26/02/2021 11:50
(Baothanhhoa.vn) - Các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh thực hiện mô hình 5S, bao gồm: sàng lọc - sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc - sẵn sàng. Việc áp dụng 5S vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện bước đầu đã...
Quyết Thắng – Thu Thủy

Tắt [X]