Cập nhật: 12:50 06/08/2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Sáng 6-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Toàn cảnh đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; lãnh đạo một số Cục trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 296 đại biểu đại diện cho gần 7.400 đảng viên trên địa bàn huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều kế hoạch, chương trình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 16%, cao hơn so với nhiệm kỳ trước 1,2%. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2020, tỷ trọng nông, lâm - thuỷ sản đạt 15,42%; công nghiệp - xây dựng 47,3%; dịch vụ 37,28%, vượt mục tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 10.351 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng/người, gấp 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung, phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã tập trung thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, đưa giống cây, con có giá trị cao, chất lượng tốt vào nuôi trồng ở tất cả các địa phương trong huyện. Huyện đã chuyển đổi được 1.044,7 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển các loại cây trồng có năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với cơ giới hóa sản xuất, đạt năng suất trên 100 triệu đồng/ha, gấp 2 - 3 lần so với cấy lúa trước kia. Một số mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị an toàn thực phẩm gắn với bao tiêu sản phẩm được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả kinh tế cao… Chương trình xây dựng NTM được triển khai đồng bộ và đạt kết quả quan trọng. Ước đến hết năm 2020, bình quân toàn huyện đạt 18 tiêu chí/xã, có 110/137 thôn đạt chuẩn NTM, 15/19 xã đạt chuẩn NTM, đạt 78,94% tổng số xã, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Huyện ủy trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện rộng khắp, các giá trị văn hóa tốt đẹp được bảo tồn và phát huy. Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân. Cơ sở vật chất và các điều kiện phát triển giáo dục ngày càng được tăng cường, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đến năm 2020 đạt 90,9%, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân ngày càng nâng lên. Các cơ sở y tế khám và chữa bệnh ngày càng được tăng cường cả số lượng và chất lượng. Các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội cơ bản bản được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững…

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Hà Trung tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tiềm năng lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao hoặc theo hướng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, thế mạnh và công nghệ hiện đại, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế du lịch. Gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội; bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân; trước năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM, đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí Đô thị loại IV.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả rất quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hà Trung đã nỗ lực giành được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của huyện để có hướng khắc phục. Đó là, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu và phát triển doanh nghiệp mới chưa đạt mục tiêu đề ra; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; phát triển nông nghiệp sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; môi trường đầu tư kinh doanh chưa được cải thiện rõ nét; chưa thu hút được các dự án công nghiệp quy mô lớn để tạo sự lan tỏa, bứt phá trong tăng trưởng kinh tế của huyện. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã, thôn thực hiện thiếu quyết liệt, số tiêu chí đạt chuẩn tăng chậm và thiếu tính bền vững. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, xây dựng, môi trường… còn nhiều mặt yếu kém, để xảy ra vi phạm, sai phạm. Tính tiền phong, gương mẫu, chấp hành kỷ cương, lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu; tinh thần tự phê bình và phê bình, việc tự kiểm tra, chủ động phát hiện, phòng ngừa vi phạm của các cấp ủy, chi bộ đảng có lúc, có việc chưa kịp thời...

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trên cơ sở phân tích những yếu tố thuận lợi về điều kiện tự nhiên, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh và gợi mở một số vấn đề để Đại hội quan tâm trong quá trình thảo luận.

Một là, huyện cần nắm vững và vận dụng sáng tạo định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội của tỉnh để định vị lại vị trí và hoạch định phương hướng, mục tiêu phát triển của huyện, trong đó phát triển mạnh các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, gắn với phát triển đô thị hoá vừa là cơ hội, vừa là yêu cầu và là hướng đi tất yếu của huyện trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh cập nhật, hoàn chỉnh, bổ sung, nâng tầm quy hoạch vùng huyện, với tư duy mới, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, kết nối hài hòa, thống nhất với tổng thể phát triển chung của tỉnh và các địa phương trong vùng, với phương châm làm tốt công tác quy hoạch làm cơ sở phát triển.

Hai là, để hoàn thành được mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 và đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết tốt các điểm nghẽn về thủ tục hành chính và tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; kêu gọi đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã vào sản xuất tập trung. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị; thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm; phát triển các điểm du lịch tâm linh, di tích danh thắng và sinh thái trên địa bàn huyện. Tiếp tục đổi mới hình thức thu hút các nguồn vốn đầu tư, chú trọng thu hút các nguồn lực từ doanh nghiệp và Nhân dân, cùng với nguồn vốn Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, cụm công nghiệp - dịch vụ, các công trình công cộng, thiết chế văn hóa… theo tiêu chí đô thị loại 4, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Ba là, đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích phát triển các sản phẩm nông nghiệp an toàn, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, vùng chuyên canh sản xuất các sản phẩm có lợi thế của huyện, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, có thương hiệu, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tăng cường thu hút và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng các hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chuỗi an toàn thực phẩm.

Bốn là, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Quan tâm bảo tồn, tôn tạo, trùng tu phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn; coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương, khơi dậy niềm tự hào, biến truyền thống thành nguồn lực quan trọng để xây dựng huyện ngày càng phát triển. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Quan tâm thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc ngay từ cơ sở.

Năm là, tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đảm bảo chất lượng. Chủ động triển khai các biện pháp, phương án đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp ngay tại địa bàn dân cư.

Sáu là, chăm lo xây dựng Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời vi phạm, sai phạm, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu ra những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực thực tiễn tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới và xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ngày 7-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]