13/05/2020 16:08
(Baothanhhoa.vn) - Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta, bởi đoàn kết là cội nguồn của thành công”. Thực...

Tắt [X]