(Baothanhhoa.vn) - Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW xác định chủ đề toàn khóa và năm 2021 là: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, nhằm quán triệt sâu sắc tư tưởng chủ đạo và điểm nhấn của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Học Bác ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW xác định chủ đề toàn khóa và năm 2021 là: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, nhằm quán triệt sâu sắc tư tưởng chủ đạo và điểm nhấn của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Học Bác ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Yên Định trao khen thưởng cho các đơn vị xây dựng đơn vị kiểu mẫu theo lời dạy của Bác.

Quan điểm, tư tưởng của Người về ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: nhân tố mang tính quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc, phải nhận thức rõ tinh thần: “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” nhưng “phải củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân ta và Nhân dân các nước bạn, Nhân dân Pháp, Nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới”. Ý chí tự lực, tự cường còn đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân, quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc. Khát vọng vươn lên chính là nguồn động lực có sức mạnh vô biên tiềm tàng bên trong mỗi con người. Khát vọng chính là thể hiện ước muốn cháy bỏng nhất về những giá trị cao quý, thúc đẩy con người thực hiện bằng được và không bao giờ từ bỏ.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, các giai đoạn phát triển của đất nước, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhân dân luôn phát huy truyền thống, nỗ lực sức mình và tranh thủ sự quan tâm, hợp tác với bên ngoài để giành độc lập, mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại, hợp tác phát triển đất nước thịnh vượng như trong Di chúc của Người trước lúc đi xa bày tỏ điều mong muốn cuối cùng, cũng là khát vọng tột bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Học tập chuyên đề năm 2021 và chuyên đề toàn khóa “về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, mỗi cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức, nữ lao động trong tỉnh đã và đang nỗ lực không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tự lên kế hoạch để thực hiện ý tưởng, khát vọng của mình đạt được kết quả tốt nhất trong công việc, đời sống. Ở mọi lĩnh vực, vị trí công tác, nhiều chị em làm tốt vai trò, chức trách nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, cán bộ, hội viên, nhân viên, người lao động ủng hộ. Cán bộ hội xây dựng mối quan hệ mật thiết với hội viên, phụ nữ và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của chị em. Ngay trong năm 2021, tổ chức hội các cấp đã hỗ trợ 1.010 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (vượt chỉ tiêu), trong đó có 81 doanh nghiệp nữ được thành lập. Tổ chức tạo điều kiện tốt hơn cho hội viên, phụ nữ tiếp cận với nguồn vốn, cơ hội việc làm, đồng hành cùng hội viên, phụ nữ vượt qua khó khăn. Đặc biệt, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương Bà Triệu anh hùng; phụ nữ Thanh Hóa đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, vì hạnh phúc của phụ nữ; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc” đã thể hiện rõ ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của các cấp hội, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh để thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ công tác hội, đóng góp cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Là đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua, được Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường (11-12-1961 – 11-12-2021), huyện Yên Định hai lần được phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng (Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới); được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (huyện đầu tiên khu vực Bắc Trung bộ về đích NTM năm 2016), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm lớn, nỗ lực cao, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, huyện Yên Định vẫn kiểm soát được dịch bệnh ngay từ đầu. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 19,04%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64,63 triệu đồng/năm. Những năm qua huyện đã thu hút được nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư trên địa bàn, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Kết quả này là nền tảng vững chắc, tạo đà, khơi dậy khát vọng của người Yên Định quyết tâm xây dựng huyện vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh.

Học Bác ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Học và làm theo Bác, người dân Thanh Hóa tích cực thi đua lao động sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng giá trị, thu nhập.

Tự hào là đơn vị do Đảng, Bác Hồ sáng lập, học Bác ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, lực lượng TNXP Thanh Hóa đã được khẳng định 7 nhất: đông nhất, chiến đấu ở nhiều trọng điểm nhất, hy sinh nhiều nhất, có nhiều TNXP tiến bộ trưởng thành nhất, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân sớm nhất, là hội xuất sắc nhất và có nhiều quỹ nghĩa tình TNXP nhất. Đồng chí Lê Trung Sơn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: “Các cấp hội cựu TNXP Thanh Hóa tiếp tục nêu gương sáng, mỗi hội viên, chi hội có việc “Làm theo lời Bác” thiết thực, hiệu quả; giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ là tinh thần chính trong thực hiện và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đang được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để đạt được mục tiêu trên, việc học Bác “về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đã được các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện với một tâm thế vững tin và phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới. Điều đó được thể hiện rõ ở kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đó là, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch COVID-19, nhưng Thanh Hóa vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Có 20 chỉ tiêu đã hoàn thành, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã kiểm soát tốt từ đó hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội. GRDP bình quân đầu người đạt 2.495 USD, tăng 276 USD so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, giá trị xuất khẩu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao.

Học Bác ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm luôn có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Bài và ảnh: Lê Hà


Bài và ảnh: Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]