(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Công an huyện Bá Thước, năm 2018, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên tình hình an ninh trật tự (ANTT) tiếp tục được bảo đảm ổn định, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, các hoạt động băng, ổ nhóm bảo kê, đòi nợ thuê, siết nợ, các vụ việc phức tạp, nổi cộm, phạm pháp hình sự được kiềm chế và giảm dần.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHROG7oUhELWrDveG7q8aw4bu14bqr4buDeMSQQ0Thu6vFqUli4buH4bq74buc4bqi4bu1xrDhu4Nq4bu14buD4bupxJBJw7nhu7Xhu4Phu5pr4buDXeG7qcOK4bq04bud4buDw71s4buz4buDRMODROG7g+G7neG6ouG7tcaw4buDRGvhu53hu4Phu5tu4bu34buD4bufbuG7s+G7g2rhu7Xhu4Phu7Xhu6vhu7Xhu6nhu4NEQuG7lUThu4NE4buG4buDREJ04bu14buD4buf4buvauG7g+G7m2zhu7Xhurkv4bupZuG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bujROG7qcSQ4buz4bub4buD4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buDw6xm4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4NpaMSp4bqoSGLhu4fhu4NDQuG7neG6teG7hy8v4bud4buj4bu1ZOG7m2rhu7dE4bupauG7teG7qeG7qeG7t2pkRuG7tS/hu6Phu6FDeUThu7fhuqgv4bu14buhR0MvZsSp4buFaS9m4buLw6zhu6NnZmbhu4VoZ2lEacOsZuG7ieG7hcO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurXhu4vEqcOs4buH4buDasO9ROG6teG7h+G7nOG6ouG7tcaw4buDauG7teG7g+G7qcSQScO54bu14buD4buaa+G7g13hu6nDiuG6tOG7neG7g8O9bOG7s+G7g0TDg0Thu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0Rr4bud4buD4bubbuG7t+G7g+G7n27hu7Phu4Nq4bu14buD4bu14bur4bu14bup4buDRELhu5VE4buDROG7huG7g0RCdOG7teG7g+G7n+G7r2rhu4Phu5ts4bu14buH4buDL+G6u+G6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dE4buhSEQtasO94burxrDhu7Xhuqvhu4Phu53hu6Hhu7VE4buhQmLhu4fhurvhu5zhuqLhu7XGsOG7g2rhu7Xhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g+G7mmvhu4Nd4bupw4rhurThu53hu4Phu5vDskThu4PGsOG7q+G7hOG7g+G7n8OD4bur4buDRMOK4bqk4bu1xrDhu4NG4buV4bu14buD4bud4bupxJBJ4bul4bu14buDREJr4bur4buD4bqo4bupcOG6qOG7g+G7neG7qeG7k0Thu4Phu7Nq4buDREVJZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0Thu6FIRC1qw73hu6vGsOG7teG6q+G7g3jEkENE4burxalJYuG7h+G6u13hu6nhu6Hhu7fhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4NE4bur4bu14buDROG7gOG7g+G7nOG6ouG7tcaw4buDauG7teG7g+G7qcSQScO54bu14buD4buaa+G7g13hu6nDiuG6tOG7nWPhu4Phu7XDs+G7s+G7g2fhu4Vm4buJY+G7g0Thu63hu7Xhu6nhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4NE4bqu4bur4buD4bqo4bupbeG7s2Phu4NEw7nhu4Phu7Vt4bu14buDSG/hu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phu51B4bu14buD4buj4bur4bun4bu14buD4bub4burdeG7teG7g+G6qOG7qeG6vuG7neG7g0Rt4bqoY+G7g0TEkEnhu4Phu7Xhu6nhu6t04bu14buDROG7reG7teG7qeG7g+G7qeG7reG7teG7qeG7g2rhu7Xhu4Phu7Xhu6vhu7Xhu6nhu4NEQuG7lUThu4NE4buG4buDZUrhu7RdXcOp4buDROG7q3Xhuqjhu4NE4bq44bud4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu5tu4bu34buD4bufbuG7s+G7g+G6sOG7teG7g+G7n+G7r+G7teG7qWPhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5/hu6Xhu4NIbknhu4NCauG7g