(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 3-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (2-9-1969 – 2-9-2019), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU về việc tổ chức công tác tuyên truyền, như sau:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 3-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (2-9-1969 – 2-9-2019), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU về việc tổ chức công tác tuyên truyền, như sau:

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

Ảnh: Tư liệu

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác hằng mong muốn.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng; làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 50 năm qua. Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung, hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; gắn với tuyên truyền, kỷ niệm 74 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng khác của tỉnh và địa phương, góp phần tạo không khí phấn khởi thi đua và chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người theo Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 03/6/2019 của BTV Tỉnh ủy.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Đợt 1 (Từ 15/6 – 30/7/2019): Trước thời gian diễn ra Hội nghị 50 năm Thanh Hóa thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

- Tuyên truyền sâu rộng, đậm nét đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và Nhân dân.

- Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

- Tuyên truyền, làm rõ những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và Nhân dân ta đang tiến hành; làm rõ những kết quả đạt được sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới, góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới của tỉnh nhà; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ nhận ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.

- Tuyên truyền, phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động truyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng tuyên truyền đến vùng sâu, vùng xa, biên giới.

- Tuyên truyền về việc tổ chức học Di chúc, gắn với Cuộc thi tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí tại các huyện, thị, thành phố, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; hoạt động giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; phát động đợt cao điểm hưởng ứng sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học – nghệ thuật, tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Đợt 2 (Từ 01/8 – 02/9/2019): Tập trung tuyên truyền, phản ánh chuỗi các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người theo Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bao gồm:

- Ở cấp tỉnh tập trung: (1). Tuyên truyền công tác tổ chức, sự hưởng ứng tham gia cuộc thi ở cấp tỉnh về học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương các địa phương, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, tổ chức Cuộc thi học tập Di chúc đạt chất lượng cao. (2). Tuyên truyền sâu rộng, đậm nét các hoạt động ở cấp tỉnh, như: (i) Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Người”; (ii) hoạt động Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Người”; (iii) Tuyên truyền rộng rãi việc tổ chức trưng bày chuyên đề “Những hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng về Bác Hồ kính yêu – Thanh Hóa những thành tựu 50 năm thực hiện Di chúc và kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”, tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; (iv) Hội nghị Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (trực tuyến toàn tỉnh); (v) Các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn, dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại các khu tưởng niệm nơi Bác về thăm trên địa bàn tỉnh.

- Ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh: (1) Tập trung tuyên truyền các hoạt động như: Cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”; các hoạt động tọa đàm, thi tìm hiểu về Di chúc, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (2). Tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, các bậc lão thành cách mạng, gia đình chính sách nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

- Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm (từ 15/8 - 2/9/2019): (i) Tuyên truyền kết quả Hội nghị “Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung tin, bài, phóng sự truyền hình phản ánh những thành tựu nổi bật trong 50 năm qua, Thanh Hóa thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền về những chủ trương, giải pháp lớn để Thanh Hóa tiếp tục thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di huấn của Người về xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu. (ii) Tuyên truyền, phản ánh kết quả Cuộc thi cấp tỉnh về học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (iii) Tuyên truyền hoạt động Báo công của Đoàn đại biểu tỉnh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chính Minh; giáo dục truyền thống của thế hệ trẻ, về nguồn, báo công với Bác tại các Khu tưởng niệm, khu di tích lịch sử; không khí phấn khởi tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

3. Đợt 3 (Từ 03/9 - 30/9/2019):

- Tuyên truyền kết quả phát động đợt cao điểm hưởng ứng sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học – nghệ thuật, tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền những tác động tích cực, sức lan tỏa, dư luận xã hội về các hoạt động từ tỉnh đến cơ sở tổ chức trong dịp tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

- Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu to lớn Thanh Hóa đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền, giới thiệu, về hình ảnh miền đất và con người xứ Thanh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến bạn bè trong nước, khu vực và thế giới.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên các các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, website… thông qua các ấn phẩm báo chí, truyền thông…

2. Tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; hội nghị thông tin thời sự, báo cáo viên; các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp…

3. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại về Thanh Hóa và những thành tựu to lớn sau 50 năm Thanh Hóa thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên Báo Thanh Hóa điện tử, trang thông tin điện tử của các ngành, đơn vị (song ngữ).

