(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Giáo sư, Tiến sĩ (GS.TS) Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Sáng 15-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Giáo sư, Tiến sĩ (GS.TS) Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Hội nghị được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và tổ chức trực tuyến tại 27 huyện, thị xã, thành phố.

Học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến, nêu rõ: Thực hiện Hướng dẫn số 90 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 150 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” là rất quan trọng và rất có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bác Hồ đi xa tròn nửa thế kỷ nhưng cuộc đời và sự nghiệp của Người, những điều Người làm, Người viết, Người nói, đặc biệt là bản Di chúc thiêng liêng của Người là một di sản vô giá, kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức, phong cách của một vị lãnh tụ suốt đời vì Đảng, vì Nhân dân, vì Tổ quốc, phụng sự cho đất nước. Với Thanh Hóa, Bác Hồ đặc biệt quan tâm và có 4 lần về thăm, ngay lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa vào ngày 20-2-1947, Bác đã giao nhiệm vụ “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu, phải làm sao cho mọi mặt chính trị, quân sự phải là kiểu mẫu, làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu, quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”. Chính việc giao nhiệm vụ và tình cảm Bác dành cho Thanh Hóa mà qua nhiều thời kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã rất quyết tâm để thực hiện lời dạy của Bác. Có thể nói, qua các tất cả các thời kỳ cách mạng từ ngày lần đầu tiên Bác về thăm Thanh Hóa, đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành quả nổi bật, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh Hóa có bước phát triển lớn, nhiều lĩnh vực phát triển đột phá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 22,18%, cao nhất cả nước, đây là thành quả minh chứng và là đóa hoa thơm của Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa dâng lên Bác trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm học tập chuyên đề một cách nghiêm túc, để từ đó phát huy được năng lực, trí tuệ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Với kiến thức uyên thâm, phương pháp trình bày mạch lạc, khoa học cùng những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt cho cán bộ chủ chốt của cán bộ tỉnh Thanh Hóa 3 vấn đề cốt lõi nhất trong chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thứ nhất, tình cảm của Bác với Thanh Hóa qua lịch sử những lần Bác về thăm và sự quan tâm của Bác với Thanh Hóa; Thứ hai, Bản di chúc thiêng liêng của Bác và 50 năm thực hiện di chúc của Bác của cán bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Thứ ba, những việc sắp tới của Thanh Hóa trong phát triển kinh tế, xã hội và chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. GS.TS Hoàng Chí Bảo nêu rõ, sau 50 năm, những tư tưởng cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người là Quốc bảo. Toàn bộ Di chúc là niềm tin, sự lạc quan mãnh liệt vào cách mạng, giải phóng miền Nam và sau khi chiến tranh kết thúc, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Bản Di chúc chứa đựng và kết tinh tất cả những giá trị cao quý về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: Trong suốt 50 năm qua, căn cứ vào thực tiễn của tỉnh qua nhiều thời kỳ, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khắc phục khuyết điểm được Bác chỉ ra và thực hiện nghiêm 5 lời thề mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện hoàn thành Di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lễ truy điệu Người đó là: Nén đau thương biến thành sức mạnh, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, giữ vững từng tấc đất, biển đảo quê hương; Kiên trì lý tưởng cách mạng giữ gìn độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; Giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; Làm tất cả vì hạnh phúc của nhân dân; Nguyện học tập, làm theo đạo đức trong sáng mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, suốt đời vì dân vì nước. Đảng bộ chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần rất lớn cả sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; đóng góp có hiệu quả vào công cuộc đổi mới đất nước.

Học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Cán bộ, công chức các ban của Tỉnh ủy học tập chuyên đề tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Cán bộ công chức huyện Như Xuân học tập chuyên đề theo hình trực trực tuyến.

GS.TS Hoàng Chí Bảo mong muốn Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa biến tiềm năng thành tiềm lực, biến tiềm lực thành thực lực của sự phát triển. Đánh thức được tiềm năng mà Thanh Hóa sẵn có để phát huy được nội lực, nhất là nguồn lực con người; có đòn bẩy kích thích, tạo nguồn xung lực thu hút nhân tài về xây dựng Thanh Hóa phát triển. Cấp ủy, chính quyền trong tỉnh cần khai thác hết những giá trị quý báu của đất và người Thanh Hóa, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Thu hút các nhà khoa học, tri thức về Thanh Hóa để thúc đẩy cho sự phát triển. Cần tạo nhân tố kích thích để đất và người Thanh Hóa phát triển, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, xứng đáng với niềm tin yêu của Bác Hồ.

Học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thay mặt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn GS.TS Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt những nội dung hết sức thiết thực, ý nghĩa, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí đánh giá cao việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh” thu hút cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia rất lớn, cao nhất từ trước đến nay với 56 điểm cầu, hơn 6.000 cán bộ tham gia; có hơn 2.000 điểm học tập qua sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Hội nghị đã thu hút tổng số hơn 600.000 cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia học tập và nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt.

Học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Cán bộ đảng viên và nhân dân xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân nghe chuyên đề qua truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu sau hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự soi lại bản thân để nhận thấy được chức trách, nhiệm vụ của mình trong thực hiện nhiệm vụ để cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra; thể hiện hành hộng quyết liệt hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, giải quyết công việc nhanh hơn, gọn hơn, rõ ràng hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch số 150 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người. Quan tâm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp sắp tới; trong đó có quan tâm đến vấn đề phát triển cán bộ nữ. Các cấp, các ngành và nhân dân nắm bắt thời cơ vận hội mà tỉnh đang có để đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, hiện thực khát vọng thịnh vượng, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]