(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 06).

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 06).

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống truyền thông công đoàn.

Kế hoạch nêu rõ việc xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 06, trọng tâm là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số vào phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân, hiện đại, lớn mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới; góp phần cùng hệ thống chính trị và toàn xã hội chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và cả nền kinh tế của tỉnh. Tạo sự đồng thuận, chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của các cấp Công đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh về việc chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát: Chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống công đoàn Thanh Hóa nhằm đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của tổ chức Công đoàn trên không gian mạng, dưới dạng số hóa, trong đó trọng tâm là công tác quản lý đoàn viên, công tác quản lý kinh phí, đoàn phí, truyền thông Công đoàn, tạo sự đột phá trong cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thanh Hóa hiện đại, lớn mạnh; góp phần tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh; tạo nền tảng thúc đẩy hình thành và phát triển các ngành, lĩnh vực mới, đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030 tiếp tục trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn

Giao diện kênh YouTube của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Kế hoạch đưa ra 6 nhiệm vụ cụ thể gồm: Tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tới các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, chuyên môn để đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Hiện đại hóa, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ CNVCLĐ Thanh Hóa hiện đại, lớn mạnh. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tập hợp, vận động người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; quản lý cán bộ, đoàn viên trên nền tảng số hóa. Nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, từng bước số hóa hoạt động công tác tài chính Công đoàn toàn tỉnh.

Kế hoạch cũng đã đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn

Fanpage Công đoàn Thanh Hóa.

LĐLĐ tỉnh yêu cầu, căn cứ Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc xây dựng Kế hoạch hành động triển khai tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại địa phương, ngành, đơn vị trực thuộc. Chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động; phối hợp với chính quyền và các lực lượng xã hội đầu tư nguồn lực và các điều kiện đảm bảo thực hiện Kế hoạch hành động ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 06. Chú trọng việc kiểm tra, sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh qua Văn phòng LĐLĐ tỉnh.

Đối với CĐCS, căn cứ Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Công đoàn cấp trên tực tiếp cơ sở, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) CĐCS xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời cụ thể hóa thành nhiệm vụ hằng năm để tổ chức triển khai đến cán bộ, đoàn viên, người lao động của đơn vị mình.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]