Cập nhật: 15:00 08/07/2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8 - 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc, lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc

Sáng 8 - 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc, lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc

Đồng chí Nguyễn Văn Luệ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Hậu Lộc đã trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần XXVII với tiêu đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh”.

Nội dung dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Phần thứ nhất đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, nêu bật kết quả đạt được về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, kết quả thực hiện 3 chương trình trọng tâm; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, đánh giá chung và bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Phương châm hành động của nhiệm kỳ 2020-2025 là “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Huyện đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu; 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, 2 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu ý kiến vào các văn kiện đại hội.

Các ý kiến tại hội nghị đã đi sâu phân tích tình hình thực tế, từ đó góp ý điều chỉnh vào một số chỉ tiêu cụ thể, tiêu đề đại hội, một số kết quả thực hiện trên lĩnh vực kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020; về các chương trình trọng tâm và khâu đột phá, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, sửa lại câu từ trong các văn kiện đại hội cho phù hợp…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần tập trung, nghiêm túc, khoa học, bài bản của Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII rất nghiêm túc, khẩn trương, đảm bảo yêu cầu. Hệ thống các văn kiện, báo cáo của đại hội cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra và có chất lượng tốt.

Về nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội, đồng chí thống nhất điều chỉnh lại tiêu đề là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc

Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Ở phần thứ nhất, kết quả phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí đề nghị thay cụm từ “Nhiều lĩnh vực đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội” bằng cụm từ “25/27 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội”. Trong từng lĩnh vực cụ thể của kinh tế - xã hội, đồng chí đề nghị bổ sung phần đánh giá kinh tế trang trại; phát triển đô thị; an toàn thực phẩm; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản. Đưa nội dung về xây dựng nông thôn mới vào nội dung sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, bổ sung đánh giá chất lượng giáo dục mũi nhọn. Trong lĩnh vực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cần có đánh giá riêng của Mặt trận Tổ quốc và mỗi tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Qua các đánh giá, cần đưa ra được nhận định cụ thể để làm nổi bật kết quả, điểm nhấn trong từng lĩnh vực.

Về hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân nêu trong dự thảo báo cáo, đồng chí đề nghị nêu rõ 2 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đại hội là chỉ tiêu đô thị hóa và kết nạp đảng; trong công tác cán bộ, lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu tính quyết liệt, nể nang, tính tự phê bình và phê bình chưa cao; một số đồng chí trong cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt của huyện còn vi phạm pháp luật phải xử lý; công tác khiếu nại, tố cáo còn tồn tại kéo dài, tụ tập đông người. Qua đó, đồng chí cũng đề nghị huyện đặc biệt quan tâm giải quyết kịp thời và hiệu quả những yếu kém trong công tác cán bộ và những mâu thuẫn, bức xúc trong dư luận và Nhân dân.

Về đánh giá chung của báo cáo, đồng chí đề nghị cần đúc kết những nét nổi bật nhất trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Về bài học kinh nghiệm, bổ sung thêm bài học thứ tư là quản lý, giáo dục, kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc

Đại diện Sở Giao thông - Vận tải phát biểu tại hội nghị.

Ở phần thứ hai, đồng chí cơ bản thống nhất với phương hướng chung, có thể bổ sung cụm từ “phát huy truyền thống lịch sử và cách mạng”. Trong lĩnh vực kinh tế, cần xác định rõ định hướng: Lấy nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển thương mại và dịch vụ gắn với xây dựng đô thị.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, đồng chí đề nghị điều chỉnh: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng trở lên; Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2020-2025 đạt 15.000 tỷ đồng trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,5% trở lên; Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 9,5% trở lên; bỏ tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch đạt 90%.

Về chương trình trọng tâm và khâu đột phá, đồng chí đề nghị điều chỉnh 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá thành 2 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá. Đề nghị bổ sung vào các nhiệm vụ và giải pháp như: tính liên kết vùng, phát huy thế mạnh của đường ven biển trong thời gian tới, kết nối hệ thống đường giao thông của huyện với quốc lộ, chuyển biến mạnh kinh tế biển, liên kết trong các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Các văn kiện khác như: Báo cáo kiểm điểm, Chương trình Đại hội, Chương trình Hành động…, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất, song đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc điều chỉnh một số chi tiết nhỏ cho phù hợp. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc chỉ đạo tiểu ban nội dung tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp để chắt lọc, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh các văn kiện đại hội.

Ngọc Anh

Tin liên quan:

Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]