G7tOG7uOG7kEvFqCM74bu24buGSzXhu7ZVOkvhu6Thu7ZSOUvFqOG7lCxLxajhuq/hu6RLP3vhu7hLOHs74bu04buCSzvhu5o74bu0Sz/hurfhu6RL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pOG7hksmVjlLNmHhu5ZL4bu2LOG7mDtLOeG7tuG7mDvhu7ZLO+G7tuG7uFg6S8Oi4bqh4buGS+G7pOG7kuG7pEs6e+G7uEs2YeG7kDtL4bu2WEvhu6ThuqPhu5BL4buk4bu24bu4VjtLOCVLOjDhu7hI4buCS8WoxqBL4bu04bu4w6E1S8WoIDtLw6I9SyY9NUs54bu2MeG7uEs74bucOkvDmeG7nDlLxajEgzLhu6RLOcSDSznEgzM74bu0S+G7pOG6o+G7kEvDmVtLxahb4bu44buCSznhurFLxaguS8WoxqBLxahbO+G7tEvDouG7uOG7rjtLJuG7tkDhu6Thu7ZLP1hLOeG7uDvhu7ZLOeG7tlM7S8OixIMyOUs2YeG7kEsm4bu2Lksm4bu24buaO0vhu6TDoDvhu7RLO+G7tuG7kGFL4bu2LOG7mDtLOeG7tuG7mDvhu7ZLOXs5Szoo4bu4Szvhu7bhu7hYOkvDouG6oUvFqMSDMuG7pEvhu7Thu7jhu5As4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjcO94bu24buSOUvDmeG7uFlhSyZWOUs/YVQ7S8OZYV3hu7hLP+G7mDpLw6Lhu7hY4buk4buCS2rhu5Thu7hLOeG7kktq4bueO+G7tEvhu7dkS3Bb4buk4buCSzXhu7YuS+G7ieG7tuG6o0s74bu24bu4WDpL4buJ4bu2QDvhu7ZLOTc9SzZhUTtLJuG7tmFLw5NLxajhu5I74bu2S+G7tOG7uOG7kkvhu6Thu5AsSzvhu7bhurU74bu0SzsiSz/hurfhu6Thu4JL4buke0vhu7Thu5w74bu0S+G7pOG6o+G7kEvhu6Thu5I7S8OZW+G7gkvhu6Thu7bhu7hWO0s4ZEvhu7nhu7hZYUvFqCzhu5g7S8OTTOG7guG7uTdhO+G7tEvFqCzhu5g7S+G7juG7jE5LOTcsO+G7tEs54bu2MeG7uEvhu7Thu7jhu5A7SzZh4buQ4buCS8Wo4bue4bukS8OZ4bu4WDlLP+G7mEs44bq3Szvhu7bhu5A74bu2Szvhu7bhu5Thuq3hu4JLOOG7kjvhu7RLOeG7lCxLOTcsO+G7tEvFqOG7uFdhS+G7tuG7mDvhu7ZL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEtq4buWO+G7tOG7gkvhu6Q+O+G7tEs54buS4bukS+G7pOG7tkA74bu2Szk3PeG7gks2YeG7ljtLP+G6qUs5xINLOcSDMzvhu7Thu4JLN8OoO0s/YeG6rVg7SyZjSz9hVDlLw5lbS8WoW+G7uOG7hEtqfTvhu7RLOeG7tjHhu7hL4bqt4buuYUvhu6RTYUvhu7k3YTvhu7RLxags4buYO0vhu47hu4xOS+G7pFM7Sznhu7hWNUs54bqh4bukSztRO+G7tEvhu6Thu5AsS+G7pOG7tlI5Sz/EgzI74bu0S+G7tmFSO0s/YeG6rVg74buCSzfDqDtLP2Hhuq1YO0vDouG7mEvhu6Thu7ZSNUvhu7bhu5g74bu2SyZjSz9hVDlLxah74bu4S8OiMOG7uEvhu4nhu7dx4buES+G7uUDhu6Thu7ZL4buk4bq34bukS8WoXeG7uEs6MOG7uEs7W+G7uEvhu6ZhO+G7tOG7gkvhu7Thu7jhu5IsS+G7kjtL4bu2YVI7Sz9h4bqtWDvhu4JLw5l94bu4S+G7psSDNDvhu7RL4buk4buSO0vDmVtLJuG7tmE74bu0S+G7tmFSO0s/YeG6rVg74buCS+G7pmHhuq1LOTcjSztXO0s7VjVL4buk4bu2VkvFqFtLOOG7uDvhu7ZL4bu2LOG7lDlLOeG7tsavLEs2YeG6rUvFqD074bu24buGSznhu7bEgzE74bu0S+G6p2Hhuq3hu647Szvhu5w6S+G7pOG7tuG7nOG7pEvhu6bhu7jDnTtLw5nhu7hWO0s5Izvhu7ZL4bu2Izvhu7ZLOcSDSznEgzM74bu04buCSzXhu7ZRO0s/LOG7lOG7uEvDouG7mEvhu7Thu7jhu5bhu7hLNmHhuq1WOUsmPTVLOeG7tjHhu7hLO+G7tuG6tTvhu7RLw6JSO0vFqFdLOjDhu7hLNeG7tuG7kjlLOOG7uDvhu7ZL4buk4bqj4buQS8OZW0vFqFvhu7jhu4RL4bu5XUvhu6Thu7bhuq/hu6RLOXs5S+G7pOG7kuG7pEvhu7Ys4buUOUvFqFs74bu0S8Oi4buaO0vhu7Yu4buQ4buCS8Oi4buaO0s74bu04bu2WOG7gks54bu2WUvhu6bhuqHhu6RLOeG7tllLOeG7tuG7kCxLOTcsO+G7tEvhu7Thu7gxSzvhu7Thu7Yk4buCSzvhu7Thu5jhuq1LO+G7tOG7tiThu4RL4bqmUeG6rUvhu6bhurc74bu0Sznhu7g74bu2Sznhu7ZTO0vFqCzhu5g7SyZWOUvDouG7mEs6PuG7uEs5N8SDMTvhu7RLw6Lhu5o7S+G7ti7hu5BLP+G7mDvhu7ZLOuG7lDvhu7ZLxags4buYO0smVjlLOTcsO+G7tEvFqCA7S8OiPUvFqFlL4buk4bu24bu4VjtLOCVLOjDhu7hLxajEgzLhu6RL4bu2KOG7pEs5VDVLw6Lhu5hLN8OoO0s/YeG6rVg7S+G7tizhu5g7Sznhu7bhu5g74bu2SzXhu7YsO+G7tEvhu6Thu5Lhu6Thu7ZLNmFRO0s74bu2UTvhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXEkWE54bu2LDdKw43huqZhUTtL4buZw6A74bu0SS81w40=

Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]