0Thuq7hu6vhu4Phuqjhu6lt4buz4buD4bud4bu54buDROG6sOG7g+G7neG7qeG6vuG7nWPhu4Phu51r4bud4buD4bup4bu3bUThu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g+G7m8Oz4bu1xrBj4buD4bqw4buD4bu14bup4bu54buz4buD4bubbuG7t+G7g3l0Y+G7g+G7n0Hhu6vhu4Phu7XhuqThu4NE4bupxJB0Y+G7g0Phu6t1ROG7g+G7teG6pGPhu4Phu51r4bud4buDRuG6uOG7g0bhu6vDueG7neG7g+G6qOG7qeG6vuG7neG7g0Rt4bqoY+G7g+G7teG6sOG7q+G7g+G7neG6ruG7s2Phu4Phuqjhu6lt4buz4buD4bqo4bupa+G6qOG7g+G7qeG7reG7teG7qeG7g0Phu4bhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g3nhu6vDuuG7s+G7g+G7neG7qXXhu4NGbOG7g8aw4burbuG7s+G7g+G7o+G7meG7tWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dE4buhSEQtasO94burxrDhu7Xhuqvhu4N4xJBDROG7q8WpSWLhu4fhurvhu5zhu7nhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g3l1ROG7g+G6qsSQbuG7g0RCdOG7tWPhu4NEQsOK4bq04bud4buD4bupdUThu4PDvWzhu4Phu6Phu7fhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g2rhu7Xhu4Phu6nEkEnDueG7teG7g8O9xJDhuqLhu7Xhu4Phu53hu6nhurrhu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g+G7tcOy4buz4buD4bud4bupw7Lhu53hu4NE4but4bu14bup4buD4bup4but4bu14bupY+G7g3nhu6/huqjhu4NE4bupw4Lhu6vhu4NE4bupauG7s+G7g+G7s8OKxJDhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu53hu5Phuqjhu4PhurpJY+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g+G6qsSQScO64bu14buDROG7gOG7g+G7qcSQScO54bu14buD4bufdeG7teG7g+G7nWvhu53hu4NIb2Phu4NE4bup4buv4buDRELhu5Phu7Xhu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buDRmzhu4NEQuG7q+G7peG7teG7g3nhu6lq4bur4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7m+G6rmPhu4Phu53hu7nhu4Phu6nhu6vDucSQ4buD4bqqxJBu4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7neG7qeG6uuG7g0RCw4rhurLhu7XGsGPhu4PGsOG7q27hu6vhu4Phuqjhu6lr4bqo4buD4bu14bup4buN4buz4buD4bupxJBJ4buD4buf4bqu4bu1xrDhu4ND4bq+4bud4buD4buzbeG7teG7qeG7g0ThurDhu7XGsOG7g+G7qeG6pOG6qOG7g+G7neG6umrhu4Phu51u4buD4bupw7nhu4NE4bupw4Phu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0RC4buv4buDRmzhu4NE4bu3bOG7teG7g+G7o+G7keG7teG7g0Thu7Hhu53hu6nhu4Phu53hu4bhu53hu4NE4bupauG7s+G7g8aw4burauG7g+G7neG6ouG7tcaw4buDRGvhu53hu4Phu59u4buz4buD4bubbuG7t+G7g0rhu7RdXWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dE4buhSEQtasO94burxrDhu7Xhuqvhu4N4xJBDROG7q8WpSWLhu4fhurvhu7TDs+G7s+G7g2fhu4Vm4buJY+G7g+G7neG6ouG7tcaw4buDauG7teG7g+G7qcSQScO54bu14buD4bufb+G7g+G6qOG7qWtE4buD4bup4burw7nhu7Xhu4NGbOG7g0jhu4Lhu4PDvcON4buD4buL4buJ4buDRuG6uGPhu4Phu4vhu4nhu4Phu5/Dg+G7q+G7g0TDiuG6pOG7tcaw4buDRuG7q+G7g+G6qOG7qW3hu7Phu4Phuqjhu6lr4bqo4buDw73EkOG7lUThu4NGw7rhu4NEQuG7lUThu4NE4buG4buDSG/hu4Phu6nhuq7hu6tj4buD4buzauG7g0RFSWPhu4NG4bur4buD4bqo4bupbeG7s+G7g8O94burdOG7teG7g+G6qsSQauG7teG7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu7PhuqLhu6vhu4NEQsOKw4Lhu7XGsGLhu4PDveG7leG6qOG7g0Zs4buD4bqo4bupa+G7g0Thu6ls4bu14bup4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4PEqeG7g+G7neG7qcSQSXThu7Xhu4Nr4bu14buDRsO64buD4buzauG7g0RFSWPhu4Phu5vDskThu4NGbOG7g0jhu4Lhu4PDvcON4buDZmbhu4Phu5/Dg+G7q+G7g0TDiuG6pOG7tcawYuG7g0jhu4Lhu4Phuqjhu6ltROG7g8Ot4buDRuG6uOG7g0bhu6vhu4Phuqjhu6lt4buz4buDw73hu6t04bu14buD4bqqxJBq4bu14buD4bufdeG7teG7g+G7s+G6ouG7q+G7g0RCw4rDguG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0Thu6FIRC1qw73hu6vGsOG7teG6q+G7g3jEkENE4burxalJYuG7h+G6u13hu6nhu4bhu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g0TDg0Thu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0Rr4bud4buD4bqqxJBu4bu14buDw73DjeG7g+G7nWvhu53hu4Phu53hurLhu4ND4bqm4buDeeG7q+G7teG7qeG7g+G7o+G7t2rhu7Xhu6nhu4Phu53hu7nhu4Phu5/hu6vDusSQ4buDeeG7q8O54bu14buDRsO64buDSuG7tF1dY+G7g0Thu6t14bu14buD4bupbOG7teG7qeG7g3nhu6vhu6Xhu7Phu4NEQmrhu4NGbOG7g0Jq4buD4bqqxJBJdUThu4Phu5/hu6/hu7Xhu6nhu4NI4buC4buD4bqo4bupbUThu4Phu5/Dg+G7q+G7g0bhurThu6vhu4Phu4nhu4Phu53hurLhu4ND4bqm4buDRuG7q+G7g+G6qOG7qW3hu7Nj4buD4bqo4bupbUThu4NE4burw7rhu7Xhu4PDrGThu4Xhu4Xhu4Vk4buF4buF4buF4buD4bufxILhu7XGsGThu4Nh4buV4bu14buD4buf4bqu4bu1xrBj4buD4bqqxJBu4bu14buDw73DjeG7g0Thu6nEkOG7g+G7qcSC4bur4buDRuG6vOG7g3nhu6nhu7Hhu4NG4buVROG7g8O94burw7nEkOG7g+G7teG6sOG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4buLZuG7g3nhu6nhu5fEkOG7g0NF4bu1xrBj4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7n+G7ueG7g8Ot4buF4buDeeG7qeG7l8SQ4buDQ0Xhu7XGsOG7g0Thu4bhu4Phu53hu6l14buDQ+G7guG7g+G7o+G6uOG7tcaw4buD4bup4bqy4bur4buD4budxILhu7Vj4buDZ2bhu4N54bup4buXxJDhu4NDReG7tcaw4buDQ8Oz4bu14buD4bubw7Lhu7Xhu4Phu59t4bu14buDQuG7q2pkZGThu4NdxJDhu5nhu7Xhu4NEQmpj4buDeeG7q+G7peG7s+G7g0Phu7drROG7g0bDuuG7g0bhu6vhu4Phuqjhu6lt4buz4buDRELhu5VE4buDROG7huG7g2rhu7Xhu4NE4bu3bOG7teG7g8aw4burauG7t+G7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g+G6qOG7qWtE4buD4bup4burw7nhu7Xhu4NGbOG7g0Jq4buD4bqqxJBJdUThu4Phu5/hu6/hu7Xhu6nhu4NI4buC4buDw73DjeG7g+G7iWhm4buDRELDisOC4bu1xrDhu4Phu6nhuqThuqjhu4NG4bur4buD4bqo4bupbeG7s+G7g8OdxJDhu5VE4buDxq/hu6tq4bu34buDROG7qeG6ouG7tcaw4buD4bufw4rDguG7tcaw4buD4bub4bquY+G7g+G6qOG7qW1E4buDROG7q8O64bu14buDw63DreG7hWTEqcOtw61k4buF4buF4buF4buD4bufxILhu7XGsGPhu4NEw4rhurThu53hu4PDrMOs4buDxrDhu6vhu5NJ4buD4bqo4bupcOG6qOG7g8O9a+G7q+G7g0jhu6Fi4buDQmrhu4PhuqrEkEl1ROG7g+G7n+G7r+G7teG7qeG7g0Rt4buz4buDxrDhu6vhu4Thu4NpZ2fhu4NI4buh4buD4buz4bqi4buDROG6omLhu4Phuqjhu6ltROG7g2bhu4Vk4buLw63hu4Vk4buF4buF4buF4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7n8OD4bur4buDRuG6tOG7q+G7g+G7i+G7g0RCw4rDguG7tcaw4buD4bup4bqk4bqo4buDRuG7q+G7g+G6qOG7qW3hu7Phu4PGsOG7q2rhu7fhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4Phu5/DisOC4bu1xrDhu4NE4bup4bq6SeG7g+G7teG6ruG7q+G7g+G7n+G7r2pk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoSsSQROG7qeG7t0Lhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0Thu6FIRC1qw73hu6vGsOG7teG6q+G7g0Lhu6vGsOG7qURi4buH4bq7XeG7q3Xhu7Xhu4Phu55tROG6uS/huqjhurs=

Tiến Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]