Cập nhật: 18:20 13/07/2020
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13 - 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành

Chiều 13 - 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành có liên quan của tỉnh và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thành trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV và các nội dung liên quan đến Đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành

Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thành, báo cáo tại hội nghị

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nêu chủ đề Đại hội và 2 phần nội dung. Phần thứ nhất, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Phần thứ hai, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phương châm hành động của nhiệm kỳ là: Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển; với các chỉ tiêu chủ yếu và 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến và nêu rõ, một số chỉ tiêu, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015 – 2020 cần chỉnh sửa, sắp xếp lại cho phù hợp và làm rõ hơn kết quả thu hút đầu tư. Hiện nay trên địa bàn huyện có bao nhiêu doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh và những việc làm của huyện để hỗ trợ lĩnh vực này.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị

Đánh giá rõ việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; cũng như việc phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo thực sự bền vững chưa. Nêu chỉ tiêu đến năm 2025 là đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, phát biểu tại hội nghị

Tăng chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người của huyện đến năm 2025 lên 73 triệu đồng/người/năm và tăng chỉ tiêu huy động vốn đầu tư phát triển. Làm rõ hơn về số liệu thu ngân sách Nhà nước, cơ cấu thu. 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ tới còn trùng lắp và cần bổ sung thêm khâu đột phá về phát triển du lịch. Đi sâu làm rõ hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND, điều hành của UBND.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện còn dài. Việc đánh giá về văn hóa chưa thực sự nổi bật, nội dung cần phát triển trong thời gian tới. Giải pháp về quốc phòng, an ninh, bổ sung thêm công tác tư pháp, thanh tra. Giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, tồn tại chưa đúng thực tế của huyện và cần chỉnh sửa, bổ sung phù hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành

Đại diện lãnh đạo Sở tài chính phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng, đánh giá công tác chuẩn bị báo cáo của Huyện ủy Thạch Thành công phu, chất lượng, tài liệu rõ ràng, dày dặn, nội dung toàn diện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Về chủ đề, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sửa thành: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng- an ninh; phấn đầu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi.

Nội dung báo cáo, về kết quả đạt đươc sửa thành: Kinh tế tăng trưởng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Khâu đột phá trong thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần phải tách các mục rõ ràng. Ngoài ra, báo cáo chưa phân tích được chất lượng, ví như phát triển doanh nghiệp vượt chỉ tiêu của tỉnh giao nhưng chưa nêu được chất lượng phát triển của các doanh nghiệp… Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, chưa có đánh giá về công tác dân tộc, tôn giáo và chưa đánh giá theo chiều sâu về các mảng như đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục…Về quốc phòng- an ninh, chưa đề cập công tác thanh tra, tư pháp, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tiếp dân... Về công tác xây dựng Đảng, để tránh sự trùng lặp nên viết theo mạch, các khâu phải theo trình tự cụ thể. Về phần hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân chưa tương xứng, chưa sát với thực tế, chưa đánh giá về khuyết điểm thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá…

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Phần thuận lợi báo cáo phải nói rõ về tiềm năng phát triển của địa phương còn lớn, nguồn lực trong Nhân dân còn nhiều, xu thế tăng trưởng cao. Phương hướng chung nên phân tích về mục tiêu, phấn đấu về đích sớm huyện đạt chuẩn nông thôn mới . Về các chỉ tiêu chủ yếu, cần cân nhắc đưa ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn trong dự thảo, chỉ tiêu huy động vốn đầu tư phát triển còn khiêm tốn, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 phấn đầu cao hơn. Về các chương trình trọng tâm, sửa thành: Chương trình phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị; chương trình phát triển du lịch; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các khâu đột phá thêm nội dung đột phá về công tác cán bộ. Sắp xếp lại nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với thực tế; thiếu việc sắp xếp bố trí lại dân cư cho người dân vùng ngoại đê. Văn hóa- xã hội nêu chưa rõ ràng, nên đánh giá theo chiều sâu và phải có nội dung về dân tộc, tôn giáo. Công tác quốc phòng - an ninh thêm phần về tư pháp, thanh tra. Công tác xây dựng Đảng, có những phần thiếu số liệu cụ thể; định hướng lãnh đạo cho từng đoàn thể. Báo cáo của Ban chấp hành Huyện ủy phải ngắn gọn và nêu rõ những khuyết điểm về công tác xây dựng Đảng.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]