22/07/2019 08:16
Các bệnh viện tại Việt Nam đang phải đối mặt với một siêu vi khuẩn và có khả năng tăng lên thành dịch. Khảo sát hơn được thực hiện trên 2.200 bệnh nhân ở 12 bệnh viện Việt Nam.
Theo Vnews

Tắt [X]