4. In ấn tài liệu, tổ chức cuộc thi tìm hiểu, nói chuyện chuyên đề, trưng bày triển lãm…

5. Tuyên truyền cổ động trực quan (pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử…).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện các nội dung hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người theo Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nội dung các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công tại Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 03/6/2019.

2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền; động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là các lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và kiều bào tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi cấp tỉnh về học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động hướng tới kỷ niệm.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc đạt chất lượng, hiệu quả lập thành tích chào mừng kỷ niệm.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn hệ thống văn hoá cơ sở, các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên các trục đường chính của tỉnh, địa bàn thành phố Thanh Hóa và khu vực tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo việc luyện tập, biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ Hội nghị Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chiếu phim tư liệu, thông tin cổ động đến cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan dọc quốc lộ 1A, các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, các khu vực tổ chức sự kiện 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người và khu vực tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các tạp chí, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn, các trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, hệ thống truyền thanh cơ sở… đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng thời lượng, bài viết, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – 50 năm Thanh Hóa làm theo lời Bác”.

5. Các cơ quan báo chí trong tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Kế hoạch 150 KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn này (Dự kiến tổ chức trước ngày 12/6/2019).

- Phân công cán bộ, phóng viên bám sát địa bàn, kịp thời phản ánh tình hình triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở các địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền đậm nét chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

* Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa:

- Xây dựng và phát sóng phóng sự phản ánh kết quả 50 năm Thanh Hóa thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát sóng phim tài liệu về "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác"; phản ánh tâm tư, tình cảm của nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước, về những thành tựu đạt được của tỉnh qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tổ chức truyền hình trực tiếp Hội nghị nói chuyện về chủ đề: “Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Người”; tuyên truyền sâu rộng, đậm nét nội dung chuyên gia cao cấp truyền đạt tại Hội nghị; xây dựng, đăng tải video clip trên kênh youtube của Đài, tạo đường link để cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm khai thác.

- Tổ chức truyền hình trực tiếp Hội nghị “Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trên sóng TTV; hướng dẫn đài phát thanh và truyền hình các huyện, thị, thành phố trong tỉnh thực hiện tiếp sóng trực tiếp để nhân dân theo dõi.

* Báo Thanh Hóa, Báo Văn hoá và Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh: Mở chuyên mục, tăng cường các bài viết chuyên sâu, tăng lượng tin, bài, phóng sự, ảnh… tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người; đẩy mạnh mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh miền đất và con người Thanh Hóa, nhất là những thành tựu đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

6. Hội Nhà báo, Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; phát động hội viên tham gia đợt cao điểm sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học – nghệ thuật, báo chí, xuất bản chất lượng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, văn nghệ sỹ, báo chí bám sát thực tiễn, sáng tác và quảng bá, xuất bản các tác phẩm văn học – nghệ thuật hay, đẹp, hấp dẫn, bổ ích, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động và công tác.

- Tuyên truyền, ca ngợi gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn, báo công với Bác tại các khu tưởng niệm, khu di tích lịch sử...; tổ chức đợt học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong học sinh, sinh viên, gắn với sinh hoạt chính trị tư tưởng, với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

- Cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi cấp tỉnh về học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, tích cực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

8. Cấp ủy trực thuộc chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Ban Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc

- Căn cứ Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nội dung của Hướng dẫn này tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm tại địa phương, đơn vị mình nhằm tạo sự chuyển biến mới về nhận thức, hiểu biết của nhân dân về nội dung Di chúc, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những thành tựu mà địa phương, đơn vị và tỉnh đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nắm bắt tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong qua trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người. Cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; những biểu hiện nhận thức hiểu biết lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người.

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

  1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

  2. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

  3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta!

  4. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

  5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

  6. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

  7. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ thời cơ, vận hội mới để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước!

  8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

  9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

  10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên cơ sở Hướng dẫn này, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]